Din lønn

Lønn og lønnsforhandlinger er et sentralt tema i et arbeidsforhold og noe som naturligvis opptar mange. Lønn er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål, som kan foregå kollektivt eller individuelt. Ved å be om en lønnssamtale har du mulighet til å påvirke lønnsfastsettelsen din.

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelser om lønn annet enn at det skal utbetales et vederlag for arbeidet som utføres. Hva som er et «fornuftig» vederlag derimot, er overlatt til partene å finne ut av. Lønn er derfor i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det er ikke nødvendigvis alltid så lett. De fleste tariffavtaler har likevel bestemmelser om lønn, lønnssamtale og lønnsforhandlinger. Dette legger noen føringer som partene må følge når lønn skal fastsettes. Dersom det ikke er en tariffavtale på arbeidsplassen, kan det også følge av virksomhetens interne retningslinjer eller arbeidsavtalen.

Forretningsdame som har lønnsforhandlingstips

Lønnsforhandling

Her får du tips om hvordan du kan mestre forhandlinger på en bedre måte. Rådene er av generell karakter men er anvendelige i de fleste typer forhandlinger

Lønnsforhandlinger mellom leder og arbeidstaker

Personlig lønnsamtale

Hva bør du gjøre før lønnsamtalen din og hva forventer du å oppnå med samtalen. 

Mennesker i lokal lønnsforhandling

Kollektive lønnsforhandlinger

Er du tillitsvalgt og/eller medlem av lokalt forhandlingsutvalg i bedriften? Her får du tips om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Sentrale dokumenter til tillitsvalgt

Ord og uttrykk

Her finner du en nyttig oversikt over viktige ord og uttrykk i forbindelse med lønnsforhandlinger og -oppgjør.