Humor: En mann dytter en kvinne i kontorstol i stor fart.
HUMOR

Kan lederen bli for morsom?

Humor er viktig for de fleste av oss. Vi ler ikke av det samme, men smil og latter skaper god stemning og kan bygge en viktig følelse av fellesskap på jobben. Det betyr ikke at lederen må stå for underholdningen.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix og Humor & Lønnsomhet
Dato

En amerikansk undersøkelse, publisert i Harward Business Review og omtalt i svenske chef.se, har funnet en del fellesnevnere for personligheter og etisk lederskap. 3500 ledere fra 30 organisasjoner deltok. Forskerne kommer med fem råd til ledere på bakgrunn av funnene de gjorde: Løft fram din ydmyke side, vær stabil og pålitelig, våg å være formell når det trengs, hev blikket når raske avgjørelser må tas og vær bevisst på hvordan medarbeiderne oppfatter deg.

I presentasjonen og rådene blir det advart mot å bruke for mye humor. De mener det kan føre til at du blir oppfattet som et selvsentrert uromoment. Forskerne understreker at for mye moro kan gjøre at ledere oppfattes som upålitelige, uprofesjonelle og lite tillitsskapende.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Begeistringsledelse

Jon Morten Melhus er kjent for å oppfordre til mer humor og begeistring i arbeidshverdagen. Han mener denne undersøkelsen ikke kan overføres direkte til norske forhold, kanskje til en viss grad til svenske:

-Vi har jo en mye mindre maktdistanse her i landet enn i USA og mange andre land. I noen land har de til og med separate kantiner for ledere og medarbeidere. Vi er mindre formelle og ser annerledes på hva som truer lederens posisjon. Jeg mener ikke at ledere må være morsomme, men de må skape takhøyde og la humoren florere. Og humoren kan ikke være slem. Selvironi er stort sett trygt, også i andre kulturer. Ironi og sarkasme er farligere, og er noe du bør forbeholde folk du kjenner godt.

Melhus er siviløkonom med bred ledererfaring, forfatter, entertainer og foredragsholder, og driver selskapet Humor & Lønnsomhet.

 

Humor: Voksen mann stikker en pekefinger i hvert øre.
Jon Morten Melhus er opptatt av å få mer humor og begeistring inn i arbeidshverdagen, og mener lederen bør skape takhøyde for det.

Humor og alvor

Han mener god sans for humor handler om riktig humor til rett tid og på riktig sted. Melhus er enig i at ledere som ikke forstår det, kan framstå som uromomenter uten sosiale antenner. Vi kjenner vel alle noen som «alltid» fleiper.

-Det er veldig uheldig å gjemme seg bak humor. Det er ikke lett å vite hvem man da forholder seg til, mener Melhus.

Men han er enda mer opptatt av de som misbruker taushet og alvor, steinansiktene:

-Noen bruker alvor i et taktisk spill, for å virke profesjonelle. Det kan skape mye usikkerhet. Steinansikt-ledelse er ikke bra. Humor og en vennligsinnet tilnærming er atskillig bedre når man vil bygge et godt og trygt miljø.

 

Noen bruker alvor i et taktisk spill, for å virke profesjonelle. Det kan skape mye usikkerhet.

Jon Morten Melhus

 

Det er dessuten en kjent sak at trivsel er lønnsomt. Arbeidsglede lønner seg. Fornøyde medarbeidere yter bedre.

-Jeg får jo mange innspill når jeg er ute og holder foredrag om begeistringsledelse. Veldig mange sier at latter og fleip i hverdagen er med å skape den gode fellesskapsfølelsen på jobben. Det gir en følelse av å være en del av teamet. Så er det selvsagt også andre faktorer som spiller inn, som mestring, autonomi og utfordringer. Men det mellommenneskelige handler om humor, hygge, og det å bli sett, avslutter Melhus.

 

 

 

 

 

Publisert i Ledertips