Mestring: Blond jente siter på ryggen til en voksen mann.
MESTRING

Er det likheter mellom ledelse og barneoppdragelse?

Er du mamma eller pappa, og samtidig leder? I så fall har du kanskje reflektert over at det er mange likhetstrekk mellom ledelse og barneoppdragelse. Som foreldre er vår viktigste oppgave å være gode ledere på veien mot mestring av voksenlivet.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det handler altså ikke om at medarbeiderne oppfører seg som barn, men at ledelse er nødvendig i mange situasjoner i livet – ikke bare på jobben.

Og det finnes både gode og dårlige eksempler. Ta for eksempler trusler. Det er lett å ty til når barna ikke vil det vi vil. På jobben er det et av mange virkemidler i fryktbasert ledelse. Et tankekors. Vi kommer lengst med det gode.

Både oppdragelse og ledelse er sammensatte utfordringer, og det krever en stor grad av bevissthet og god vilje. Mestring må være et viktig mål.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Registrer deg, og motta nyhetsbrev fra oss!

Nært knyttet

«Både ledere og foreldre er personer hvis rolle inkluderer veiledning og det å ta ansvar for og ta vare på andre som har mindre makt og innflytelse enn dem selv.» Sitatet er hentet fra et debattinnlegg i Aftenposten av førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Elisabeth Lind Melbye.  Hun mener mye av det som skrives innen organisasjonsledelse er opptatt av temaer som er svært relevante for familielivet, som for eksempel effektiv kommunikasjon, strategier for problemløsning og utvikling av den enkeltes potensiale.

Forskning viser ifølge Melbye at effektiv oppdragelse er nært knyttet til effektive former for ledelse som inkluderer omsorg, kommunikasjon, støtte og inspirasjon. Endringsledelse og den autoritative oppdragerstilen, som innebærer at foreldrene både stiller krav og er lydhøre overfor sine barn, likner mest. Autoritative foreldre setter klare grenser, men samtidig er de støttende og sensitive overfor barnas behov. Regler blir forklart, og forventninger til atferd blir tydelig formidlet til barnet. Dette i motsetning til for eksempel autoritære foreldre som først og fremst er strenge og forventer lydighet.

 

Du må skape trygge omgivelser og være det eksempelet dine barn eller medarbeidere skal følge.

Reidar Hjermann

 

Utvikling og mestring

Også psykologspesialist og tidligere barneombud Reidar Hjermann er opptatt av det samme:

-Det handler om utviklingsmuligheter, kommunikasjon og å legge til rette for frihet under ansvar. Det handler om å utvikle integritet, selvstendighet og skapertrang. Du må skape trygge omgivelser og være det eksempelet din barn eller medarbeidere skal følge, har Hjermann uttalt i ledernytt.no

Han er opptatt av at man i lederrollen skal legge til rette for medarbeiderne slik at de kan utvikle seg og oppleve mestring i trygge omgivelser. Det samme gjelder i familielivet.

-Vi ønsker at barna våre skal bli flinke på skolen og at medarbeiderne skal bli produktive. Det er vårt ansvar som ledere å legge alle forhold til rette for at dette skal skje, mener han.

Flokkens leder

Trygghet er viktig for oss mennesker, og fordi vi er flokkdyr ligger det dypt i oss at de flokkens leder som gir oss den tryggheten. På jobben trenger vi derfor en leder som samler oss mot farer som svikende kundegrunnlag, ukultur på arbeidsplassen og nye konkurrenter. Hjemme beskytter vi barna våre mot alt det som kan true deres velferd.

Noe annet som er viktig både for barn og medarbeidere er å spørre hvorfor, og få gode svar. «Fordi jeg sier det», er ikke et godt svar – verken hjemme eller på jobben. Vi har behov for å kjenne målene og årsakene til dem.

-Når alle vet hvorfor noe skal gjøres, er det større sjanse for at jobben blir gjort på en god og effektiv måte. Det gir trygghet og bidrar til økt skapertrang, enten det er på arbeidsplassen eller hjemme, sier Hjermann.

Omsorg og raushet er også svært viktig både hjemme og som leder på jobben. Å forstå at dårlig oppførsel har en grunn, som for eksempel manglende mestring eller mobbing er din jobb. Interesse for andre mennesker er grunnleggende både for foreldre og ledere.

 

God kommunikasjon hjemme og på jobb

  1. Si aldri noe negativt om andre søsken eller ansatte
  2. Gi begrunnet ros, og bruk eksempler som styrker troverdigheten
  3. Vær forsiktig med direkte kritikk
  4. Si unnskyld når du gjør eller tar feil

Kilder: aftenposten.no og ledernytt.no

Publisert i Ledertips