Verdier: Kvinne i grønn genser sitter i en sofa og smiler mot kameraet.
Nye verdier

Når spurte lederen din sist hva du trenger?

Lederrollen er i rask endring. Kontrollsjefen har vært på vei ut lenge. De rette personlige egenskapene, ledere som legger til rette, er gullet man graver etter i dag. Å ansette den dyktigste fagpersonen, i stedet for den beste lederen, er mer feil enn noen gang.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Ellen Johanne Jarli
Dato

Unge medarbeidere vil jobbe i bedrifter med gode verdier, og ha en leder som evner å se dem. Det betyr noe hva du som leder står for, ikke at du er best på ditt fagområde. Men du må forstå hva bedriften trenger av kompetanse. For å oppfylle den delen av jobben må du vite hva som rører seg og ha tett og nær kontakt med medarbeiderne.

-Hvem vil jobbe for meg? Hva kan jeg som leder by på? Det er spørsmål man må stille seg i dag, slår Trine Larsen i Hammer & Hanborg fast.

 

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Den nye lederrollen

Selskapet hun er partner i driver med både rekruttering, lederutvikling og kurs. De har valgt å engasjere seg på en annen måte enn mange andre selskaper på området, og Larsen er svært opptatt av hva som er i ferd med å skje med lederrollen:

– Den digitale revolusjonen vi er inne i akkurat nå, også kalt «Industri 4.0», påvirker i høyeste grad også lederrollen. Ledelse av rutinearbeid blir mer og mer overflødig, og mer selvstendig arbeid som krever selvledelse får større plass i arbeidslivet. Vi vet at stor grad av innflytelse over egen arbeidsdag, og hvilke verdier en bedrift har, er avgjørende for motivasjon og arbeidsglede. Lederen blir den som legger til rette, spør hva du trenger for å gjøre en god jobb, og sørger for at kompetansen hele tiden blir utviklet i tråd med behovene.

I fjor ga Hammer & Hanborg ut Fremtidens arbeidsliv – en visjon om hvordan vi kommer til å jobbe i fremtiden. «Digitalisering tvinger frem nye organisasjonsformer, og hierarkiet er på vei ut. For å lykkes i fremtiden må vi skape en kultur som gjør at det er lov å stille spørsmål, og lov å gjøre feil. Innovasjonen fører bedriften videre, og det har aldri vært viktigere å tiltrekke seg de beste – og ikke minst holde på talentene.» Dette sitatet er med på å slå an tonen i heftet. Her pekes det framover, og det er bare å være beredt. Om ikke, vil man raskt bli akterutseilt. Heftet inneholder både spennende tanker om arbeidslivet og praktiske tips.

 

Kulturen er det som frigjør kreativitet og gjennomføringskraft. Trenger man et system for å forhindre at sjefen detaljstyrer, har man først og fremst et kulturproblem.

Petter Stordalen i publikasjonen Fremtidens arbeidsliv

 

Verdier: Kvinne i grønn genser sitter i en kafébås og smiler.
Det hierarkiske systemet er på vei ut. Trine Larsen, partner i Hammer & Hanborg, synes det er spennende å følge utviklingen i lederrollen.

Døende hierarki

Men hvordan ta vare på den veldig dyktige fagpersonen da, hva kan bli karriereveien videre? Svaret har ofte vært å få en lederjobb i «premie», eventuelt noe høyere lønn og et rent faglig ansvar.

-Det hierarkiske systemet er på vei ut. Det vil kanskje ikke oppleves så viktig å gjøre karriere i tradisjonell forstand. Helt andre ting er viktige for motivasjonen og ønsket om å bli på en arbeidsplass. Silo-organisasjoner er veldig gammeldags, og mange lederstillinger vil forsvinne. Vi trenger ikke alle disse ledernivåene, mener Larsen.

Hun mener vi kommer til å organisere arbeidslivet på helt nye måter.

-Det er ikke sikkert lederen er din beste coach, kanskje det er en kollega. Som leder for en salgsavdeling trenger du ikke være en superselger, men du må kunne stole på at selgerne kan jobben sin, og legge til rette for at de får det faglige påfyllet de trenger. Du må også være lydhør overfor deres innspill og forstå at vi kan gå ulike veier mot et mål. Ledere med stort kontrollbehov går dårlige tider i møte, mener Larsen.

 

Lederen blir den som legger til rette, spør hva du trenger for å gjøre en god jobb, og sørger for at kompetansen hele tiden blir utviklet i tråd med behovene.

Trine Lasrsen

 

Andre verdier

Gode verdier og interesse for menneskene rundt deg er lederegenskaper som betyr mer enn spesialkunnskap. Du kan ikke være redd for medarbeidere som er dyktigere enn deg. Tvert imot er det dem du skal ansette. Så kan du konsentrere deg om å legge til rette, gi rom for kreativitet og helt nødvendig utvikling.

Så hvordan tiltrekke seg de rette i dagens arbeidsliv? Trine Larsen har mange meninger om det:

-For det første må arbeidsgiverne slutte med annonser der de bruker uttrykk som «framoverlent», «sulten» og «ungt miljø». Da mister de mange gode kandidater. De jakter kanskje på unge folk, men hvorfor gjør de det? Alder er helt uinteressant i seg selv, det er egenskaper vi må se etter, og talent. Og talenter er ikke bare 23-åringer. Det er et lederansvar å forstå det. Arbeidslivet er krevende på en annen måte enn før, og vi trenger mangfold. Vi er avhengige av ledere som er trygge på seg selv, og våger å slippe medarbeiderne fri.

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.