Ledelse i motgang

Hvordan lede i nedgangstider?

Nedgangstider og oppgangstider oppleves ikke bare i næringslivet. Det sitter også i hodet på hver og en av oss. Er ledere nervøse og usikre, vil det gi utslag på hele organisasjonen. Så hvordan lykkes du som leder i nedgangstider?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

I tøffe økonomiske tider er det ofte den ineffektive bruken av tid og penger som blir satt under lupen. Fokuset blir snevret inn på de mest grunnleggende områdene, slik som å oppnå mer realistiske mål, oppfølging av resultater og kontinuerlig forbedring av det daglige arbeidet i organisasjonen. Midt oppi alt er det også lett å glemme andre områder for organisasjonens ve og vel.

Her er noen av Ledernes mest fornuftige tips til god ledelse i nedgangstider:

Skap trygghet

Nedgangstider skaper usikkerhet i hele organisasjonen – fra toppleder ned til den enkelte medarbeider. Usikkerhet rundt omsetning, oppsigelser, permitteringer, kunder og lignende er mer utbredt enn mange kanskje er klar over. Som leder er det nødvendig å fjerne usikkerheten gjennom god og åpen kommunikasjon og tidlig involvering av de ansattes tillitsvalgte. Dersom man ikke gjør det, kan usikkerheten gi negativt utslag på motivasjonen og konsentrasjonen blant de ansatte på alle nivåer. Du risikerer også at du mister dine fremste talenter, noe som igjen fører til større usikkerhet.

Sett sammen gode team

Et velfungerende team er nøkkelen til gode resultater og konstruktive arbeidsprosesser – spesielt i nedgangstider. Dette krever god ledelse og ansatte som ønsker å yte en god innsats for mål de vil identifisere seg med. Det er i nedgangstider man har gode muligheter til å finne dyktige fagpersoner og ledertalenter i organisasjonen din.

Delegere

Delegering er en av de viktigste arbeidsoppgavene til en leder, likevel er det slik at mange ledere delegerer for lite fordi de tror at de kan gjøre jobben raskere og bedre selv. Slik detaljstyring kan være skadelig for organisasjoner i nedgangstid. Dersom du delegerer til engasjerte ansatte og kollegaer vil det lønne seg i både kompetanse og motivasjon rundt deg.

Skap overskudd og energi

Ledelse i nedgangstider er krevende og man føler ofte at man må være enda mer tilgjengelig enn man allerede er. Det er viktig å tenke på at ingen er tjent med at du som leder jobber deg i hjel. Ikke være redd for å skru av teknologien noen timer hver dag. Bruk tiden sammen med familie og venner eller gjør noe annet hvor du kobler helt ut. På den måten får du sortert tanker og prioriteringer slik at du kan lede mer effektivt når du er på jobb.

Publisert i Ledertips