DERFOR VALGTE HUN MEDLEMSKAP I LEDERNE:

En ung stemme blant medlemmene

Marte Gundersen (25) er småbarnsmor, prosesstekniker på Martin Linge-plattformen og drivende engasjert i Lederne.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Dato

Marte er oppvokst i den lille bygda Glomfjord i nord. For seks år siden flyttet hun etter kjærligheten til Røyneberg, utenfor Stavanger. Nå er hun én sønn rikere og i full gang med en spennende karriere i Equinor.

Hvorfor valgte du å engasjere deg i Lederne?

Det begynte med at jeg skulle på Martin Linge og ble vara hovedtillitsvalgt for Lederne der. Så ballet det på seg, og nå sitter jeg i samarbeidsutvalget og arbeidsutvalget.

Det er lærerikt og interessant for min egen del, men mest for å være en ung stemme blant medlemmene. Det er viktig å være engasjert for å klare å holde på de gode ordningene vi har, og sørge for at medlemmene har hjelp når de trenger det.

Meld deg inn i Lederne, du også!

Les mer og meld deg inn her.

Fortell litt om jobben din i Equinor?

Jeg har vært på Martin Linge i to år mens plattformen har vært i bygge- og igangsettingsfase. Her klargjør jeg utstyr, samt overvåker og kontrollerer systemene som er satt i drift. Målet er å sikre at produktet leveres i tråd med kravene vi har satt. Hverdagen er variert og utfordrende, givende og interessant.

Hvordan er det å balansere familielivet med offshore-jobbing?

Det kan være utfordrende, da både jeg og min samboer jobber offshore i 2-4 rotasjon. Det er mange omstillinger mentalt fra å være tilstede på jobb, alene med barnet vårt og sammen som familie. Men når vi først er sammen som familie, er vi veldig tilstede og bruker mye tid sammen. Vi klarer å balansere livet slik at alle har det fint.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Hvilke egenskaper setter du pris på hos en leder?

Jeg setter pris på en leder som er med å bygge et godt arbeidsmiljø og har stor takhøyde i laget. En god leder for meg er ikke redd for å ta krevende avgjørelser i stressende situasjoner.

Har du lederambisjoner selv? Hvorfor/hvorfor ikke?

Både ja og nei. Trives veldig godt i jobben jeg har i dag, men på sikt kan det tenkes at en lederstilling på land vil friste.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.