Stønad om julebidrag

Medlemmer som har vært sykemeldt ut over 1 år, og fortsatt er syk eller på arbeidsavklaringspenger, eller som har fått utbetalt maksimalt arbeidsledighetsstønad og fortsatt er arbeidsledig, kan søke om å få utbetalt julebidrag.

Har man fått innvilget uføretrygd, blitt førtidspensjonert eller pensjonert er man dessverre ikke berettiget til dette bidraget.

Bidragets størrelse fastsettes av sentralstyret. Det utsendes årlig informasjon til avdelingsstyreren og til medlemmene.

Pr. dato er bidraget på kr 2 500

Søknad

Du søker om bidraget ved å sende inn følgende skjema