Koronakrisen: Arbeidslivet under en pandemi
ARBEIDSLIVET UNDER PANDEMIEN

Koronakrisen: Da verden stengte ned

Annerledesåret 2020 er snart et tilbakelagt kapittel. Hvilke erfaringer tar vi med oss inn i 2021? Arbeidslivsforsker Jon Erik Dølvik, og et knippe av Ledernes medlemmer, reflekterer over fire sentrale aspekter ved koronakrisen.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Per Christian Lind
Dato

– Vi har vært gjennom tidenes kraftigste økonomiske nedtur. Følgevirkningene i arbeidsmarkedet vil være mange og betydelige, sier Jon Erik Dølvik, arbeidslivsforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo.

Dølvik har i mange tiår jobbet med sammenlignende arbeidslivsforskning i Norden og Europa.

Kan ikke sammenlignes med noen annen krise

Tross store og alvorlige kriser, er Dølvik sikker i sin sak: koronapandemien kan ikke sammenlignes med noen annen arbeidsmarkedskrise i moderne tid.

Ringvirkningene av pandemien vil bidra til et vanskeligere arbeidsmarked og økte inkluderingsutfordringer i årene fremover.

Jon Erik Dølvik, arbeidslivsforsker ved Fafo.

 

– Arbeidsledigheten vil gå opp, og flere av de som arbeider i utsatte bransjer, er nyutdannet eller ufaglært, vil slite med å få eller beholde fotfestet i arbeidslivet, sier han og fortsetter:

– Det kan føre til mer atypisk arbeid, og risiko for økt ekskludering og marginalisering. Flere vil få helsemessige psykiske og sosiale problemer.

I kombinasjon med omstillingene knyttet til det grønne og digitale skiftet, vil ringvirkningene av pandemien bidra til et vanskeligere arbeidsmarked og økte inkluderingsutfordringer i årene fremover.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

Å ta vare på flokken under koronakrisen

En som har kjent på viktigheten av tillit og synlig ledelse under koronakrisen, er daglig leder i Hasselbakken FUS barnehage, Jana Jarosova.

– Å ivareta mange behov på avstand, og uten en langsiktig plan, var overveldende. For ledergruppen i Hasselbakken FUS barnehage var tidlig involvering av foreldre gjennom FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg, red.anm.), tillitsvalgte og øvrige ansatte viktig.

Jarosova har ikke tro på at barnehagelederen kan sitte på hjemmekontor i lang tid, mens andre stiller opp i førstelinjen. Hun mener synlig ledelse og nærvær i barnehagebransjen er viktig, og fremhever at lederen må gå foran som en god rollemodell ved å være til stede.

– For å løse utfordringer er det avgjørende å spille hverandre gode og legge til rette for en tilbakemeldingskultur, samtidig som man etterspør kunnskap og kompetanse. God kommunikasjon er en nøkkelfaktor.

Les også: Korona krever gode ledere

Økning i digital kompetanse

Line Nysted Aarrestad, HR Business Partner i ingeniørfirmaet Apply, er ikke i tvil om at mange bedrifter har opplevd det som utfordrende å få med seg ansatte og ledelsen på å ta i bruk digitale plattformer under koronakrisen.

– Personallederen bør ha god kjennskap til den enkelte og vite hvem som kanskje ikke klarer det eller som ikke tør si fra.

– Kompetanseheving er sentralt for å lykkes med implementeringen av nye verktøy i fremtiden. Utgangspunktet for lederen må være å tenke at alle skal med. Hver enkelt ansatt må få tid til å omstille seg og ta i bruk verktøyet i sin egen fart, understreker hun.

 

Kompetanseheving er sentralt for å lykkes med implementeringen av nye verktøy i fremtiden. Hver enkelt ansatt må få tid til å omstille seg og ta i bruk verktøyet i sin egen fart.

Line Nysted Aarrestad, HR Business Partner i Apply.

