Kurs, konferanser og seminarer for medlemmer

  • Et stort, faglig kurstilbud
  • Dekker kostnader for reise, kost (ikke alkohol) og losji til kurs
  • Dekker kostnader kurs/konferanser/seminarer (foredrag og mat, ikke reise og losji).
  • Gratis reiseforsikring som kursdeltaker
  • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon)
  • Kursrelaterte henvendelser: kurs@lederne.no
  • Utdanningsrelaterte henvendelser: utdanning@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem