Atle Vårvik deler gode tips om hvordan du kan skape en lønnsom organisasjonskultur
SKAP ENGASJEMENT PÅ ARBEIDSPLASSEN!

Slik får du en lønnsom organisasjonskultur

Tillit er det viktigste stikkordet for å bygge en god organisasjonskultur. – Kraften i tillit er helt enorm. Det skaper motivasjon og arbeidsglede, fastslår entreprenør og ledermentor Atle Vårvik.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Øystein Eugene Hermstad
Dato

Atle Vårvik deltok i to OL som skøyteløper på 1990-tallet. Under OL på Lillehammer fikk han ideen til det som i dag er MOT. Organisasjonen er i dag representert i fire verdensdeler og er en av Norges viktigste merkevarer.

Nylig holdt Vårvik kurset «Mennesker, internkultur og ledelse til nye høyder» for Ledernes medlemmer. Se oversikt over fremtidige kurs her.

– Jeg har alltid vært interessert i ledelse, kulturbygging og merkevarebygging, både i arbeidet i MOT og når jeg jobber med næringslivet. En sterk internkultur er det aller viktigste elementet for å lykkes med merkevarebygging i et langsiktig perspektiv, sier han. Organisasjonskulturen smitter også over på måten bedriftens produkter leveres på. – Derfor er en god profil og en sunn internkultur helt avgjørende, legger han til.

En sterk internkultur er det aller viktigste elementet for å lykkes med merkevarebygging i et langsiktig perspektiv.

Atle Vårvik.

 

Før bedriften kan begynne å bygge internkultur er det en del forutsetninger som må være på plass: – Først av alt må en tydelig ramme etableres, slik at alle kjenner spillereglene. Tenk på en fotballkamp: Spillerne vet at de er 11 personer på laget, og alle har sine dedikerte oppgaver for å vinne kampen. Slik er det også i arbeidslivet, og det er stor forskjell på organisasjoner, både i offentlig og privat sektor. De som har klare rammer – kall det gjerne verdigrunnlag – for hvilke spilleregler som gjelder, er de som lykkes best over tid, sier Vårvik.

Vi bygger gode ledere!

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Lederne og meld deg inn her.

Atle Vårvik deler tips for å skape en lønnsom organisasjonskultur!
Ledermentor Atle Vårvik har klokkertro på viktigheten av en god organisasjonskultur.

Tillit er avgjørende

Et annet utgangspunkt for god organisasjonskultur er å rekruttere de rette menneskene.

– Sørg for å utarbeide et tydelig rekrutteringsgrunnlag som definerer det du ser etter, og bruk tid på selve rekrutteringsprosessen. Noen ganger bommer du, men i mye mindre grad dersom du har et klart bilde av hvem du er på jakt etter, sier Vårvik.

Når en ny person er ansatt er det viktig at han eller hun plasseres på riktig sted i organisasjonen.

– Gi dem roller der de får brukt godfoten sin – der de har sine gaver, har de sine oppgaver. Gråstein kan bli til gull – og motsatt. En grundig opplæring er også helt avgjørende, sier han.

Når disse forutsetningene er på plass, kan du begynne å vise medarbeiderne tillit.

– Kraften som ligger i tillit er helt enorm! Medarbeidere som gis tillit blir så motivert at de nesten glemmer at de er på jobb, sier Vårvik.

 

Tillit er lønnsomt! Alt glir lettere og det er færre møter. Tillit er den aller viktigste faktoren for å skape og bygge suksessfulle team og organisasjoner.

Atle Vårvik.

 

Flere undersøkelser viser at høytillitsbedrifter har opptil 50 prosent høyere produktivitet enn lavtillitsbedrifter, og 70 prosent flere assosierer seg med bedriftens formål.

– Tillit er rett og slett lønnsomt. Alt glir lettere og det er færre møter. Tillit er den aller viktigste faktoren for å skape og bygge suksessfulle team og organisasjoner, presiserer Vårvik.

Interessert i ledelsesfaget?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Engasjement og entusiasme

Eierskap og ansvarlighet er også sentrale nøkkelbegreper.

– Tillit, eierskap og ansvarlighet henger sammen, og det gjelder både for ledere og medarbeidere. Det handler om å virkelig eie sine egne oppgaver, og samtidig være bevisst på at du er en del av en helhet. Å ta ansvar for å selv bidra til å skape en god kultur er også viktig, i tillegg til å ta ansvar for egen utvikling, sier Vårvik.

Når en kultur bygd på disse faktorene er på plass, har organisasjonen kommet langt.

– Da vil medarbeiderne inspirere hverandre, men også leverandører og kunder, og du som leder kan trekke deg litt tilbake. Det kan sammenlignes med en bordtennisturnering: Du som leder setter i gang kampene, og så overlater du til medarbeiderne å spille pingpong med inspirasjon mens du er observatør, tilføyer han.

Det er lett å tenke at kultur er noe som handler om de andre, men det er viktig å formidle budskapet om at hvert enkelt individ har et ansvar for å bidra.

 

Som leder bør du inspirere mer enn å inspisere. Ha tro på dine medarbeidere i stedet for å kontrollere dem, det er mitt mantra.

Atle Vårvik.

 

– Pågangsmotet som bor i hver enkelt er selve kjernen i god internkultur. Engasjerte medarbeidere med god gjennomføringsevne er det som driver organisasjonen fremover. Alle kan ikke være Petter Stordalen – mange har mye entusiasme innabords selv om de ikke sier et ord, presiserer Vårvik.

– Det er helt avgjørende å være klar over at internkultur ikke bare bygges gjennom møter og prosesser. God internkultur kan være en viktig konkurransefaktor, fordi engasjement og entusiasme smitter. Som leder bør du inspirere mer enn å inspisere. Ha tro på dine medarbeidere i stedet for å kontrollere dem, det er mitt mantra, sier Atle Vårvik.

Tips til å bygge god organisasjonskultur:

 • System: Sørg for å ha en tydelig ramme for bedriftens konsept og merkevareprofil.
 • Verdigrunnlag: Sørg for å ha tydelige interne spilleregler og oppskrift for internkulturen.
 • Rekruttering: Vær bevisst på å ansette de riktige menneskene og sørg for at de settes inn i rett rolle.
 • Opplæring: Bruk tid på å innvie nyansatte i organisasjonens struktur og rammeverk.
 • Tillit: Medarbeidere som vises tillit har det gøy på jobb!
 • Eierskap: Medarbeidere som eier sine oppgaver og samtidig ser sammenhengen med andres får en forståelse for helheten.
 • Ansvarlighet: Gi medarbeiderne ansvar for egne oppgaver, helhet, kultur og egen utvikling.
 • Motivasjon: Skap en kultur som inviterer folk til å inspirere hverandre – både medarbeidere, leverandører og kunder.
 • Entusiasme: Engasjerte medarbeidere med god gjennomføringskraft er inspirerende å jobbe med.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.