kvinne som har hentet mat til sosialt arrangement på jobben
Sosialt på jobben

Positive pustehull i hverdagen gir økt trivsel

Sommerfest, julebord, fredagspils og små feiringer i hverdagen – sosiale samlinger på arbeidsplassen øker trivselen og bidrar til bedre bedriftskultur. Her er tipsene du trenger for å lykkes, og fallgruvene du bør se opp for.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Ifølge Maslows behovspyramide er følelsen av tilhørighet motiverende for menneskelig atferd. Selv om arbeidsplassen ofte forbindes med prestasjoner, er den relasjonelle anerkjennelsen vel så viktig som den faglige. Det er denne som skaper de gode relasjonene og trivselen som følger med. Når vi føler tilhørighet og tillit til menneskene vi har rundt oss,  blir vi tryggere på oss selv.  Positive pustehull i hverdagen gjør oss rett og slett  lykkeligere og friskere, noe som igjen virker positivt på arbeidsprestasjonene våre. 

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Trivsel på jobb først 

I 2019 rangerte britiske arbeidstakere for første gang trivsel på arbeidsplassen som viktigere enn fysisk, mentalt og økonomisk velvære. En stor andel av de som ble intervjuet i undersøkelsen ønsket seg både fredagspils, feiring av suksesser og månedlige firmalunsjer.

Sosiale arrangementer på jobb er et lederansvar. Et smart tips er å etablere en sosialkomité i bedriften eller avdelingen. Med et gitt budsjett kan ansvaret for å stelle i stand sosiale aktiviteter gjennom året gå på rundgang blant medarbeiderne.

Det sosiale blir viktigere

De siste årene har behovet for fleksibilitet i arbeidshverdagen økt, og mange ansatte verdsetter friheten til å kunne jobbe hjemmefra iblant. Da spiller de sosiale pustehullene sammen med kolleger en enda viktigere rolle for følelsen av fellesskap og tilhørighet

En fersk studie fra MIT Management School Sloan i Massachusetts, USA, konkluderer med at det er mer sannsynlig at ansatte blir hos et selskap med mulighet for noe hjemmekontor, sosiale arrangementer og forutsigbare tidsplaner.

– Bedriftssponsede sosiale arrangementer har alltid vært en viktig faktor for hvor høyt ansatte vurderer kultur og deres ønske om å bli, sier seniorforeleser Donald Sull til CNBC. 

Han forventer at sosiale samlinger vil bli enda viktigere i årene som kommer for å bygge samhold og kultur, fordi hybride kontorløsninger blir mer vanlig.

Bygger lojalitet

I sin forskning har den amerikanske nevorøkonomen Paul J. Zak kommet frem til at å bygge en tillitskultur er det som gjør en meningsfull forskjell for å øke ansattes engasjement. Han understreker at ledere kan bidra til å bygge sosiale forbindelser ved å legge til rette for felles lunsj, sosiale aktiviteter etter arbeidstid og teambuilding-aktiviteter. 

– Det høres kanskje ut som tvungen moro, men når folk bryr seg om hverandre, presterer de bedre fordi de ikke vil svikte lagkameratene sine, sier Zak.

Kilde: https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust

Arbeidsplassen er en stor del av hverdagen vår, og kulturen der har dermed stor innvirkning på både trivsel og generell livskvalitet. Med andre ord nytter det ikke å steke vafler en gang iblant og tro at det alene skaper motivasjon, lojalitet og samhold. Å investere i medarbeidernes velvære over tid lønner seg.  

FHI oppsummerer resultater fra studier om livskvalitet i denne saken. Her vises blant annet til:

5 tiltak som fremmer hverdagsgleden

 1. Å knytte bånd, 
 2. Å være aktiv
 3. Å være oppmerksom
 4. Fortsette å lære
 5. Å gi/bidra til fellesskapet

Mennesker som tar del i slike aktiviteter regelmessig, har høyere livskvalitet, ifølge FHI. 

Lag hyggelige markeringer ut av små og store anledninger. Vær oppmerksom på at alle inkluderes – ekstroverte og introverte vil ha totalt ulik tilnærming til hva som er gøy. Og pass på alkoholen – ikke la den flyte fritt, og sørg for gode alternativer!

Tre kvinner som snakker og ler sammen på sosialt jobbarrangement
Sosiale happenings på jobb bygger kulturen, men husk å ha gode alternativer for alkohol.

7 grunner til å tilrettelegge for sosiale aktiviteter

 1. Fornøyde ansatte er friskere:

Mer gøy på arbeidsplassen kan bidra til mindre stress, hjertesykdom og andre lidelser, og dermed lavere sykefravær.

2. Bedre kommunikasjon og samarbeid:

Å tilbringe tid med kolleger i et avslappet og hyggelig miljø, bygger tillit og oppmuntrer til ærlig og åpen diskusjon. Det gjør samtidig veien kortere til faglige samarbeid. 

3. Stimulerer kreativiteten:

Den kreative kulturen i bedriften kan pleies ved å injisere morsomme initiativer i ansattes dagligliv.

4. Skaper oppmerksomhet:

Å dele historier om hyggelig atmosfære på arbeidsplassen på sosiale medier bidrar til et positivt omdømme.

5. Glade ansatte er mer produktive:

Når ansatte føler seg nedstemte synker motivasjonen, og de kan generelt være mindre produktive. Vi takler motgang bedre når vi er omgitt av glede, støtte og vennskap.

6. Sprer budskapet

Ansatte som har det gøy, liker det de gjør og er engasjert, vil dele historier og fungere som ambassadørerfor bedriften utad.

7. Lønnsom inkludering 

Felles sosiale samlinger som inkluderer alle er i hovedsak skattefrie. Sommerfest, julebord, lønningspils og firmatur er noen eksempler.

Kilder: ciphr.com, dagbladet.no

 

5 smarte tips for sosiale pustehull:

 1. Avklar budsjettet. Blir arrangementet sponset av bedriften? Hvis budsjettet er lite, er det mulig å høre om en av kollegene har plass til en samling hjemme i hagen, eller avdelingen kan møtes til piknik i parken.
 2. Lag en invitasjon, og sett et tidspunkt for arrangementets start og slutt. Det reduserer risikoen for at festen sklir ut i sene nattetimer.
 3. Husk å alltid ha gode alternativer til alkohol. I en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet i 2019 rapporterer flere enn én av ti spurte at de uteblir fra jobbfesten fordi de synes kolleger drikker for mye.
 4. Selv om dere har en egen sosialkomité i bedriften, er det smart å delegere ansvaret for innkjøp, opprydding og så videre på flere.
 5. Små halvtimes-feiringer av små seire i hverdagen er vel så viktig som de store arrangementene.

Kilde: NTB, kommunikasjon  

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.