Lederpraten med Espen Karlsen – Involverende og tydelig

Å skape en reise som alle har lyst til å bli med på, og å legge til rette for læring, prestasjon og utvikling på jobben er viktig for suksess. Espen Karlsen har lang fartstid som toppleder og har siden 2017 vært administrerende direktør i Jernia. Møt han i Lederpraten der han røper sine beste lederverktøy og gir av sin lange erfaring.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Kjell Erik Egeland / Jernia
Dato

I Lederpraten møter vi ledere fra ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer.

Hva er god ledelse for deg?

– God ledelse for meg handler først og fremst om evnen til å involvere organisasjonen i de målene den har, og å gi retning til hva man sammen skal oppnå. At man er tydelig på hva vi skal og at man skaper en reise som alle har lyst til å bli med på. Det handler også om å ha tydelige forventninger til medarbeiderne sine. En annen viktig komponent er å balansere mengden av utfordringer og krav som blir gitt, og ikke minst det å heie folk frem. Det gjelder å ta medarbeidernes behov på alvor, og å se alle mulighetene som ligger i dem.

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

– Coaching er for meg et veldig godt lederverktøy. Den coachende lederstilen dreier seg om å få det beste ut av medarbeiderne, og å legge til rette for læring, prestasjon og utvikling på jobben. Det gjør man blant annet ved å være til stede, underbygge lærevilligheten og motivasjonen til medarbeiderne, og å stille spørsmål fremfor å instruere. Det er viktige elementer for å føle seg involvert og gå sammen i den ønskede retningen.

Et annet viktig verktøy er et informasjons- og learning management-system, i form av en app, som heter Motimate. Det er en nyttig plattform internt der vi blir opplært i alt fra organisasjonskultur til faglig kunnskap om produktene vi selger. Siden vi er omtrent 1200 jernianere, så er det viktig å ha et effektivt internkommunikasjonssystem som informerer og motiverer medarbeiderne.

Espen Karlsen i Jernia.
Espen Karlsen i Jernia.
Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

– Jeg er jo en nysgjerrig type, glad i å snakke med folk, og liker å sosialisere med medarbeiderne mine. Bevisstheten rundt det å kommunisere godt, og å bygge nærhet til medarbeiderne rundt om i organisasjonen tror jeg er noe jeg bidrar positivt til.

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

– Jeg synes perspektivene til Anita Krohn Traaseth er veldig gode. Hennes fremgangsmåter for å utarbeide strategier, gjøre dem levende i organisasjonen, og hennes perspektiver på å jobbe med mennesker i arbeidslivet synes jeg er veldig lærerike og spennende.

Adm. dir i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth, er også et forbilde for meg. Hans nøkternhet og den solide evnen til å få ting gjort operasjonelt er imponerende.

Siden jeg er medlem av Skift (næringslivets klimaledere), så må jeg også nevne Jens Ulltveit-Moe. Hans måte å se klimatrusselen på, og hvordan han ser så mange muligheter for det grønne skiftet, er meget inspirerende for veien videre. 80 år gammel og still going strong. Imponerende.

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

– For meg så handler det om å kunne balansere det å være tålmodig- og utålmodig nok. Jeg liker at det skjer mye og at ting går fort, men skal man lykkes som leder, så bør man vite når og på hvilke områder man skal være tålmodig og utålmodig.

Tidsklemma er også en av de største utfordringene for meg. Det å aldri ha nok tid.

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

– Dette kan henge sammen, men det må ikke nødvendigvis henge sammen. Jeg tror at det å utvikle seg som leder handler veldig mye om å forstå folk. Ikke minst det å forstå hvordan en selv virker på andre, og hvordan man får andre til å virke. Jeg kan ta et eksempel fra restauranten i hotellbransjen; der kan man ikke bare la den beste kokken få bli kjøkkensjef. Da kan det være at du både fraskriver deg den beste kokken, og samtidig får en dårlig kjøkkensjef. Ledelse er et fag i seg selv, og utøvelsen av god ledelse trenger ikke nødvendigvis å være avhengig av å tilegne seg den tyngste fagkunnskapen. Du må ha lyst til å være leder, og å utvikle deg i rollen.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

– Nettverk handler om dialog, og er veldig viktig. Jeg synes det er særlig interessant og gøy med utveksling av erfaringer med ledere i næringslivet via Skift, og i våre interne nettverk i Jernia. Her har vi et kjederåd, der seks butikkledere er representert. Disse ringer jeg til, rådfører meg, og lufter ulike ting med. Jeg ser også på ledergruppen vi har i Jernia som et verdifullt nettverk, og bruker det aktivt for å oppdatere seg og løse utfordringer. Alt dette er veldig givende og nødvendig for å være en god leder.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

– En av de mest skjellsettende episodene jeg vil trekke frem er fra da jeg var en ung leder, i slutten av 20-årene. Jeg fikk jobben som hotelldirektør i Quality Kristiansand Hotel, og buste litt frem. Jeg snakket dobbelt så mye som jeg lyttet, skulle løse alle problemer alene, og var verdensmester i mine egne øyne. Så kom en kollega bort til meg og spurte om vi kunne ta en prat. Hun sa til meg at jeg var i ferd med å skyve hele ledergruppa fra meg. At det virket som om jeg ikke hadde tillit til dem og hadde alle svarene selv.

For meg var dette en klar blindsone. Jeg hadde tenkt at jeg som en ny leder skulle sette mitt preg på ting, og vise frem hva jeg kunne. Effekten var helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Der lærte jeg meg at man må løse ting i fellesskap, bruke ledergruppa, og lede gjennom den. En annen viktig ting er å huske på å be om ærlige tilbakemeldinger. Det er viktig for å vite om man gjør ting på en god måte.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Lederpraten