DIGITAL LEDELSE

Klar for å innføre kunstig intelligens på jobben?

Kunstig intelligens (KI) er på full fart inn i arbeidslivet. Bli kjent med mulighetene det gir.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

En undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av IT-selskapet Computas, viser at én av fire norske bedriftsledere vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av de neste 12 månedene.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, mener norske bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens. I en artikkel publisert på cw.no, sier han at bruk av KI kan bidra til å forbedre tjenester, effektivisere driften eller gi nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer.

Tross ledernes planer om å ta i bruk kunstig intelligens på arbeidsplassen, viser Norstat-undersøkelsen at kjennskapen til den nasjonale KI-strategien er lav. Hele ni av 10 bedrifts- og organisasjonsledere oppgir at de ikke kjenner til innholdet i strategien, og over halvparten oppgir at de ikke har hørt om den.

Føler du deg truffet? Du finner den nasjonale KI-strategien her.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få tips og råd rett i innboksen din.

Ha en klar strategi

Professor og prodekan Tale Skjølsvik ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, råder ledere til å stake ut en retning for organisasjonen før kunstig intelligens innføres.

Til Ledernett forteller hun at mer tid til ledelse, og mindre tid på administrasjon, informasjonsinnhenting og klassiske rutineoppgaver, er blant gevinstene ledere kan oppnå. Likevel poengterer hun at ledere må være obs på at kunstig intelligens også kan bidra til at lederne får oppgaver de ikke har i dag.

Skjølsvik anbefaler å ha en klar plan for hvordan kunstig intelligens skal brukes, hvilke spørsmål som må stilles for å få gjort de riktige analysene, og å ha klart for seg hvem som er ansvarlig dersom det oppstår feil.

Kunstig intelligens i offentlig sektor

Kunstig intelligens vil være aktuelt for både privat og offentlig sektor. For offentlig sektor trekker Teknologirådet frem tre sentrale bruksområder:

Forvaltning

  • Kunstig intelligens kan brukes for å forutse behov, tilpasse tjenester, avdekke svindel og feil, og gi offentlige etater styrket beslutningsstøtte. Saksbehandling kan automatiseres og gi umiddelbare svar. I kompliserte prosesser kan en digital personlig assistent hjelpe saksbehandleren med å evaluere saken og foreslå tiltak.

Beslutningsstøtte i helsesektoren

  • Ved å kombinere kunstig intelligens med en digital assistent, kan pasienter få hjelp i førstelinjen, rask vurdering av tilstand og konkrete behandlingsråd.

Tilpasset opplæring

  • Intelligente, digitale læremidler kan lage et undervisningsopplegg tilpasset den enkelte elevs individuelle utvikling, mestring og behov.

Nyttig i rekruttering

Også i rekruttering kan kunstig intelligens bidra til å effektivisere prosessen og finne de beste hodene. Trine Vigorito, administrerende direktør i konsulent- og rekrutteringsselskapet FABi, peker på fem måter kunstig intelligens kan brukes i rekruttering:

Automatisering av kandidatsøk

  • Ved hjelp av maskinlæring kan egnede kandidater identifiseres ut fra millioner av sosiale profiler, basert på informasjon som finnes i eksisterende kandidatdatabaser.

Rekruttering av fjernarbeidere

  • KI-verktøy forenkler screeningprosessen, og i intervjufasen kan videointervjuer og screening gjennomføres med gjenkjenningsteknologi. KI-verktøy kan brukes til å analysere blant annet språk, verbale ferdigheter og ansiktsuttrykk for å vurdere kandidater.

Utvelgelse av kandidater

  • Naturlig språkbehandling (NLP) har vært brukt innenfor rekruttering i mange år. Teknologien kan brukes til å velge ut kandidater gjennom kvalifikasjonsanalyser, og engasjere dem gjennom bruk av chatbots.

Mangfoldsrekruttering

  • Maskinlæring kan brukes for å finne de beste kandidatene basert på kriterier som ferdigheter, egenskaper og verdier. KI-teknologi kan også luke bort ubevisste holdninger og diskriminering.

Identifisering av passive kandidater

  • Gjennom ulike plattformer kan du identifisere aktuelle kandidater som ikke er aktivt jobbsøkende i nettverkene til medarbeiderne dine.

Bryter språkbarrierer

Anita Karlson, daglig leder i Polartekst, mener kunstig intelligens kan bidra til å bryte språkbarrierer. Hun peker på at mange fortsatt ikke behersker engelsk, og dermed faller utenfor den digitale verden og det globale markedet.

I en kommentar publisert på Computer World, trekker hun frem en studie fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Washington University i St. Louis. Studien, publisert i slutten av 2018, viste en økning i salg på 10 prosent på eBay når kunstig intelligens ble tatt i bruk for å skape automatiske oversettelser.

Med stadig bedre maskinoversettelser basert på kunstig intelligens, bedres også resultatene fra store aktører som Google Translate og Amazon Translate. Det åpner igjen for at flere små firmaer kan selge produktene og tjenestene sine til et langt større marked enn tidligere, fordi språket ikke lenger er en hindring.

Vær obs på utfordringene

Selv om kunstig intelligens åpner for flere smarte og effektive måter å arbeide på i fremtiden, er det lurt også å være klar over utfordringene.

Kunstig intelligens betegnes som en av de fremvoksende teknologiene med aller størst nytteverdi, men samtidig den teknologien som har størst skadepotensiale. Det viser rapporten Global Risk Report 2017, gjennomført av World Economic Forum.

Blant utfordringene som trekkes frem er jobber som forsvinner, manglende regelverk, skjeve data og «superintelligente» datamaskiner som skjuler viktig informasjon.

Kilder: Computas, Ledernett, Teknologirådet, FABi og Computer World.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne