Verdier: Mann sitter i en sofa, og holder en rød kopp. Interiøret er rødt, og på veggen henger det et bilde av en mann som spiller trompet.
TENKER NYTT

Byttet ut budsjettene med gode verdier

De har verken budsjetter eller måltall. I IT-konsulentselskapet Miles er det viktigste å skape en god arbeidsplass, med bærekraftige verdier. Sjefen sjøl kaller seg konserntjener, og det går så det suser.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

I 2005 bestemte fire gründere med lang erfaring fra konsulentbransjen seg for å starte sitt eget selskap innen IT. Da navnet Miles og selskapets visjon og verdigrunnlag var på plass begynte de sakte men sikkert å vokse. I dag har selskapet 170 ansatte fordelt på kontorene i Bergen, Oslo, Stavanger, Mumbai og Johannesburg.

– Det jeg kanskje er aller mest stolt av er at vår visjon og vårt verdigrunnlag har vist seg veldig bærekraftig etter hvert som vi har vokst. Vi har egentlig valgt verdens dårligste vekstmodell på grunn av vår omfattende rekrutteringsprosess. Vi hadde vært mye større hvis målsettingen var å bli størst mulig, sier Tom Georg Olsen, som var en av de fire gründerne. Han kaller seg for konserntjener, for i Miles er ledernes oppgave å legge til rette for at medarbeiderne har en enklest mulig hverdag.

– Vi er serviceorienterte overfor konsulentene våre. Derfor har vi både daglig tjener og faglig tjener hos oss. Selv om vi bruker tjenertitlene med glimt i øyet så ligger det også noen viktige prinsipper bak, sier Olsen.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Viktige verdier

Hver eneste nye medarbeider i Miles blir håndplukket gjennom en omfattende rekrutteringsprosess.

– Det er først og fremst to verdier vi ser etter når vi ansetter: Faglig autoritet og varme, sier Olsen.

Kandidatene må enten være faglig dyktige eller ha et stort faglig potensial.

– Er du interessert i noe, blir du gjerne god i det. Hos oss handler det om teknisk interesse, sier han.

Ett av de første intervjuene med kandidaten gjennomføres av to medarbeidere med samme kompetanseområde.

– Ledere får ikke delta i disse intervjuene. Det er fagfolkene våre som avgjør om kandidaten er kvalifisert for den videre prosessen, forteller han.

Varme dreier seg om kandidaten har de mellommenneskelige egenskapene som er ønsket i Miles.

– Vi er på jakt etter folk som gir energi, har en god evne til å bygge relasjoner med kundene og til å skape gode, kollegiale vennskap. Vi ønsker å punktere myten om at IT-konsulenter kun har relasjoner til mus, tastatur og skjerm, sier han og ler.

 

Forskning blant annet fra BI viser at medarbeidere som gis tillit, er mer effektive og motiverte, har lavere sykefravær og mindre stress. Det er dermed et konkurransefortrinn.

Tom Georg Olsen

 

Møtes med respekt

Miles er helt kompromissløse når det gjelder de to verdiene kandidatene må inneha.

– Varme-biten er den vanskeligste å avgjøre, siden vi verken er psykologer eller psykiatere. Derfor ansetter vi ingen uten å sjekke minst ti referanser. Dette er en trygghet både for kandidaten og for oss. Når folk blir ansatt hos oss møtes de umiddelbart med stor respekt, for alle her vet hvilken krevende prosess de har gått gjennom, sier Olsen.

I 2013 ble Miles kontaktet av Norges Handelshøyskole, som gjennom forskningsprosjektet Focus ønsket å studere måten Miles ledet sine kunnskapsmedarbeidere på.

– I tre måneder hadde vi forskere her som ønsket å knytte vår ledelsesfilosofi opp mot anerkjente begreper. Det viser seg at vi passer godt inn i Robert Greenleafs ledelsesteori «Servant leadership» fra 1970-tallet, og tillitsbasert ledelse, forteller han.

Når Olsen holder foredrag om måten Miles utøver ledelse på, får han ofte spørsmål om ikke tjenerbasert ledelse er synonymt med svak ledelse.

– Det stemmer ikke. Tjenerbasert ledelse handler både om å støtte medarbeiderne og samtidig ha et strategisk perspektiv for å sikre selskapets fremtid, sier han.

