Jobbsøknad: Er hun den rette? Kvinne med langt mørkt hår sitter i et møte. Hun snur seg mot kameraet og smiler.
Å fylle en stilling

Slik får du fram den virkelige kompetansen

Skal du skrive en jobbsøknad, må du tenke over hvilken kompetanse du har. Utdanning og arbeidserfaring må med i CV-en. Men hva sier det egentlig om deg, og hvor egnet du er for akkurat den stillingen du søker på? Langt fra alt.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Scanpix
Dato

Skal du ansette gjelder det samme. Bare utdanning og jobberfaring sier ikke nok om kandidatene, og du som leder må vite hva du er ute etter.

Det må altså noe mer til for å danne seg et bilde av kompetansen. Vi spør forretningsutvikler Trond Inge Halten, som har mange år bak seg innen rekruttering, lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling.

-Slik jeg ser det, er det tre hovedfaktorer i kompetanse: medfødt potensial, tilført kvalifikasjon og evnen til å utnytte de to. Vi har ulike potensial både fysisk og mentalt, påvirket av både arv og miljø. Den tilførte kvalifikasjonen er det vi får gjennom utdanning og annen tilegnet kunnskap, forklarer Halten.

Du kan for eksempel være smart, ha gode eksamener i matematikk, men om du ikke evner å bruke dette potensialet pedagogisk overfor elever, bør du ikke bli lærer. Formell kompetanse er ikke nok i seg selv. Derimot kan du kanskje bli en utmerket forsker.

Tilpasning trengs

-Når det kommer til ledelse gjelder det samme. På papiret kan du se helt riktig ut, og ha svært gode resultater å vise til. Men vil du evne å utnytte potensialet ditt i akkurat den stillingen som skal fylles? En god leder ett sted, kan være en dårlig leder et annet sted. Det kommer helt an på hvem som skal ledes, kulturen på arbeidsplassen, hvilke mål som skal nås og hvor krevende jobben er, mener Halten.

Hans råd til den som skal ansette en leder er følgende:

-Sett opp en X-akse med de formelle kravene du har til kandidaten. Det er ganske enkelt. Y-aksen er mye vanskeligere, der skal egnetheten komme fram. Mange bruker for liten tid på den, og kan derfor ende opp med en overkvalifisert person, eller en som ikke passer inn i kulturen. Her gjelder det å være bevisst på hva vedkommende skal oppnå i jobben sin, og hvem hun eller han skal lede.

Trond Inge Halten mener lista over krav på X-aksen ofte blir for lang og detaljert, mens mange blir altfor unyanserte når det kommer til kravene som bør stilles langs Y-aksen for å finne den rette.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

Tenk relevans i en jobbsøknad!

Hva så med den uformelle kompetansen, den du for eksempel kan få gjennom noe du er engasjert i på fritiden, eller spesiell livserfaring, hvor kommer den inn i bildet?

-Det viktigste spørsmålet du skal stille er om den er relevant. Er den det, bør den med.

Det samme gjelder hva man har lært gjennom tidligere jobberfaring; dropp det som ikke er relevant. Ikke bruk den samme CV-en om igjen. Skjelettet kan være det samme, men hvordan du velger å utdype hva de ulike punktene har lært deg, må tilpasses stillingen du søker på, understreker Halten.

Når det kommer til den sosiale kompetansen mener han den ofte ikke tillegges tilstrekkelig vekt. Den er også mer krevende å få sjekket:

-Det kan være enkelt å lene seg på de rene kvalifikasjonene som framgår av CV-en, mens den sosiale kompetansen, eller relasjonskompetansen, ikke blir undersøkt godt nok. Den bør komme fram gjennom referanseintervjuer, personprofilverktøy og i selve intervjuet med kandidaten, men da må man også vite hva man faktisk ser etter.

 

Slik jeg ser det, er det tre hovedfaktorer i kompetanse: medfødt potensial, tilført kvalifikasjon og evnen til å utnytte de to.

Trond Inge Halten

 

Er du virkelig interessert?

Til deg som skal søke en jobb, anbefaler Halten å gjøre en enkel øvelse for å bevisstgjøre deg selv:

-Sett opp en kolonne for det du kan/kompetansen din, og en for hvor interessert du er, i for eksempel å budsjettere. Deretter fyller du ut i de to kolonnene poeng fra én til ti. Du kan da komme til å sette ti poeng i kompetansekolonnen, men bare tre i kolonnen som viser interessen din for budsjettering. Da bør du ikke søke en jobb som i stor grad innebærer å lage budsjetter. Det er ikke nok å kunne, du må også være interessert og ha lyst.

Kanskje trenger du nye utfordringer, og bør kaste deg uti noe du ikke kan hundre prosent, men som du er veldig interessert i å lære mer om? Helgarderer du med å søke jobber du vet du fikser med letthet, kan det bli kjedelig, og du kommer ikke videre.

 

 

 

 

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.