Trygghet: Mann i hvit skjorte lener seg over en bunke og ser i kameraet.
ARBEIDSMILJØ

Er du en trygg leder?

Er du selv trygg, kan du lettere gjøre andre trygge. Et trygt miljø avler arbeidsglede og kreativitet. God selvfølelse, og bevissthet om hva som gir deg trygghet, er viktige stikkord her.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Trygghet følger ikke automatisk av faglig dyktighet og stor arbeidskapasitet.  Mange flinke folk går rundt og er mer eller mindre engstelige for å bli avslørt, fordi selvfølelsen ikke er så god. Da blir ofte ledelsen deretter. Å være leder handler i mye større grad om å være en trygg og god leder enn å være den faglig dyktigste. Er du trygg kan du også være raus mot andre, og ta vare på medarbeiderne dine. Det er dessuten lettere å se og bli glad i andre, om du har en god selvfølelse.

Og for ordens skyld; selvtillit er ikke det samme som selvfølelse. Du kan ha god selvtillit i forhold til for eksempel oppgaver du skal utføre, men likevel ha et dårlig selvbilde. Med god selvfølelse, kommer selvtilliten mer en eller mindre på kjøpet. Du blir heller ikke så redd for å gjøre feil, for du vet at det er menneskelig, noe alle gjør. Og det er i tillegg noe du kan vokse på.

Kan trenes

Grunnlaget for en god selvfølelse legges i barndommen, men hvilke erfaringer du får senere i livet kan også påvirke, og det er mulig å styrke forholdet til deg selv. Det krever bevissthet og vilje til å jobbe med saken. Det kan for eksempel handle om å bli klar over negativt selvsnakk, og slutte med det. Et positivt språk både til deg selv og andre kan gjøre at du bevarer eller styrker den gode selvfølelsen.

Det krever kontinuerlig arbeid å holde selvfølelsen god og sunn. Heldigvis finnes det enkle metoder du kan forsøke, slik Jeanette Sleveland har beskrevet det. Hun utvikler lederprogrammer, er coach og kursleder hos CoachTeam House of Leadership. Her er hennes tips:

  • Lag deg et positivt mantra, som du gjentar minst fem ganger om dagen, for eksempel «Jeg kan, jeg vil, jeg får det til!».
  • Skaff deg en dagbok der du daglig skriver ned tre egenskaper du setter pris på hos deg selv, og hva det fører til, som «Jeg er omsorgsfull, og i dag sendte jeg blomster til en medarbeider som trenger en oppmuntring».

Det høres enkelt og kanskje litt tullete ut for noen, men det virker.

 

Mange fordeler

Sleveland understreker også at selvfølelse har en lang rekke fordeler, både for deg selv, og medarbeiderne dine:

  • Du takler å ikke være perfekt
  • Du vet hvem du er, og føler deg verdifull uansett hvem du omgås
  • Du sammenlikner ikke følelsene dine med andres ytre
  • Du våger å prøve nye ting, fordi du ikke er så redd for å mislykkes
  • Folk får lettere tillit til deg
  • Du er åpen for idéer og innspill fra andre
  • Du drives av egne verdier som gir deg en indre motivasjon
  • Du blir bedre til å lytte

 

Et positivt språk både til deg selv og andre kan gjøre at du bevarer eller styrker den gode selvfølelsen.

 

Trygghet på jobben

Runar Heggen, daglig leder i Teamwork, som vi tidligere har intervjuet om medarbeiderskap og om sensitive ledere, er også opptatt av hva som skaper trygghet. Han trekker fram fem punkter som er direkte knyttet til jobben:

Å oppnå resultater er veldig viktig. Gleden over gode resultater skaper, ikke overraskende, trygghet for deg som leder.

Å være ønsket i lederrollen er også trygghetsskapende, både når anerkjennelsen kommer fra medarbeiderne og fra lederen din. En leder har like stort behov som andre for å bli sett, verdsatt og få tilbakemeldinger.

Å strekke til sosialt betyr mye for selvopplevelsen. Noen er jo flinke til å tilpasse seg, andre kan fort føle seg sosialt klønete, og da kan det gå på tryggheten løs.

Å strekke til faglig er avgjørende. Om du beveger deg på tynn is i forhold til den lederstillingen du skal fylle, kan du fort bli utrygg.

Å skape struktur og forutsigbarhet gir deg trygghet. Spesielt i tøffe situasjoner er det godt å ha planer å støtte seg til.

Heggen understreker også i denne sammenhengen at godt medarbeiderskap er med på å skape trygghet:

-HR-avdelingen i et selskap vil kunne ha en nøkkelfunksjon for å sikre bevissthet rundt hva som skaper trygghet, og innføre godt medarbeiderskap som en vesentlig del av selskapets kultur. Det er både ensomt og tungt for en leder å bære ansvaret alene.

Kilder: coachmagasinet.no og leadershipweekley.com