Forsikring: Ung kvinne i arbeidstøy og hjelm smiler mot kameraet.
MØT TRE SOM HAR VALGT LEDERNE

Ser på medlemskapet som en forsikring

Færre enn før organiserer seg. Er de klar over hvor tøft det er å stå alene i en eventuell konflikt? Her får du møte tre som har valgt Lederne, som i tillegg til å være en solid arbeidstakerorganisasjon også legger stor vekt på å bygge gode ledere og utvikle rollemodeller. 

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord og Bjørn Christiansen
Dato

Line Folstad (27) er kvalitetsleder i Skanska Norge AS. Hun ser på medlemskapet i Lederne som en forsikring.

-Det er viktig at også vi unge organiserer oss. Veldig mange vet ikke hvilken kamp som ligger bak de rettighetene vi har i dag. De er ingen selvfølge. Skal vi ha den tryggheten, må vi ta vare på det som ligger i trepartssamarbeidet. Det har jeg fått innsikt i gjennom Lederne, og studiet de tilbyr i samarbeid med OsloMet, Ledelse i den norske arbeidslivmodellen.

Hun er redd vi skal miste grunnverdiene i det norske arbeidslivet:

-Da vil alle avtaler bli mer og mer individuelle, og det vil gå utover de svakeste i arbeidslivet. Det er skummelt, mener Folstad.

Hun understreker at å være organisert ikke handler om å gjøre opprør, som kanskje noen tror:

-Det handler om å være bevisst sine egne rettigheter. Vi er sterkere sammen. Selv om alt er ok i dag vet du ikke hva som skjer ved neste omorganisering eller nedbemanning.  Jeg vil gjerne understreke at jeg har det veldig bra i min jobb, og har ikke trengt juridisk bistand, men ingen vet hva som skjer i framtiden.

En forsikring

For Folstad handler medlemskapet i Lederne om å forsikre seg mot urettferdig og dårlig behandling.

-Og som mellomleder kan man komme til å oppleve at man trenger noen å snakke med. I Lederne får jeg nyttig nettverk, og en bredere forståelse av hva ledelse faktisk er. Og jeg slipper å stå alene om situasjoner skulle oppstå i framtiden sier hun.

Line Folstad opplever av og til å få henvendelser fra unge mennesker som ikke er organisert. De vet veldig lite om hvilke rettigheter de har, hva tillitsvalgte er. Det skal ofte en situasjon til før de skjønner.

-Jeg sammenlikner det med å kjøpe forsikring etter at huset har brent ned. Mange skjønner nok ikke hvor utmattede det kan være å stå alene i en arbeidskonflikt. Jeg har ikke selv opplevde det, men vet det er tøft.

 

Forsikring: Mann i mørke klær står foran et hvitt, gammelt hus.
Geir Ove Nordnes setter stor pris på den juridiske hjelpen han fikk gjennom Lederne.

Juridisk hjelp

En langvarig og krevende juridisk floke hadde slitt på både Geir Ove Nordnes (52) og kona i tre år før han søkte hjelp gjennom Lederne.

-Jeg opplevde Davids kamp mot Goliat. Sånn er det når du har både kommunen og Fylkesmannen mot deg, forteller Nordnes, som er forpleinings- og administrasjonsleder i Equinor.

Her er historien kort fortalt: Han og kona bor i et verneverdig hus i Brevik, og før de la ny takstein kontaktet de kommunen for å være sikre på å ha sitt på det tørre. Han fikk tillatelse til å legge glaserte takstein uten søknad. Etter tre måneder kom det brev fra kommunen med varsel om tvangsmulkt på 5000 kroner i uka dersom det ikke ble lagt ny takstein. Om pålegget ikke ble fulgt ville taket ble revet. Årsaken var at Fortidsminneforeningen hadde vært på befaring, og deretter varslet kommunen.

-Jeg kunne ikke finne meg i det uten videre. Jeg hadde jo fått tillatelse, kommenterer Nordnes, som etter en stund fikk beskjed fra kommunen om å søke en forenklet dispensasjon. Taket ble godkjent igjen. Så anket Fortidsminneforeningen inn til Fylkesmannen, som konkluderte med at taket måtte skiftes, og vedtaket var endelig.

 

Jeg har virkelig nytt godt av tilbudet om juridisk bistand, men Lederne tilbyr jo også mange andre fordeler, som for eksempel gratis kurs.

Geir Ove Nordnes

 

Trengte pondus

-Da også Sivilombudsmannen ga kommunen og Fylkesmannen medhold, bestemte jeg meg for å gi gass med advokat gjennom Lederne. Det var veldig befriende. Jeg kunne slippe litt taket. Vi trengte noen med juridisk pondus. Jeg trodde det var en tapt sak, men så løste det seg. Advokat Nikolai Norman har håndtert alle de tre instansene. Det tok bare et par måneder. Det er jo ikke så verst, konstaterer Nordnes.

Han har bare vært medlem av Lederne i to år, etter at han valgt å bytte fra fagforbundet Industri Energi fordi han har en lederstilling.

-Jeg har virkelig nytt godt av tilbudet om juridisk bistand, men Lederne tilbyr jo også mange andre fordeler, som for eksempel gratis kurs. Det er bra. Det er viktig å organisere seg, for å være med å dra lasset. Det er bare arbeidsgiverne som tjener på at folk lar være å organisere seg. Mange ser nok bare på det som en utgiftspost, helt til de trenger hjelp, mener han.

Forsikring: Ung kvinne i kjeledress og hjelm går opp en trapp.
Ingelill Handeland Eide liker at Lederne er en politisk uavhengig organisasjon.

Politisk uavhengig

Ingelill Handeland Eide (32) kunne ikke tenke seg å stå utenfor.

-Jeg liker at Lederne er politisk uavhengig, og styres av medlemmenes interesser. Og vi har de beste tillitsvalgte mener hun, som har vært medlem i over ti år.

Eide jobber som hovedverneombud for Johan Sverdrup-prosjektet, og har tidligere vært med på oppstarten av Unge Lederne. Hun setter stor pris på at en eldre kollega huket tak i henne da hun begynte å jobbe, og forklarte henne hvorfor det er så viktig å organisere seg.

Det er flere av medlemsfordelene hun setter stor pris på:

-Lederne kjører saker så langt de må for å oppnå rettferdighet for medlemmene sine. Det er godt å vite i et stadig tøffere arbeidsmarked. I tillegg er det mange muligheter innen kurs og kompetanse. Gratis kurs for medlemmer er et veldig fint gode. Jeg har  tatt tillitsvalgt-kurs, og vil gjerne ta flere.

Eide er medlem av olje og gass-avdelingen, der det er mye aktivitet og gode muligheter for å bygge nettverk.

-Vi knytter Nordsjøen sammen, sier hun fornøyd.

Publisert i Karriere