Spekter

Tariffområde Spekter gjelder for Norlandia Barnehagene. Arbeidsgiverforeningen Spekters medlemsbedrifter består av virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. De er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. 

 

Hovedavtale  

Lederne er ikke part i noen Hovedavtale med Spekter. Forhandlingene skjer på hovedsammenslutningsnivå. Lederne er ikke medlem av noen hovedsammenslutning og har heller ikke noen samarbeidsavtale med en slik hovedsammenslutning. 

Overenskomstene 

Overenskomstene består av to avtaledeler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten. 

Overenskomst del A 

Lederne er ikke part i Overenskomstens A-del og deltar ikke i de sentrale forhandlingene om A-delen. 

Overenskomst del B 

Lederne er part i en B-delsoverenskomst for Norlandia Barnehagene. Dette er en lokal tariffavtale som gjelder direkte i en virksomhet som er medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Forhandlingene gjennomføres av tillitsvalgte, eventuelt med bistand av Lederne sentralt. Forhandlingsretten forutsetter minimum 20 medlemmer. 

Avtalene ivaretar retten til årlige forhandlinger for våre medlemmer. I tillegg reguleres blant annet arbeidstid, overtidsbetaling, kompetansetillegg, lønn under sykdom og permisjoner.