Kvinne i dongerikjole står og ser oppover, utendørs.
Ringreven

– Som leder skal du dyrke dine medarbeidere

Hun har gjort en betydelig reise i arbeidslivet, men har morgendagens arbeidsmarked foran seg. Stine Fjell mener nysgjerrighet og læringsvilje trumfer arbeidstakerens alder.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Du er relativt ny i Lederne. Hvem er du?

Jeg er i utgangspunktet økonom, og har lang fartstid i bank og finans bak meg. Jeg har blant annet vært selger, aksjemegler, leder,finansanalytiker og HR-direktør i selskaper som DNB, Nordea, Oslo Børs og en amerikansk bank. Å være HR-direktør med økonomisk bakgrunn er en interessant kombinasjon og erfaring. Jeg har alltid vært opptatt av den menneskelige siden i arbeidslivet, og har vært de ansattes representant i forskjellige styrer. I dag er jeg konsulent, og jobber med mennesker og organisasjoner i endring i selskapet Questback.

Hvorfor er du medlem av nettopp Lederne?

Jeg ble medlem for to år siden og er nå varamedlem i styret i Lederne, avdeling Osloregionen. Her har jeg funnet mye inspirasjon og muligheter for faglig oppdatering. En organisasjon som tar ansvar for gode rammevilkår i arbeidslivet er god å ha i ryggen, og i tillegg er Lederne en gunstig sparringspartner på juridisk rådgivning. Å være leder kan være en ensom jobb, men i Lederne treffer du likesinnede på møter og kurs som du kan utveksle erfaringer med. Det har også vært interessant å lære mye nytt om andre bransjer.

Nysgjerrig på hvilke kurs Lederne tilbyr? Få hele oversikten her!

Du tar nå Ledernes egen lederutdanning?

Ja, jeg må virkelig berømme Lederne for det nye lederutdanningstilbudet på Høgskolen i Oslo og Akershus. Her får vi mye kunnskap om hvordan den norske arbeidslivsmodellen utvikles og utfordres over tid. Og den skjeler samtidig  til hva som skjer globalt. Gode forelesere, som er hands on på lov- og avtaleverk og jobber med dagsaktuell lederproblematikk, setter nye ledelsesteorier i perspektiv i forhold til dagens og fremtidens arbeidsliv. Jeg tror langt flere koflikter i arbeidslivet kunne vært unngått hvis de involverte lederne hadde vært gjennom dette studiet.

 

En kvinne med halvlangt brunt hår står smilende ved et gjerde. Hun har på seg en dongerikjole.
Stine Fjell er en erfaren kvinne, med blant annet lederstillinger på CV-en. I dag er hun konsulent, og tar Ledernes lederutdanning.

Har du noen gode forbilder på ledelse?

Først min mor, som var yrkesaktiv i en tid da mange mødre var hjemmeværende. Hun lærte meg verdien av å ha en meningsfylt jobb å gå til. Av mer kjente ledere må jeg nevne Gunn Wærsted og hennes profesjonelle måte å takle forskjellige roller på ulike arenaer. Petter Stordalen for den måten han viser frem sitt eget DNA – og for måten han har det gøy på jobben. Min leder da jeg jobbet i en amerikansk bank var spesielt god til å dytte oss ut av komfortsonen. Så må jeg ha med Anne Grete Solberg på grunn av hennes evne til å vise vei når det gjelder kjønnsbalanse i organisasjoner.

Det er viktig å synliggjøre og bruke ansattes styrker best mulig.

Stine Fjell, konsulent og deltaker på Ledernes lederutdanning

Et godt lederskap – kan du beskrive det?

Som leder er du et forbilde, en rollemodell som viser retning.Utfordringen er å være nysgjerrig på utvikling, og etablere tillit for konstruktiv feedback fra dine medarbeidere. Disse egenskapene er nøkler til utvikling og innovativ ledelse. Som leder skal du dyrke dine medarbeidere, og sette sammen team som består av ulike styrker. Du skal være genuint nysgjerrig, både kunne utvikle og avvikle, og ha et transparent ønske om at dine medarbeidere skal lykkes. I bunn og grunn handler dette mye om å være en entusiastisk, åpen leder, ha tydelige mål og være et medmenneske med respekt for andres synspunkt og ideer. Å ta et oppgjør med seg selv i lederrollen er også noe ledere bør gjøre med jevne mellomrom.

Publisert i Ledertips