Verdier: Voksen kvinne står lent mot en mursteinsvegg.
VERDIER

Mennesket i lederrollen betyr mer enn før

Tydelige verdier, bredde og fleksibilitet er viktige stikkord for den nye lederrollen. Skal du lykkes som leder i dag, kan du glemme «gratis» autoritet og egen fagekspertise.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Flere og flere er kunnskapsmedarbeidere, som gjør jobben med stor grad av autonomi. Sannsynligvis sitter de aller fleste av dem med større faglig ekspertise enn lederen. Utviklingen går så fort, og mange selskaper trenger en så sammensatt kompetanse, at det ikke nytter å tviholde på ekspertrollen når du blir leder. Respekten du trenger må springe ut fra noe helt annet enn at du er den som vet best. Du kommer et stykke på vei med tydelige verdier og gode spørsmål.

-De som skal ledes i dag er ikke bare opptatt av oppgavene de skal gjøre, men hvem som leder og gir dem oppgavene. Det er viktig at lederen har verdier og et ståsted som medarbeiderne kan identifisere seg med. Det gir troverdighet og tillit. Mennesket i lederrollen betyr mer enn før, sier Heidi Dyrnes, seniorkonsulent i konsulentselskapet AFF som er en del av NHH-miljøet. Dyrnes har lang erfaring som leder og konsulent, bla fra Solstrandprogrammet for toppledere.

Hun mener lederens oppgave primært er å formidle retning, og skape forhold som fremmer tillit, samarbeid og nysgjerrighet.

Må gi mening

Dagens medarbeidere, og særlig yngre arbeidstakere, har ønsker og krav utover god lønn og interessante oppgaver. Dyrnes lever tett på endringene i lederrollen og jobber daglig med utvikling av ledere og ledergrupper:

-Mange medarbeidere stiller spørsmål som: Hvem er du som leder meg?  Hvorfor skal jeg legge arbeidsinnsatsen min igjen i akkurat denne organisasjonen? God ledelse handler om å formidle og etterleve det du står for og være bevisst på hvordan akkurat du, med din personlighet, verdier, kunnskaper og erfaringer vil fylle rollen som leder. Et tydelig ståsted og et verdisett medarbeiderne kan identifisere seg med, gir inspirasjon og personlig autoritet i lederskapet. Som leder er det også din oppgave å sørge for at retning og veivalg gir mening for medarbeiderne dine.

 

En spørrende holdning bygger tillit og kommuniserer anerkjennelse i relasjoner.

Heidi Dyrnes

 

Gode spørsmål

Stadig flere ledere møter medarbeidere med høyere faglig kompetanse enn de selv har. Da nytter det ikke å lene seg til ekspertrollen for å oppnå autoritet og troverdighet. Respekten du trenger må springe ut fra noe helt annet enn at du er den som vet best. Ledere i dag må derfor være villige til å gi opp ekspertrollen og utvikle seg som som fasilitator og sparringpartner.

Å instruere og dirigere dagens medarbeidere er sjelden det som driver motivasjon eller nytenking.

– Ledelse i dag handler mindre om «telling» og mer om «asking», som organisasjonsforskeren Edgar Schein formulerer det. Det høres kanskje enkelt ut, men i praksis har mange ledere utfordringer med å slippe rollen som ekspert og rådgiver. Det er rett og slett uvant å ha en mer undrende og spørrende lederstil, sier Dyrnes.

Hun mener evnen til å stille gode spørsmål er en underkjent kompetanse innen ledelse:

– Det er gjennom de gode spørsmålene at lederen får nye perspektiver og ideer.  En spørrende holdning bygger tillit og kommuniserer anerkjennelse i relasjoner. I tillegg stimulerer gode spørsmål medarbeidere til selvstendig tenking og til å ta ansvar. Derfor bidrar gode spørsmål positivt til medarbeideres motivasjon og endringskapasitet.

Verdier: Kvinne sitter midt i en flott trapp.
Heidi Dyrnes er seniorkonsulent i AFF, og lever tett på endringene i lederrollen.

Verdier og smidighet

Flere og flere ser på jobben som noe mer enn en måte å tjene penger på. Særlig yngre medarbeidere er mer opptatt av organisasjonens verdier og plass i samfunnet. Vi ønsker å gjøre noe som er bra i en større sammenheng. Lederen må kunne skape mening i arbeidet.

Med høyere utdannelsesnivå og mer spesialisert kompetanse i kombinasjon med høyt endringstempo, større kompleksitet og mindre forutsigbarhet, utfordres du på nye måter i lederrollen.

– De langsiktige strategiene gir ikke mening lenger. Vi er nødt til å holde flere framtidsbilder i hodet samtidig, og så må veien bli til mens vi går. Vi må prøve oss fram, eksperimentere og teste ut muligheter. Samtidig må vi justere oss raskere. Vi må jobbe mer smidig, eller agilt, som det ofte kalles. Da blir bredde og fleksibilitet viktigere, sier Dyrnes.

Hennes oppgave som konsulent er å stimulere ledere og team til å utvide repertoaret sitt. Det kan for eksempel være å ta i bruk flere arbeidsformer i et møte, eller variere måten de kommuniserer på.

-Poenget er at vi har en tendens til å utvikle ganske fastlåste handlingsmønstre, enten vi er ledere er ledergrupper. Det hindrer oss i å jobbe smidig og utvikle nye tankesett. Litt spissformulert, bruker vi de samme verktøyene, og bare en liten del av den verktøykassen vi har til rådighet. Mitt mål er å bidra til at ledere og team blir bedre til å variere både væremåter og arbeidsform, og tilpasse til situasjon og behov. Det trengs for å lede i stadig endring, mener Dyrnes.

 

Vi er nødt til å holde flere framtidsbilder i hodet samtidig, og så må veien bli til mens vi går.

Heidi Dyrnes

 

Lettere og vanskeligere

Hun mener det har skjedd mye med lederrollen de siste fem årene. Den har blitt mer spennende, og ledelse har blitt både lettere og vanskeligere enn før. Lettere fordi digitalisering har bidratt til å forenkle mange arbeidsoppgaver og beslutninger. Vanskeligere fordi godt lederskap i enda mindre grad enn tidligere har en oppskrift.

-God ledelse handler i dag om å ha et tydelig ståsted samtidig som du evner å bruke et stort spenn av virkemidler og væremåter tilpasset det du skal få til, avslutter Heidi Dyrnes.