Presse / Ressurser

Pressefoto

Audun Ingvartsen i Lederne.
Forbundsleder

Audun Ingvartsen

930 33 007

Bildekvalitet: Høy

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder

Liv Spjeld By

920 11 709

Bildekvalitet: Høy

Presserom

Lederne i media 2022
Lederne i media 2021
Lederne i media 2020
Lederne i media 2019
Lederne i media 2018
Lederne i media 2017
Lederne i media 2016
Lederne i media 2015
Lederne i media 2014
Lederne i media 2013
Lederne i media 2012
Lederne i media 2011
Lederne i media 2010
Lederne i media 2009

Ledernes visuelle profil

Ledernes viktigste merkevarer er logoen, fargebruken, visjonen («Vi bygger gode ledere») og verdiene («Tydelig, Inkluderende, Troverdig»). Med solid organisasjonsarbeid i bunn bidrar enhetlig bruk av logo, farger og typografi til at det utvikles tillit til vårt produkt, som skal bygge gode ledere.

Logo

Ledernes logo består av to hovedelementer, symbolet og typografien. Symbolet er i Ledernes grønnfarge og typografien i sort. Logo og slagord lastes ned her.

Typografi

Ledernes visuelle profil benytter seg av to fonter. Gotham brukes i titler og ingresser, mens Mercury benyttes i brødtekst. Når disse fontene ikke er tilgjengelig brukes Arial.

Presentasjoner

Ledernes Powerpointmal har flere verktøy for å dekke de fleste behov. Last ned PPT-malen her.

Farger

Mørk grønn:
Pantone 303C
CMYK 80, 65, 55, 50

PMS 5473

 

Typografi

Ledernes hovedtypesnitt er Gotham. Disse skal brukes på brosjyrer, rapporter og postale trykksaker I trykksaker med lengre artikler benyttes Mercury i brødtekst.

På digitale flater bruker vi Roboto sans og Roboto slab i titler og ingresser, mens brødtekst settes i Merriweather. Disse typesnittene kan lastes ned gratis på Google fonts.

 

Ledernes presentasjonsmal

Ledernes presentasjonsmal er designet med Ledernes typografi for digitale flater. Typesnittene Roboto sans og Roboto slab kan lastes ned gratis fra Google fonts. Dersom disse ikke er installert vil malen benytte den enkelte maskins systemfont. For å sikre en helhetlig profil er det derfor viktig at disse typesnittene installeres.

Titler skal være satt i bold, men man må ha roboto-fonten installert for at det skal vises riktig.

Hvis man har Add-inet installert kan man bruke knapper i menyen for å endre mellom fonter. For installasjon av Add-in kan man se nærmere på denne artikkelen: http://officeconsult.no/blogg/hvordan-installere-og-distribuere-powerpoint-add-in/

Retningslinjer for sosiale medier

 

 1. Hensikt.

Lederne skal på sosiale medier være en aktør som legger til rette for å diskutere og dele tanker, vurderinger, erfaringer og kunnskap rundt aktuelle temaer for organisasjonen.

Ansatte, styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer har som privatpersoner ytringsfrihet, og må gjerne bruke sosiale medier. Lederne ønsker ved hjelp av disse retningslinjene å skape en god kultur for ansatte, styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer til å benytte seg av sosiale medier.

2. Generelle retningslinjer for ansatte, styremedlemmer og avdelinger.

 1. Ansatte, styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer har som privatpersoner ytringsfrihet, og må gjerne bruke sosiale medier.
 2. Dagliglivets normer for språkbruk, høflighet og etterrettelighet skal også følges i sosiale medier. Hold debatter på et saklig nivå. Gjør det klart at du uttaler deg på egne vegne der dette er naturlig, og husk at selv om du ytrer deg som privatperson, kan det være lett for andre å tenke at ytringen representerer Lederne. Bruk sunn fornuft.
 1. Husk at det som publiseres kan bli lest og videreformidlet til svært mange, deriblant kolleger, medlemmer i Lederne, journalister m.fl. Vær bevisst din rolle som ansatt/styremedlem/tillitsvalgt i Lederne ved all bruk av sosiale medier, og vær åpen om din rolle som ansatt i Lederne der dette er naturlig. Vær oppmerksom på at ubetenksom bruk av sosiale medier, ikke minst i sosiale og festlige settinger, kan svekke ditt og Ledernes omdømme.
 1. Reglene om taushetsplikt, personvern, lojalitetsplikt, som ansatte forholder deg til i sin stilling i Lederne, gjelder også når man opptrer som privatperson i sosiale medier. I forhold til lojalitetsplikten, skal man for eksempel ikke ytre deg på en måte som skader Ledernes legitime interesser. I forhold til personvern, skal man for eksempel ikke publisere bilder av noen uten at vedkommende har samtykket. Vær forsiktig med å legge ut informasjon som kan misbrukes av andre, for eksempel til id-tyveri.
 1. Vær varsom og kildekritisk til forespørsler du mottar, de kan inneholde lenker til skadelig programvare. Vær bevist på personverninnstillingene i tjenestene du benytter.
 1. Som ansatt, styremedlem og tillitsvalgt har man ansvar for å videreformidle disse retningslinjene til medlemmer i aktuelle situasjoner. For eksempel i sosiale sammenhenger.

 

Hvem kan opprette kontoer?

I hovedsak er det kommunikasjonsavdelingen sentralt i Lederne som kan opprette kontoer på sosiale medier som for eksempel Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube og Instagram, hvor man bruker navnet ”Lederne”.

Lokaler avdelinger kan eksempelvis opprette Facebook-kontoer for lokal aktivitet. I den forbindelse bør avdelingen ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for retningslinjer, design og lignende. Se mer under retningslinjer for Ledernes egne kontoer/kanaler og retningslinjer for design og bildebruk på egne kanaler.

 

Retninglinjer for Ledernes sentrale kontoer/kanaler

 1. Husk at på Ledernes egne kontoer blir man identifisert med Lederne. Det er derfor viktig at man tilpasser bruken til dette. Husk for eksempel å logge av Lederne-brukeren når du skal publisere som deg selv.
 1. Ikke publiser eksempelvis festbilder fra Ledernes arrangementer, turer, samlinger etc. Det er kommunikasjonsavdelingen i Lederne som tar stilling til hva som skal publiseres fra slike aktiviteter.
 1. Orienter kommunikasjonsavdelingen i Lederne dersom du oppdager at det publiseres upassende innlegg eller innhold på Ledernes ”kontoer/kanaler”.
 1. Dersom man får henvendelser via sosiale medier i form av spørsmål rundt medlemskap, rettigheter o.l., be vedkommende ta direkte kontakt med Lederne eller henvis dem til relevant link på nettsiden. Kontakt evt. kommunikasjonsavdelingen for bistand.

 

Retningslinjer for design og bildebruk

 1. Ledernes logo skal brukes som profilbilde.
 1. Andre elementer som, f.eks coverbildet på Facebook, bør også være i tråd med Ledernes designmanual på www.lederne.no/design.
 1. Avdelinger bør gi sin Facebookside et navn som er lett å forstå; for eksempel ”Lederne avdeling Oslo”.
 1. Legges det ut bilder skal disse alltid være godkjent av personen(e) på bildet. Portrettbilder er et bilde av en, eller flere personer. Et gruppebilde er f.eks et portrettbilde siden det er det er personene på bildet som er de viktige.

Situasjonsbilder kan legges ut uten å be om godkjenning. Situasjonsbilder er bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det viktige i bildet.

 

Se også retningslinjer for facebook.