Omsorg: Kvinne sitter ved et bord, nedlesset i arbeid.
EGENOMSORG

Å jobbe mest gjør deg ikke best

Er du perfeksjonist? Hvordan står det til med selvfølelsen? Kanskje du kan ha stor nytte av å bli litt snillere mot deg selv, og ikke alltid gå sist hjem fra jobb, eller gå på jobb når du burde holdt senga. Det handler om omsorg.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Vi hører ofte uttrykket «flink pike», og noen blir rasende fordi de oppfatter det som kritikk mot å være flink. Det er selvsagt ikke galt å være flink, og det finnes også «flinke gutter». Det som kan ødelegge mye for deg er behovet for perfeksjon og et selvbilde som er knyttet til prestasjoner. Har du det slik, vil du sjelden bli fornøyd med deg selv, og andre kan oppfatte deg som ganske slitsom – ikke minst når du som leder skal vise vei for andre.

 

Omsorg

Nye forskningsresultater fra University of Texas viser at den som har omsorg for seg selv blir både sterkere og mer motivert for å gjøre en veldig god jobb. Det kommer også fram at det å ha medfølelse med seg selv fører til at du evner følgende:

 • Å være snill mot deg selv i stedet for å bedrive hard selvkritikk
 • Å se på feil og det å mislykkes som en del av livet
 • Å se ting klarere uten å ignorere eller overdrive problemene

De har dessuten større tiltro til egne muligheter, og opplever sterkere motivasjon.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Uoppnåelig

Ifølge psykologspesialist Sondre Risholm Liverød er perfeksjonisme en snikende lykketyv, fordi fokus alltid vil være alt som ikke er godt nok. Det kan handle om jobben, hvordan det ser ut hjemme, eget utseende og så videre. Det blir rett og slett vanskelig å innta en åpen og raus innstilling til livet, og være i livet her og nå. I stedet er målet og meningen alltid der framme, når alt er blitt perfekt.

Det høres unektelig trist ut. Har du det slik, bør du ta tak, for det vil gi så mye tilbake. Du vil sannsynligvis oppleve bedre relasjoner, større nysgjerrighet og mer livsglede. Men hva kan man gjøre? Her er noen tips fra forskeren Kerstin Neff ved University of Texas:

 • Ta sjansen på å være svak, fortell om motgang og nederlag.
 • Vær snill mot deg selv, ikke bare mot andre.
 • Vær raus når du ser på deg selv, alle opplever motgang.
 • Lytt til egne behov, ikke bland det med andres forventninger.
 • Våg å si nei, kjenn etter hva du selv har behov for.
 • Ikke vær så selvkritisk, andre har også problemer.

 

Perfeksjonisme er en snikende lykkeytv.

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød

 

Slik gjør du det

Skal du oppnå en bedring i forholdet til deg selv, må du virkelig ønske det, og være bevisst på din egen tendens til å la selvkritikken ødelegge. Liverød har tips til hvordan du helt konkret kan velge å angripe perfeksjonisten i deg:

 • Lag en liste over de perfeksjonistiske standardene dine.
 • Lag så en liste over fordelene med å levere etter disse til daglig.
 • Deretter lager du en liste over ulempene.
 • Forsøk å tenke deg hvordan livet kunne vært uten dette presset.
 • Se for deg hvordan livet hadde vært om du senket standarden noe.
 • Prøv å finne ut hvor mye tid du bruker på å leve etter de strenge kravene dine.
 • Spør en balansert person, som du stoler på, om hva som kan være en bedre standard.

Er du veldig streng mot deg selv, kan det ha sin årsak i barndommen, så reaksjonsmønsteret og trangen din til å handle som du gjør, kan sitt hardt i. Kanskje fikk du bare positiv oppmerksomhet for prestasjoner i oppveksten? Gi likevel ikke opp, for livet har så mye å by på om vi bare våger å åpne opp, og slippe litt taket.

 

Kilder: chef.se, psykolog.com og jobbsafari.no

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.