Inspirasjon: En rød stige holdes opp mot himmelen.
ARBEIDSGLEDE

Slik kan du inspirere andre

Skal du som leder inspirere, bør du tenke over hva som gir deg inspirasjon - rett og slett fordi det er et godt utgangspunkt å være bevisst. Det kan hende medarbeiderne dine lar seg inspirere av noe helt annet. Det finner dere ut av sammen. Her er noen gode tips.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Inspirasjon er noe annet enn motivasjon. En klok person skal ha sagt følgende: «Motiverte mennesker får jobben gjort, men inspirerte mennesker forandrer verden.» Inspirasjon er liksom noe større og mindre hverdagslig, men bør absolutt ha en plass i arbeidshverdagen. Inspirerte arbeidstakere står på med glød og glede, og kan føre virksomheten helt til topps.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Roller og inspirasjon

Annette Sjursen er prestasjonsrådgiver i Mental Power, med bakgrunn fra både film og journalistikk. Hun er opptatt av at vi har et rollerepertoar vi kan bruke for å nå fram – avhengig av hvem vi kommuniserer med. Hun mener ikke vi skal spille en annen, men hente fra de ulike rollene i oss selv. Alle har vel følt på at vi inntar ulike roller i forskjellige situasjoner. Dette er noe vi kan bli mer bevisst, og bruke for å nå fram.

-Hvem er publikummet ditt? Det viktigste mennesket i rommet er ikke deg selv, men de som lytter. Kommunikasjonen, og dermed inspirasjonen, blir best når du opparbeider et bevisst forhold til de mange ulike situasjonene du er i. Og du må samle informasjon og kunnskap om dem du møter, har Sjursen uttalt.

Hun har også nyttige tips til hvordan du kan inspirere medarbeiderne:

 • Vis tydelig engasjement, se medarbeiderne og gi anerkjennelse
 • Skap en visjon sammen, og la medarbeiderne strekke seg
 • Trekk fram dine egne menneskelige og unike sider
 • Bruk historiefortelling og visualisering
 • Bygg en god kultur, og vær en verdig rollemodell
 • Overrask en gang i blant

 

Hvem er publikummet ditt? Det viktigste mennesket i rommet er ikke deg selv, men de som lytter.

Annette Sjursen

 

Å arbeide aktivt med inspirasjon har fått en større plass i arbeidslivet de senere årene. Det henger klart sammen med den moderne formen for ledelse, som innebærer at du begeistrer, skaper samhold, legger til rette for og støtter medarbeiderne – i motsetning til å bruke makt og detaljstyring for å få gjennomslag.

 

Arbeidsglede

Tidligere leder i mange år, nå foredragsholder og lederutvikler, Svein Harald Røine, er også opptatt av temaet. Han snakker om inspirasjon som en flamme som brenner inne i deg, og du trenger derfor ikke noen ytre krav, belønning eller press for å få gjort jobben. Det er en gave å kunne bli helt oppslukt av arbeidsoppgavene. Det sier seg selv at arbeidsglede beriker livet.

Røine har følge tips å komme med til ledere som vil inspirere:

 • Lag deg en smittende visjon som du formidler med entusiasme
 • Vær en god rollemodell, for det inspirerer mer enn noe annet
 • Bruk historiefortelling for å engasjere og sette i gang fantasi og følelser
 • Del dine verdier, etterlev dem, og spill på medarbeidernes verdier
 • Vis tillit, og gi rom for autonomi
 • Utfordre medarbeiderne, til å anstrenge seg for å oppnå mer enn de trodde var mulig

By på deg selv!

En undersøkelse foretatt blant både ledere og medarbeidere i ulike virksomheter allerede i 2004 viste at det som virkelig betyr noe og gir inspirasjon, er at ledere tør by på seg selv, inkludert sine feil og mangler. De kommuniserer tydelig, stiller krav og har tro på medarbeiderne. De deler kunnskap og engasjement, og oppfordrer andre til det samme. Og sist, men ikke minst: De er følelsesmessig tilstede, levende men samtidig stabile og trygge.

Kilder: dagensperskepktiv.no, ledernett.no og ledernytt.no