Påvirkning: Blid kvinne ser rett i kameraet, i bakgrunnen anes tre mennesker.
PERSONEFFEKTEN

Vet du hvordan du virker på andre?

Har du hørt om personeffekten? Den kan være et svært viktig verktøy for deg som leder. Opplever du at medarbeiderne lytter, og det oppstår engasjement og entusiasme etter at du har holdt en presentasjon? Da har du påvirkningskraft.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Personeffekten kan være både negativ og positiv. Dersom du stadig opplever at andre får bedre respons enn det du gjør, kan det være lurt å studere hvorfor du ikke har den samme gode effekten som enkelte andre. Hva utstråler du?  Hvordan snakker du? Hvordan framstår du? Hvilket renommé har du i utgangspunktet? Formidler du optimisme eller pessimisme? Framstår du som energisk eller litt slapp? Ta deg tid til å reflektere over din egen evne til påvirkning, og  be gjerne om tilbakemeldinger fra folk du stoler på.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Påvirkning

Har du en positiv personeffekt vil du også lettere kunne komme med kritikk, for medarbeiderne stoler på at du vil dem vel. Det er altså snakk om en kapital du har, et fortrinn, når du skal få med deg andre eller skape en god dialog. Professor ved IMD (International Institute for Management Development), psykologen George Kohlrieser er svært opptatt av personeffekten, og mener den er veldig viktig for godt lederskap. Den må være ekte, men du kan lære deg å oppnå en mer positiv effekt på andre.

Gisselsituasjoner

-Personeffekten blir ofte oversett som en viktig del av godt lederskap, selv om den utgjør en kritisk forskjell når det kommer til lederens påvirkning av andre. Hvem du er som person er avgjørende for hvilken innflytelse du får. Det handler blant annet om å bygge tillit, om samarbeid, evnen til å skape bånd til andre mennesker og åpenhet for å utforske muligheter og kreativitet, sier Kohlrieser, som blant annet har brukt den positive personeffekten han åpenbart har i arbeidet som gisselforhandler. Han benytter også gisselbegrepet i overført betydning, når et menneske for eksempel er gissel for egen sorg og ikke kommer videre i livet. Da kan en positiv personeffekt spille en rolle overfor deg selv.

 

Hvem du er som person er avgjørende for hvilken innflytelse du får.

George Kohlrieser

 

 

Flere effekter

Ifølge Kohlrieser er dette de fire årsakene til at personeffekten har så stor betydning for godt lederskap:

  1. Den er kanalen til andre mennesker: En positiv person tiltrekker seg andre, mens negative personer støter folk fra seg. Men personeffekten er ikke alltid så åpenbar. Ord, kroppsspråk og tonefall har innvirkning på oss. Som leder bør du være bevisst på hva du trigger hos andre, og hvordan du gjør det.
  2. Den viser seg i hvordan vi snakker og lytter: Snakker du, øker blodtrykket, når du lytter synker det. Det er derfor bra for oss å finne en sunn balanse mellom å lytte og snakke.
  3. Den påvirker hvordan du blir oppfattet: Kohlrieser sier at den påvirker «hjernens øye» hos andre. Dette «øyet» bestemmer hvordan vi opplever verden gjennom tankemønstre, følelser og evne til å oppfatte. Med en positiv personeffekt føler andre seg ansvarliggjort, inspirert og innovativ i ditt selskap. Da kan de også tåle at du er tøff i tilbakemeldingene dine, fordi de vet at de er tuftet på omtanke. Det motsatte gjelder dersom «øyet» oppfatter deg som for eksempel truende eller avvisende.
  4. Den kan skape tillit: Personeffekten har mye å si for motivasjon. Hvordan en person virker på deg kan avdekke vedkommendes holdning og følelsesmessige tilstand. Personeffekten din kan få andre til å føle seg inspirert eller mismodig.

Dersom du går inn for å utforske hvordan personeffekten din er, kan du lære mye, og få et nytt og kraftig ledelsesverktøy: evne til påvirkning.

 

Kilder: imd.org og ledernytt.no

 

 

 

 

Publisert i Ledertips