To menn i badekar på Mjøsa. Der er helt klart utenfor komfortsonen.
Lær av Petter Nyquist

Ledere bør komme seg ut av komfortsonen

Petter Nyquist gikk ut av komfortsonen foran «hele» Norge da han bodde 52 dager på gata. Padleturen på Mjøsa måtte han gi opp. Ledere har mye å vinne på å våge seg ut på utrygg grunn, mener han.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
TV2 og privat
Dato

Helt siden han var 21 år, har Petter Nyquist utfordret seg selv både fysisk og psykisk.

Han har bakgrunn som fjellklatrer, polarfarer, fotograf, grafisk designer og programleder. Men de siste årene er han mest kjent fra tv-seriene «Petter Uteligger». Nylig startet hans nyeste serie «En ny sjanse» på TV2. Ikke sjelden handler prosjektene hans om å gå ut av komfortsonen.

– Mine prosjekter og ekspedisjoner handler ofte om å se hva jeg tåler både fysisk, og ikke minst mentalt. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvor mye hodet mitt takler, sier han.

Nøkkelen er å pushe seg selv og omgi seg med mennesker som har de samme målsettingene, mener han.

– For meg handler det om nysgjerrighet og eventyrlyst – jeg elsker alt som ikke handler om å følge en ferdig opptråkket sti. Det er kjedelig til enhver tid å vite hva som venter rundt neste sving, sier han.

 

Hvis du våger å feile og tør å gå utenfor komfortsonen, gjør det deg til en dynamisk leder med integritet.

Erica Grunnevoll, partner i CoachTeam AS - House of Leadership.

 

Derfor bør du ut av komfortsonen

En viktig del av lederrollen er å bygge relasjoner og utfordre ulike mennesketyper til å forlate det kjente og strekke seg mot nye mål.

– Det krever fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Som leder skal du vise vei og retning. For å skape tillit og trygghet må du begynne med deg selv, fastslår Erica Grunnevoll, som er utdannet prest og nå partner i CoachTeam AS – House of Leadership.

Arbeidslivet kan være preget av uforutsigbarhet og raske endringer, derfor er det viktig at ledere våger å åpne døra til det ukjente.

– Det gir en troverdighet som gjør at medarbeiderne dine stoler på deg, også når du beveger deg i ukjent terreng. Hvis du våger å feile og tør å gå utenfor komfortsonen, gjør det deg til en dynamisk leder med integritet, sier hun.

Hvis du kun går inn i prosjekter hvor du er trygg, eller kun fortsetter med det du gjorde i går risikerer du etter hvert å bli ganske handlingslammet og passé.

– Det er nettopp i de situasjonene hvor du frykter å mislykkes at du utvikler deg. Det foredraget som ikke gikk helt etter planen kan vise seg å bli det du lærte mest av. Særlig hvis du tillater deg å reflektere over det i ettertid og ta med deg lærdommen videre. Ikke skyv medarbeiderne dine foran deg, men går i front selv – da blir du en leder med tillit og troverdighet, sier Grunnevoll.

Petter Nyquist står midt i lokalet til en kafé i Oslo sentrum.
Petter Nyquist er kjent fra tv-serien Petter Uteligger. Han mener ledere bør bli tøffere til å gå ut av komfortsonen.

Pusher grenser

Petter Nyquist har pushet seg selv til gangs. Han har vært på Sydpolen tre ganger og Nordpolen åtte ganger. Han har stått på toppen av Mount Everest og padlet på Mjøsa i et badekar.

– Det var mange som lurte på hva som var poenget med det prosjektet. Hvorfor i alle dager skulle to småbarnsfedre bo i et badekar og padle Mjøsa på langs? Det handler om å tenke litt annerledes og ikke bry seg om hva andre mener. Vi gjorde det fordi vi syntes det var gøy og vi hadde lyst til å se om det gikk an, sier han.

Etter fire dagers padletur med en snittfart på 0,8 kilometer i timen, ga de opp.

– Man er nødt til å gå på trynet noen ganger for å vinne i andre situasjoner. For meg var badekarprosjektet vellykket selv om vi ikke nådde det målet vi hadde satt oss på forhånd. Det er mange fjelltopper jeg har hatt lyst til å komme opp på som jeg ikke har klart. Hvis det hadde vært enkelt hadde jo alle gjort det, sier han.

Nysgjerrig på medlemskap hos Lederne?

Meld deg inn her!

I «Petter Uteligger – livet på gata» bodde Petter Nyquist 52 dager på gata i Oslo uten penger. Han levde sammen med rusavhengige og andre av gatas folk.

– Jeg har aldri pushet mine egne grenser i samme grad i noen tidligere prosjekter. Det var den desidert tøffeste mentale påkjenningen jeg har vært med på.

Nyquist forlot familien og satte seg på toget inn til Oslo sentrum – inn i det ukjente.

– Da jeg sto på gata i Oslo den første kvelden, kom frykten inn i hodet mitt. Jeg var overlatt til meg selv og tilfeldighetene, og i starten var jeg livredd for å havne i situasjoner med vold og kriminalitet. Jeg gikk inn i et overlevelsesmodus og måtte bryte mange barrierer. Jeg var gjennom hele spekteret av ubehagelige følelser som skam, ydmykelse, redsel og sårbarhet, forteller han.

Alle menneskene han traff på gata, som tok ham godt imot, gjorde at han klarte å holde ut.

 

Du har ikke sjans til å lykkes som leder uten at det ligger en god bedriftskultur, hvor alle er med og heier hverandre frem, som et fundament.

Petter Nyquist

 

Alle gjør feil i blant

Nyquist mener at en god leder er helt avhengig av å være en del av et fellesskap.

– Det handler om å skape gode relasjoner og bry seg om de som er rundt deg, enten det er på gata eller på arbeidsplassen. Alle har sine oppturer og nedturer i livet, og alle mennesker er like mye verdt. Du har ikke sjans til å lykkes som leder uten at det ligger en god bedriftskultur, hvor alle er med og heier hverandre frem, som et fundament, sier han.

Komfortsonen er langt unna. Mann sitter og tigger på gata.
I starten av oppholdet på gata i Oslo var Petter Nyquist livredd for å havne i situasjoner med vold og kriminalitet.

En leder som tør å bevege seg på utrygg grunn, og som noen ganger opplever suksess og andre ganger fiasko, viser både menneskelighet og styrke, mener Nyquist.

– Alle gjør feil i blant, det er helt menneskelig. Hvis du alltid skylder på andre når ting ikke går etter planen mister du troverdighet og tillit. En bedrifts suksess er summen av innsatsen til alle medarbeiderne – det er aldri en seier en leder kan ta æren for alene, sier Nyquist.

 

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.