Professor i strategi og ledelse, Inger Stensaker fra NHH
Tips til strategen

Strategisk ledelse – viktig i endringstid

Er du en strategisk leder, eller ønsker å utvikle gode strategiske evner i et marked i endring? Her er strategiprofessor Inger Stensakers beste tips.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Silje Katrine Robinson
Dato

Hun har sin bakgrunn fra strategifaget og underviser ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Med alt fra digitalisering og sentralisering, til pandemi og psykososiale utfordringer, har hun flust med spennende caser i alle bransjer og sektorer å vise studentene.

– De fleste driver mer og mer med strategi i dag, og er viktig for alle typer selskaper for å lykkes, sier Inger Stensaker som har gjort strategisk endring til sitt spesialfelt.

Hold deg oppdatert

Med ukentlig lederstoff på epost.

Strategiens grunnpilarer

Stensaker forteller at mange har en idé om at strategiske prosesser er  omfattende og vanskelig. Det trenger det ikke å være. Nøkkelen er å gå systematisk til verks, og avgrense for å holde det så relevant som mulig for akkurat din bedrift.

Det å være strategisk må ikke forveksles med å være utspekulert. Tvert imot!

– Det handler om å kartlegge globale makrotrender og å forstå konkurransesituasjonen i sitt marked, avdekke interne styrker og ressurser, så vel som svakheter. Med denne innsikten som grunnlag, analyserer, reflekterer og etter hvert staker du ut en retning, forklarer hun.

Professor i strategi, Inger Stensaker i en trapp på NHH i Bergen
Strategisk ledelse er viktig for å stake ut kursen, og for å stole på at den er riktig.

I unntakstilstanden som har vært de siste par årene, har strategisk ledelse fått enda større betydning, ifølge Stensaker.

– Med en tydelig strategi i bunn, er det lettere å holde stø kurs og vite hvilke prioriteringer som må gjøres på veien.

Lederens involveringsjobb

Mens det før i tiden var vanlig at strategiarbeidet var forbeholdt toppledelsen, har jobben over tid dreid seg mer og mer om å involvere og få hele organisasjonen med seg – både i formulering og implementering av strategi.

– Det har også blitt mer og mer vanlig at styret har et tydelig ansvar i strategiarbeidet, men det er ledelsen som må kommunisere strategien internt og eksternt og sikre motivasjon blant ansatte, sier hun og viser til tre nøkkelegenskaper en strategisk leder bør etterstrebe:

 • Tydelige visjoner basert på et langsiktig perspektiv
 • God formidlingsevne
 • Evne til å få med seg andre

Gammel strategi vond å vende?

Selv om både gode formidlingsevner og motiverende fremgangsmåter er gull verdt i endringstider, er det ingen hemmelighet at mange kvier seg for endring – kanskje særlig i større bedrifter der mange har jobbet i mange år. Da gjelder det å ha en god porsjon kløkt.

– Men det å være strategisk må ikke forveksles med å være utspekulert. Tvert imot! bemerker hun. – Da mister du fort tillit.

– Det som er viktig, er å bygge en felles forståelse av hvor vi er i dag og hvor vi vil. La det modnes litt hos folk, og ta det gjerne opp til diskusjon ved flere ulike anledninger. Sett opp en prosess, og lag analyser slik at en sammen kan reflektere rundt hva som skjer i og rundt bedriften over tid, råder hun.

Det lønner seg å være medlem

Meld deg inn i Lederne i dag.

Vær ærlig, også om feilvurderingene

Kommunikasjon og informasjonsflyt er helt sentralt i enhver strategiprosess.

– Vi trenger å vite hvorfor en gitt strategi eller endring skal gjøres. De ansattes støtte vil du trenge – både for å lykkes, men også om du skulle feile, påpeker Stensaker.

Hun forteller videre at strategi nesten alltid vedtas under stor usikkerhet. Det har mange fått kjenne på kroppen de siste par årene. Uforutsette ting kan skje og feilvurderinger kan ha blitt gjort underveis. Da er det en ting som gjelder, ifølge professoren.

– Vær ærlig med de ansatte. Det gir respekt og gjør det lettere å få med seg folk i en eventuell snuoperasjon eller justering. Det siste er tross alt mest vanlig, smiler hun.

Heldigvis er det sjeldent at en god strategiprosess går ordentlig galt.

– Det er tre ferdigheter virksomheten trenger når en skal justere kursen, sier hun og lister opp:

– Sense hva som skjer i omgivelsene, gripe mulighetene som byr seg og deretter transformere virksomheten, avslutter Inger Stensaker som snart er aktuell med boken Innovasjonskapasitet. Boken kommer ut i begynnelsen av mars 2022.

I mellomtiden anbefales eboken Thinking Strategically, som kan lastes ned gratis her.

Professor i strategisk styring, Inger Stensaker, som sitter på 3 gullbokser på NHH
Med de tre gylne strategiprinsippene godt lagret i hodet og en god porsjon ærlighet, er du godt på vei mot en vellykket strategi, ifølge professor Inger Stensaker.

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.