Medarbeiderne i Miles får stor tillit til å ta egne beslutninger.

– Forskning blant annet fra BI viser at medarbeidere som gis tillit, er mer effektive og motiverte, har lavere sykefravær og mindre stress. Det er dermed et konkurransefortrinn, sier han.

 

Egen kjærestekveld

En gang i måneden inviteres medarbeidere i Miles til sosiale arrangementer.

– Vi er opptatt av at folk skal bli godt kjent med hverandre, men etter hvert som vi vokste ble det vanskelig. På en del av arrangementene deles derfor medarbeiderne nå inn i grupper på ti som varierer fra gang til gang. Vi starter med en times felles statusmøte og så går gruppene hver til sin avtalte aktivitet resten av kvelden, forteller Olsen.

På det siste arrangementet deltok de ulike gruppene på fridykking, rib-kjøring, vintog, leirdueskyting og kodeløsing. Om kvelden spiste gruppene middag enkeltvis. Det arrangeres også treff med ansatte og deres ledsagere. En gang i året inviteres til og med Miles-ansattes ledsagere til en egen kjærestekveld.

– Da er våre medarbeidere hjemme og passer barn og hus, mens ledsagerne hygger seg, sier han.

 

Vi er et kvalitetsorientert selskap – ikke resultatorientert. Derfor har vi aldri operert med budsjetter eller kvantitative måltall.

Tom Georg Olsen

 

Som toppidrettsutøvere

Medarbeidere som trives på jobb er motivert til å levere kvalitet i sitt arbeid. Dermed kommer også resultatene.

– Vi er et kvalitetsorientert selskap – ikke resultatorientert. Derfor har vi aldri operert med budsjetter eller kvantitative måltall. Vår strategi er å implementere våre verdier og sørge for faglig utvikling – ikke å definere en femårsplan med konkrete mål. Vi tenker mye likt som toppidrettsutøverne: Det gjelder å prestere optimalt på hver eneste trening, så kommer resultatene av seg selv, sier han.

Verdier: En kvinne sitter foran PC-en og ser opp på en mann.
UX-designer Caroline Gannefors var veldig fornøyd med rekrutteringsprosessen, og opplever at hun får stor tillit til å utføre jobben sin slik hun mener er best. Akkurat slik Olsen vil at det skal være.

Ser hele mennesket

Tre ganger i året gjennomfører Miles ikke-anonyme medarbeiderundersøkelser der de ansatte svarer på fem spørsmål:

 • Hvor fornøyd er du i oppdraget du har?
 • Hvor fornøyd er du med din faglige utvikling?
 • Hvor fornøyd er du med de sosiale aktivitetene?
 • Hvor fornøyd er du med oppfølgingen fra administrasjon og ledelse?
 • Hva er ditt helhetsinntrykk av Miles?

– Det er en slags selvangivelse som leveres tre ganger i året. Siden undersøkelsen ikke er anonym kan vi iverksette tiltak umiddelbart der det er nødvendig, sier Olsen.

UX-designer Caroline Gannefors har jobbet i Miles i halvannet år og stortrives.

– Rekrutteringsprosessen var veldig fin. Jeg opplevde at Miles var like opptatt av hva de kunne gjøre for meg som jeg for dem. Jeg får stor tillit til å utføre jobben min slik jeg mener er best, sier hun.

Det tok lang tid før Caroline innså at Miles virkelig lever etter sine visjoner og verdier, og at mottoet «en fremragende arbeidsplass» ikke bare er fine ord på hjemmesiden.

– Jeg tenkte at det ikke kunne være så bra, men nå vet jeg at det er det. Vi oppfordres blant annet til å delta på minst to konferanser i året for å holde oss faglig oppdatert. Her blir vi sett som hele mennesker, og ikke bare som fagpersoner, sier hun.

Miles vil kjennetegnes ved:

 • En unik og inspirerende kultur
 • Åpenhet, tillit og respekt
 • At alle blir sett og anerkjent
 • At alle viser lederskap og tar ansvar
 • At vi er inkluderende i forhold til familie
 • At vi viser samfunnsansvar
 • At alle bidrar til fellesskapet – både faglig og sosialt

 

Som gir:

 • Fornøyde medarbeidere
 • Fornøyde kunder
 • Et godt omdømme
 • Gode resultater
 • Trygghet og langsiktighet

Kilde: www.miles.no

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.