Inkluderende arbeidsliv: Blid mann i boblejakke ser til siden.
Inkluderende arbeidsliv

Når menneskene betyr mest

Steinar J. Olsen vet at menneskene er den viktigste kapitalen han har. Et inkluderende arbeidsliv og bærekraftig drift er grunnpilarer hos Stormberg.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Stormberg/Jan Rune Eide
Dato

Det er mye omsorg i det å stille krav. Det viser at du har forventninger, og bryr deg om den enkelte. Daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg har stor tro på den resepten.

Han har vært mye i sitt 47-årige liv. Konkurs sju ganger, for eksempel. Men han ga ikke opp, og hvert eneste øre er betalt tilbake. Det brennende samfunnsengasjementet har alltid vært til stede. De svakes talsmann. Klimaforkjemper. Lokalpolitiker. Turmenneske. Gründer og eier. Merkelappene er mange. Drivkraften er troen på at alle fortjener en ny sjanse. Uansett fortid.

Inkluderende arbeidsliv

Han har praktisert bærekraft lenge. Allerede i sin første butikk praktiserte han for eksempel 25-prosenten. En av de fire ansatte var rekruttert fra Nav. Senere har antall ansatte og omfanget av 25-prosenten økt. Av 375 medarbeidere i Stormberg har 90 en bagasje som gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. De kan for eksempel ha droppet ut av skolen, er flyktninger, har fysiske eller psykiske helseplager, rusproblemer eller kanskje en fortid i fengsel. Olsen gjør ikke dette for å rekruttere billig. Han gjør det fordi det er riktig. Penger skal tjenes på en måte som er bra for samfunnet.

Inkluderende arbeidsliv: Blid mann med blå fleecegenser står i et lagerlokale.
Edin Sivac er blant dem som har fått en ny sjanse hos Stormberg. Han er opprinnelig fra Bosnia, og jobber nå som skiftleder. Han har selv vært på flukt. Da han var tretten år måtte han rømme fra sitt eget hjemland på grunn av krigen. Han opplevde grusomme handlinger som verken voksne eller barn burde være vitne til.

Stiller krav 

–Våre ansatte er Stormbergs viktigste kapital. Vårt mål er å få det beste ut av alle. En av våre suksessfaktorer når det gjelder HR er å stille krav. Folk hos oss kan gjerne ha ulike roller og ulikt ansvar, men vi har noen grunnleggende krav. Som for eksempel å stille på jobb til riktig tid. Eller å gi av den arbeidsevnen du har. En leder må ha forventninger og tro på den enkelte medarbeider, sier Steinar J. Olsen.

Fra ord til praksis

Stormberg har tre grunnleggende virkemidler i sin personalpolitikk. God kommunikasjon på kryss og tvers i organisasjonen er et av dem. Døren er alltid åpen, lederne er tilgjengelige på alle plattformer. Folk skal føle at de blir lyttet til og tatt på alvor. Det andre prinsippet dreier seg om å bli tatt vare på. Å ha muligheter. Det skal gis rom for utvikling til dem som har lyst og behov, enten du trenger ekstra oppfølging eller er ekstra dyktig. Det tredje prinsippet kan være krevende i en travel hverdag. Det handler om anerkjennelse og er en lederoppgave å ta på alvor. Å bli verdsatt og få konstruktive tilbakemeldinger betyr mye for den enkelte, ifølge Olsen.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Butikk for folk flest

–Det handler mye om å ha uforbeholden tro på det enkelte mennesket. Da kan du av og til bli skuffet, men de fleste tar vare på den sjansen de får. Stormberg skal være en arbeidsplass for folk flest, sier Olsen, og sammenhengen er helt innlysende. Stormberg selger turklær for folk flest. Klimanøytrale produkter for gode opplevelser. Vil du kjøpe nytt, kan du pante brukt tøy hos Stormberg.

Drømmen om en bærekraftig bedrift økonomisk og miljømessig har alltid vært der. En bedrift som gjør verden til et litt bedre sted, ikke bare i Norge. Stormberg gjør faktisk en forskjell for folk ved å tilby levelønn, ikke minstelønn, på sine fabrikker i Kina. Selskapet bruker også én prosent av årlig omsetning på samfunnsnyttige, humanitære formål.

 

Penger skal tjenes på en måte som er bra for samfunnet.

Steinar J. Olsen i Stormberg

 

 Den menneskelige kapitalen

–For mange er det mye identitet i arbeidet. De har jobb som mestringsarena, derfor er det viktig med gode rammer for opplæring og det vi kaller onboarding, den prosessen bedrifter legger til rette, for å få nyansatte raskt inn i verdiskapende arbeid. Slike rutiner er viktig i en bedrift som Stormberg, sier Kine Aasheim, fagansvarlig HR i Qualified Professionals i Kristiansand. Hun har tidligere vært HR-direktør i Visma i åtte år.

–Tydelig lederskap er nøkkelen til god forvaltning av human kapital, særlig i bedrifter med stort mangfold. En tilpasset ledelse, tydelige forventninger og stor romslighet er også helt nødvendig. Det handler mye om tillit, respekt, å bli sett, og få utvikle seg. Med andre ord veldig enkle, likevel komplekse mål, som på sikt gir engasjerte medarbeidere, sier Aasheim.

 Streng og omsorgsfull

Han er svært opptatt av inkludering og mangfold, bærekraft og samfunnsansvar. I Stormberg har Steinar J. Olsen implementert dette i daglig drift, og det gjør at Stormberg betyr noe bra for de ansatte. Det betyr energi og styrke i hverdagen takket være en modig fyr som aldri gav opp da det stormet som verst rundt han. Olsen er både streng og omsorgsfull, ifølge folk som kjenner ham. Hardtarbeidende og sånn passe energisk, sier han selv.