Tips for en god LinkedIn-profil
NETTVERKSBYGGING

Slik får du din LinkedIn-profil til å skinne

Ønsker du å styrke nettverket ditt, dukke opp på radaren til rekrutteringsbyråer, få flere kunder eller posisjonere deg for nye muligheter? Da er LinkedIn for deg, ifølge Karl Filip Singdahlsen. Her er hans tips.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Sveinung Bråthen
Dato

– LinkedIn er for alle og enkelt å bruke, men det er de som gjør det skikkelig som høster godene kanalen byr på. Heldigvis, sier Singdahlsen, som jobber som kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder.

Han er for tiden aktuell med Webinaret «Markedsføring og nettverksbygging gjennom LinkedIn».  Her kommer han til å dele oppskriften på hvordan du kan bygge en attraktiv LinkedIn-profil og lykkes med innholdet du lager for den.

LinkedIn er, ifølge ham, den sosiale kanalen som best egner seg for å synliggjøre egen kompetanse og karriereinteresser. Dersom du spiller på de rette strengene og bruker kanalen riktig, vil du kunne oppnå et fruktbart nettverk som øker sjansene for å nå mulighetene du drømmer om.

– Men benytt muligheten nå! Min spådom er at flere annonsører vil få øynene opp for LinkedIn i fremtiden, slik vi har sett med Facebook og Instagram. Da blir det vanskeligere å stikke seg ut for deg og meg, sier han.

Fordelen er at det er overraskende lite innhold der, og at mange i Norge har mye å gå på. Det gir et stort mulighetsrom for alle oss andre, mener Singdahlsen.

Lyst til å bli medlem i Lederne?

Les mer om Lederne og meld deg inn her.

Gjennomgå din LinkedIn-profil

LinkedIn har sine algoritmer, akkurat som andre digitale kanaler. Kjenner du til hvordan de fungerer, er det lettere å legge ut sporene du ønsker å bli funnet på.

Husk at LinkedIn-profilen din også kommer høyt opp i Google dersom noen søker på navnet ditt, så her gjelder det å legge opp til at folk får se det du vil at de skal se.

– Start alltid med å sette deg et mål. Tenk gjennom hva du ønsker å få til, råder Singdahlsen.

Eksempler på mål du kan sette deg: 

 • Ny jobb
 • Flere kunder
 • Styrket nettverk
 • Bli innleid som foredragsholder
 • Få et styreverv
 • Bli vurdert som kandidat for ny lederstilling

Når du vet hva du vil, er det tid for å optimalisere LinkedIn-profilen din. Deretter starter jobben med å produsere innhold.

Her er det mange som går i baret, ifølge Singdahlsen:

– Produser eget innhold, og del kunnskap uten å forvente noe tilbake. Litt for mange i min feed deler kunnskap, men klarer ikke å dy seg, og forventer noe tilbake i samme post. Det er lett å avsløre. Ha is i magen og bygg tillit over tid, er hans råd.

Karl Filip Sindahlsen har mange gode råd for hva som skal til for å få en god LinkedIn-profil.
Karl Filip Sindahlsen har mange gode råd for hva som skal til for å få en god LinkedIn-profil.

Engasjement og balanse

Mange bruker sosiale medier til grenseløs selvpromotering, mens andre igjen sliter med å si et eneste godt ord om seg selv og eget arbeid. Skal du oppnå målet du har satt deg, gjelder det å finne balansen.

– Det er selvsagt hyggelig å løfte frem andre, men gjør det gjerne mest gjennom kommentarer på innlegg hos andre. Husk at nettverket ditt har «valgt deg» og ikke nødvendigvis venter i spenning på hva du har å si om Rune på regnskap eller sjefen din Trine, illustrerer kommunikasjonsrådgiveren.

Samtidig er det viktig å finne en balanse der man deler av egne refleksjoner, men også passer på at innholdet vekker engasjement i nettverket ditt.

– Fordelen er at LinkedIn fortsatt er veldig profesjonell, og at det er lite useriøse kommentarer og trolling. Det gjør det mindre skummelt å starte, mener han.

Med andre ord er det altså ingen grunn til å holde tilbake på kruttet – i alle fall om du vet hva du vil på LinkedIn.

Interessert i flere tips om karriere og ledelse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her.

Digital og fysisk tilstedeværelse

– Hva du skal dele, kommer helt an på hva målet ditt er. Er du en leder som ønsker å tiltrekke deg de beste jobbsøkerne, ville jeg laget innhold som reflekterer deg som leder, tipser han.

Selv om han holder frem LinkedIn som den mest aktuelle digitale kanalen for å bygge nettverk, foretrekker han å bruke den i samspill med fysisk tilstedeværelse.

– Nettverksbygging på LinkedIn har en skalerbarhet som er veldig interessant. Samtidig kan det fysiske gi noen felles opplevelser og historier du ikke får digitalt. Det er ikke like spennende å ta med en kunde på en digital fotballkamp, som å oppleve den unike stemningen på Fredrikstad Stadion, smiler han.

Han trekker frem kollegaen Inge Andersen, som er spesielt god på kombinasjonen.

– Han bruker egne fysiske forelesninger til å invitere deltakerne inn i nettverket sitt på LinkedIn. Da fortsetter han samtalen der etter forelesningen. Det er et godt eksempel på hvordan det fysiske og digitale kan spille på lag, avslutter han.

Lyst til å optimalisere din LinkedIn-profil?

Oppskriften for økt engasjement og styrket LinkedIn-nettverk deler Singdahlsen i sin helhet på vårt webinar den 16.november.  Meld deg på her.

Les om Ledernes medlemsfordeler

Meld deg inn i Lederne

 

 

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.