 

I tillegg til å gjennomføre en omstrukturering og omstille seg til å jobbe på en ny måte, måtte selskapet permittere ansatte og øke kompetansen innenfor permittering.

– Vi, som alle andre selskaper, ble kastet ut i permitteringer. Det skjedde over natten og ble nærmest dumpet i fanget på lederne. Det var det mange som opplevde som svært utfordrende, forteller Aarrestad.

For Apply ble rådgiverne i den juridiske avdelingen i Lederne viktige sparringspartnere.

– Vi benyttet oss av den juridiske avdelingen flere ganger, både i forbindelse med omstruktureringen, men også rundt permittering og de nye NAV-reglene.

En flybransje i krise

Antall permitteringer og oppsigelser skjøt i været allerede den første måneden av koronakrisen. Blant dem som ble hardt rammet er flybransjen. Det fikk Lasse Holm, hovedtillitsvalgt i Norwegian, kjenne på.

­– Å permittere ansatte hadde fungert optimalt hvis man opererte i et nasjonalt selskap, og kun forholdt seg til det norske arbeidslivet. Når vi har ansatte i flere land som ikke har et permitteringsreglement, satte det oss i en kinkig situasjon, forteller Holm og utdyper:

– Nettopp fordi vi ikke hadde ett reglement for alle landene å forholde oss til, var selskapet nødt til enten å si opp ansatte eller holde de i jobb. Regelverket endret seg så raskt, noen ganger fra en dag til en annen. Det ble for mye å sette seg inn i for kun én person.

Nyttig å være organisert

Holm opplever at det er mange ansatte som i løpet av krisen har fått opp øynene for hvor nyttig det er å ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen.

– Det har vært en del ansatte som ikke er fagorganisert som har kommet til meg for å få råd. Det har tidvis vært et vanskelig dilemma. Jeg ønsker jo å gi råd, samtidig kan jeg ikke alltid gi råd til dem som ikke er organisert.

 

Det er mange som har fått opp øynene for hvor nyttig det er å ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen. Man vet aldri når neste katastrofe kan inntreffe. 

Lasse Holm, hovedtillitsvalgt i Norwegian.

 

Han mener dette illustrerer hvor nyttig det er å være organisert: – Man vet jo aldri når neste katastrofe kan inntreffe.

– For eksempel har det vært en del spørsmål om endringsoppsigelser. I situasjoner der jeg har vært i tvil, har det vært hjelpsomt å konferere med en juridisk ekspert.

– Frøydis Vandvik Løvdal i Lederne har vært en kjempestøtte. Hun evner å se ting både fra selskapets perspektiv og de ansattes perspektiv, og veie disse mot hverandre.

– Jeg tror det er en kjempefordel at Lederne ikke er politisk forankret. Vi ser at det er en del politikk i enkelte fagforeninger, og det kan være til hinder.

Digitalt løft

Å gå fra fysiske kurs til digitale kurs er bare en av flere endringer Lederne gjorde under koronakrisen. Både webinarer og e-kurs kom i gang allerede før påske. I juni ble LederneAppen lansert.

– Målet er å gi medlemmene et lederverktøy rett i lommen; her kan de høre på LederCasten når de er på farten, få oversikt over aktuelle kurs, og enkelt finne alle medlemsfordelene og rabattordningene, sier CRM- og analyserådgiver Gunnhild Steen-Hansen med et smil.

Steen-Hansen ser tilbake på et halvår med hurtige endringer, i takt med endringene i arbeidsmarkedet.

– Jeg tenker tilbake på hvor raskt vi snudde oss for å tilpasse oss krisen og den nye hverdagen, sier hun og fortsetter:

– Innad i organisasjonen fikk vi på plass nye verktøy, som gjør at vi nå jobber opp mot skyløsninger som gir oss større sikkerhet, mer effektivitet og enklere samhandling.

– Utad mot medlemmene våre har det også skjedd mye, og vi jobber for at medlemmene skal få enda enklere tilgang til alt som er relevant for dem i tiden som kommer.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.