Personligheten: En mann og en kvinne sitter rygg mot rygg og ser i kameraet.
HVEM EGNER SEG?

Personligheten betyr mye for lederskapet

Har du merket det, at noen går gjennom lederkurs på lederkurs uten at det ser ut til å ha noen positiv virkning? Ifølge psykologiprofessor Tomas Chamorro-Premuzic handler det om hvor viktig personligheten er.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

-Ledelse er en praktisk disiplin, og det riktige vitnemålet gir ingen sikkerhet for at man klarer seg godt i en jobb, verken som leder eller medarbeider, sier Chamorro-Premuzic, som også er tilknyttet Manpower Group som ledende forsker innen talentutvikling.

Han mener det er en stor utfordring at mange lederutdanninger er for teoretisk fundert, med lederteorier som er utviklet langt unna dagligdagse utfordringer, og uten forståelse for hva personligheten betyr. Chamorro-Premuzic er dermed helt på linje med en annen professor, Henry Mintzberg, som er skeptisk til at MBA-utdanningen (Master of Business Administration) i altfor stor grad foregår i et undervisningslokale.

Oppmerksom på personligheten

-Ledere kan utdannes til å bli enda bedre ledere, men det er de som har en personlighet det er verdt å satse på, som bør få sjansen.  Det er viktig å være oppmerksom på de yngre medarbeiderne. Det er blant dem man finner framtidens ledere, understreker Chamorro-Premuzic.

Sa hva er det man skal se etter, ifølge ham? Det er både intelligensen og personligheten:

-Gode relasjonelle egenskaper, emosjonell intelligens, høy IQ, nysgjerrighet, ydmykhet og integritet – faktorer som stabiliserer seg i 20-årsalderen. Det er ikke så stor forskjell på en 25- og 50-åring. Det er de samme karaktertrekkene som dominerer.

 

Ledere kan utdannes til å bli enda bedre ledere, men det er de som har en personlighet det er verdt å satse på, som bør få sjansen. 

Tomas Chamorro-Premuzic

 

Selvsikkerhet mot kompetanse

Chamorro-Premuzics siste bok heter Why Do So Many Incompetent Men Get Leaders? (And How to Fix It), og ble utgitt på Harvard Business Press i 2019.Temaet opptar ham veldig:

-Ofte blir det ansatt ledere som ikke burde vært det. Og det er nesten alltid menn. Selvsikkerhet blir forvekslet med kompetanse og ferdigheter, mener forfatteren, som er argentiner med professorat både ved University College London og Columbia University.

Han mener det fører til at dyktige kvinner ikke i tilstrekkelig grad slipper til, fordi maskuline trekk favoriseres når ledere skal rekrutteres:

-Dessverre viser det seg ofte at virksomheter heller vil ansette en inkompetent mann enn en kompetent kvinne.

Han mener kvotering har noe for seg når det gjelder toppledere.

-En annen mulighet er å vente på at de mannssjåvinistiske virksomhetene blir utkonkurrert av de som har flere kvinner i ledelsen og klarer seg bedre. Det er en evolusjon på gang, mener han.

 

Det er ikke så stor forskjell på en 25- og 50-åring. Det er de samme karaktertrekkene som dominerer.

Tomas Chamorro-Premuzic

 

Den viktige kapitalen

Han ser det som en stor utfordring at utdanningsskriteriene vektlegges for mye, når man skal finne kandidater som skal delta på et lederprogram, i stedet for personligheten. Utdanning kan også føre deg i gal retning, ifølge ham.  Og han peker på tre ting som skaper den gode lederen:

  • Intellektuell kapital
  • Sosial kapital
  • Psykologisk kapital

Slik forklarer han ståstedet sitt:

-Ledere med høy intellektuell kapital er i stand til å fokusere på det relevante i en konkret situasjon. Ledelse handler i stor grad om å skape relasjoner, og derfor er sosial kapital viktig, for ledelse utøves i et nettverk av mennesker. Og lederens personlighet bestemmer om ledelsen faktisk blir utøvd i det daglige, og har med den psykologiske kapitalen å gjøre. Den kan deles inn i tre deler: den lyse siden, som er intelligens og menneskelige egenskaper, den mørke siden, som er psykopati og narsissisme, og det indre moralske kompass som bestemmer lederens atferd.

Tomas Chamorro-Premuzic mener ikke å si at utdanning er uten verdi for ledere, men at det er de rette som bør plukkes til lederprogrammene. Og da er det ikke utdanningen som bør være avgjørende, men personlighetstrekkene.

 

Kilde: lederne.dk