Møter: To kvinner og to menn sitter i et møte.
MØTEKULTUR

Fornøyd med møtene dine?

Møter kan være et ork. Det behøver ikke være slik. Her er ti påstander du kan ta stiling til for å måle hvordan det står til. Er du uenig i flere, kan det være smart å ta grep.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Møtene våre har klare formål

Det er ingen selvfølge, selv om det kanskje burde være slik. Faste møter kan det være like greit å avlyse når det ikke egentlig er noe som må gjøres eller diskuteres.

 Møtene våre er godt forberedt

Dårlig planlegging kan ødelegge mye. Møter må ha en dagsorden og alle skal få anledning til å forberede seg og engasjere seg. Dersom den som kaller inn ikke tar arbeidet på alvor, mens deltakerne kommer forberedt, er det både pinlig og ineffektivt. Møter som blir til underveis kan i beste fall bli hyggelige, men den som har kalt inne til møtet kan ikke vente at alle har tid til det.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Bare de som trenger å være med deltar

Slik er det ofte ikke. Å være deltaker på et to-timers møte som bare er «til orientering» kan være avslappende eller veldig iriterende, alt etter som. Den informasjonen kan oftest deles på en annen måte. Ser vi bort fra rene orienteringsmøter, bør alle møtedeltakerne har en rolle å spille.

Jeg vet hvilken rolle og betydning jeg har før et møte

Hvis dette ikke er helt opplagt, er det møteleder som må opplyse om hvilke forventninger han eller hun har til deg, slik at du kan være forberedt og gjøre en best mulig jobb i møtet.

Møtene våre ledes profesjonelt

En proff møteleder har respekt for andres tid og starter møtet presis, forklarer hensikten med møtet, følger agendaen, styrer diskusjonen, sørger for at også de stille blir hørt og oppsummerer til slutt.

Det er tydelig hva som besluttes i møtene våre

Det forutsetter en oppsummering av møtet, og blir ikke sjelden glemt.

Det er tydelig hvem som er ansvarlig for de beslutningene som tas i møtene våre

Dette er noe som fort kan bli borte i et litt kaotisk møte. Om noe virkelig er besluttet kan også være utydelig, og det kan skape mye usikkerhet.

Møtene våre bidrar til å utvikle virksomheten

Dersom du sitter igjen med den følelsen er det bra, og det bør jo være et mål. Det forutsetter aktiv deltakelse og en lydhør møteleder.

Møtene våre skaper en felles retning for organisasjonen

Dette krever beslutningsdyktighet, og at møtelederen er i stand til å samle trådene og skape forståelse for retningsvalgene som tas.

Jeg har en følelse av at møtene våre gir resultater

Er møtelederen dyktig, deltakerne tar ansvar og har et godt samspill, vil det lettere gi resultater, som igjen motiverer til videre arbeid i organisasjonen.

Ifølge produktivitetsekspert Morten T. Røvik er det tre typer møter:

  • Informasjonsmøter, med hensikt å informere hverandre,
  • Prosjektmøter, med formal å produsere eller lage noe
  • Kaffeslabberas med wienerbrød for å kose seg og bygge team

-Problemet er at alle disse ofte blir slått sammen til ett, og ender opp i en smørje. Bedrifter må røske opp i møtekulturen og kontinuerlig spørre seg hva man vil med møtet, og alle må være enige om å være enige, har Røvik uttalt til e24.

 

Kilder: chef.se, Dagens Perspektiv og e24

 

Publisert i Ledertips