Jobbintervju: Blid kvinne smiler med et par menn i bakgrunnen.
NYE UTFORDRINGER

Bli en attraktiv jobbsøker!

Det kan være mange årsaker til at du får avslag – selv etter et vellykket jobbintervju. La deg ikke knekke. Sjekk tipsene her, og styrk sjansene dine i arbeidsmarkedet!

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Noen stillinger blir ikke besatt, eller arbeidsgiveren hadde en intern kandidat i kikkerten, men var nødt til å utlyse stillingen. Da har du ikke så mye å stille opp med.  Det kan selvfølgelig også hende at andre viste seg å være enda bedre kvalifisert, og akkurat det må man jo ta høyde for. Du kan være en sterk kandidat, men likevel ikke den beste, eller den bedriften eller organisasjonen mener vil passe best inn hos dem.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Det er klokt å ikke la seg knekke av et avslag, samtidig som du bør forsøke å finne en forklaring dersom stillingen var viktig for deg. Det er mye som kan påvirke valget som tas hos den som ansetter. Her er noe av det du bør være oppmerksom på:

Søknad og CV

Det er viktig å lese annonseteksten godt, slik at du svarer på det de faktisk er ute etter. Søknadsteksten bør være kort, og verken for fancy eller for «stiv» i formen –  og tilpasset type stilling du søker på.  CV-en skal være ryddig, og oppdatert med tanke på hva den aktuelle annonseteksten er ute etter hos deg som kandidat. Forestill deg hva en som ikke kjenner deg fra før får ut av det du skriver, og ikke være redd for å vise hvem du er. Etter å ha lest søknaden og CV-en, bør mottakeren sitte igjen med mer enn din formelle kompetanse. Hva har du oppnådd før? Hvilke oppgaver har du i dag, som kan være av interesse i denne jobben? Trives du med teamarbeid? Er du en relasjonsbygger? Få det med! Og les gjerne denne saken om kompetanse.

Det kan ellers være helt umulig å få øye på hvem du er som person, og hva du faktisk kan bidra med inn i et gitt miljø eller en ledergruppe. La gjerne en som kjenner deg ta en titt før du trykker på send-knappen, og en språksterk person kan hjelpe deg med å kvalitetssikre. Skrivefeil, dårlig språk og rot ødelegger førsteinntrykket.

Ikke vært redd for å vise hvem du er, og hvilke personlige egenskaper du har. Er du engasjert og lidenskapelig opptatt av fagområdet, vis det!

Gode forberedelser

Er du heldig og blir invitert til et intervju, gjelder det å benytte sjansen til å gjøre et godt inntrykk på alle måter. Det nytter ikke å stille opp uten kunnskaper om arbeidsplassen du har søkt jobb hos, og i dag ligger det svært ofte mye stoff ute på nettet. Det kan også være lurt å stille noen gode spørsmål før du søker jobben, som gir deg informasjon du ellers ikke ville fått. Ikke alle har like gode nettsider.

Jobbintervju: Mann sitter i telefonen ved et bord.
Blir du innkalt til jobbintervju må du sørge for å forberede deg godt. Ta noen telefoner og les deg opp.

Det viktige møtet

Tenk nøye gjennom hva du vil ha ut av intervjuet, vær aktiv, men også lyttende. Still spørsmål som viser at du både er orientert og interessert.

Ikke vært redd for å vise hvem du er, og hvilke personlige egenskaper du har. Er du engasjert og lidenskapelig opptatt av fagområdet, vis det! Men vær ærlig, ikke spill en rolle du ikke kan leve opp til i hverdagen. Ansettelse på sviktende grunnlag er ikke bra for noen av partene. Sørg for å vite hva som er kleskoden i firmaet, og ikke beveg deg altfor langt unna den. Både for avslappet og for formelt kan være feil. Men det aller viktigste er at du er velstelt, blid og imøtekommende, og har et fast håndtrykk.

 Avslag likevel?

Dersom du ikke når opp, selv om du mener du har gjort alt riktig, skal du huske at kanskje mange har den samme følelsen, og bare én får jobben. Du kan godt kontakte selskapet eller organisasjonen etterpå, for å høre hva du kunne gjort annerledes. Svaret du får kan faktisk bli avgjørende for hvordan det går neste gang du søker en stilling.

Sjekk ut medlemsfordelen vår : Digitalt jobbsøkerkurs

Kilder: karrierestart.no, dagensperspektiv.no og tu.no.

 

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.