Motivasjon: Mann med briller sitter og tenker ved skrivebordet.
Arbeidshverdag

Hvordan står det til med motivasjonen?

Driver du med prokrastinering? Et grusomt synonym for utsettelsesatferd. Det er lett å utsette oppgaver som ikke er lystbetont, men det er heller ikke så vanskelig å bli motivert eller motivere andre. Bare se her!

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Lyst og motivasjon er ikke det samme. Du behøver ikke ha veldig lyst for å være motivert. Tvert imot. Og har du lyst, trenger du ikke noen annen motivasjon. Robert Speare, spesialist i voksenpsykologi, sier det slik:

-Som leder er det viktig å huske på at motivasjon kan forstås som evnen til å holde ut med noe man ikke liker for å nå et mål man ønsker seg.

Han mener at ledere som evner å ta andres perspektiv kan legge til rette slik at medarbeiderne blir motivert. Dersom en arbeidstaker for eksempel ønsker seg større fleksibilitet, vil det motivere ham eller henne å få det.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Ulik motivasjon

Andre vil si at da er det ikke du som leder som motiverer, men du hjelper medarbeideren til å motivere seg selv. Seriegründeren Rune Semundseth ser det slik. Så hva mener han virker?

-Det viktigste er å behandle alle likt, ved å behandle alle ulikt.

I det legger han at du som leder må være oppriktig nysgjerrig på den enkelte, for å finne ut hva du kan gjøre for å se hva som motiverer den enkelte.

Semundseth mener det finnes tre former for motivasjon:

  • Indre motivasjon, drevet av mestringsfølelse, autonomi og tilhørighet
  • Ytre motivasjon, drevet av lønn, høyere stilling osv.
  • Prososial motivasjon drevet av en dypere mening bak det man gjør

Bli bedre kjent med ham og hans tanker om lederskap og medarbeiderskap her.

 

Det viktigste er å behandle alle likt, ved å behandle alle ulikt.

Rune Semundseth

 

Behov for påfyll

Det kan være nyttig å bli kjent med hva som motiverer deg. Som leder kan det vær svært lønnsomt å finne ut hva som motiverer medarbeiderne, og ikke være så redd for å komme dem i møte. Som arbeidstaker kan du kanskje bli flinkere til å formidle hva du trenger? Verken ledere eller andre er tankelesere.

Årsaken til manglende arbeidslyst og motivasjon kan selvsagt også ligge et helt annet sted enn i selve arbeidsoppgavene. Tenk deg om, og ta tak i det. Kanskje er det for lenge siden du gjorde noe hyggelig på fritiden? Eller kanskje du skal bytte bord i lunsjpausen, bli kjent med noen som kan gi deg nye idéer? Faglig er det viktig å holde seg oppdatert. Når lærte du sist noe nytt?

Sette delmål

Mangel på motivasjon kan også skyldes at oppgaven virker uoverkommelig stor eller vanskelig. Da kan det være veldig virkningsfullt å dele opp jobben i mindre deler, gjerne med støtte fra nærmeste leder eller en god kollega. Å nå delmål kan inspirere deg til å fullføre hele oppgaven.

Lister kan også virke motiverende. Skriv ned hva som skal gjøres og kryss av etter hvert. Da får du en god følelse hver gang noe markeres som gjort. Det gjelder å gi deg selv positive opplevelser underveis, og kanskje snu en situasjon du trodde var fastlåst. Oppnår du arbeidslyst, behøver du ikke bekymre deg for motivasjonen.

publisert første gang: 07.06.2018

 

Kilder: ledernytt.no, tu.no og dagensperspektiv.no

 

Publisert i Motivasjon, Ledertips