– Vi står i et trilemma

Administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth, ser både utfordringer og muligheter med det grønne skiftet. Hun mener bråstopp i norsk olje- og gassutvinning vil vil være i strid med FNs bærekraftmål om ren energi til alle.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Marie Von Krogh
Dato

– Historien om hva Norge har fått til og får til på sokkelen overvelder meg mer og mer, men vi jobber i et trilemma: For at vi skal lykkes må vi ta vare på klimaet, ha sikker tilgang til energi, og fordelingen skal være rettferdig. Alle land skal ha en sikker og trygg tilgang, ikke bare vi, og det er en nesten umulig oppgave. FNs bærekraftmål handler ikke bare om klimaet, og sammenhengene er komplekse, understreker hun.

Endringsvilje

Som de fleste andre er Kristin F. Kragseth opptatt av klimaet, at vi skal nå målene vi har forpliktet oss til for å redde kloden, men ingen kan få henne til å mene at det er en god idé å slutte med olje- og gass på norsk sokkel før vi og verden har gode alternativer. Vi må fortsatt lede an i teknologiutviklingen basert på det vi har lært og utviklet gjennom over 50 år:

– Nå sitter jeg på kontoret og ser ut av vinduet på Rosenberg verft. De har utviklet seg fra å bygge båter, levere til oljeindustrien og nå bygger de også vindturbiner. Vi har forpliktelser, og ikke bare for oss her i landet. Før vi kan slutte å utvinne olje- og gass, må vi bidra til at verden får den energien som trengs på andre måter. Og vi jobber med å få til karbonlagring under havbunnen. Det er svært vanskelig, men vi er i gang. Enkle løsninger fungerer ikke.

Hun understreker at vi må være realistiske, og folk må kanskje også akseptere landvind som en ren energikilde.

– I morgen skal jeg til Gullfaks for å være med på åpningen av havvindparken Hywind Tampen. Sammen med Snorre er Gullfaks det største feltet som får energi fra vindkraft, forteller hun, for å understreke at de er i gang og at noe skjer.

Vi trenger de forutsigbare samarbeidsforholdene trepartssamarbeidet gir, og den tilliten vi har her i landet. Det er helt unikt i verden.

Kristin F. Kragseth

Samarbeid og kloke hoder

Det jobbes intenst med å gjøre at norsk olje og gass i hvert fall skal hentes opp på en mest mulig klimavennlig måte.

For å få til den videre utviklingen og en raskest mulig vei til renere energi, kan ikke bransjen skremme folk fra seg. Ifølge Kristin Kragseth er vi også helt avhengige av det gode samarbeidsklimaet vi har her i landet:

– Vi trenger de forutsigbare samarbeidsforholdene trepartssamarbeidet gir, og den tilliten vi har her i landet. Det er helt unikt i verden. Hun understreker at alle vil at vi skal lykkes i kampen for klimaet.

– Men jeg tror jo at vi skal produsere såpass lenge at det blir arbeid til en generasjon til. Dessuten må teknologien videreutvikles underveis. Vi trenger de kloke hodene til å gjøre den jobben. Ingen vil jo at vi skal mislykkes i klimakampen.

Kristin Kragseth.
Kristin Kragseth er ikke i tvil om at unge kloke hoder må til for at bransjen skal bevege seg over i en mer bærekraftig retning.

Forskning og utdanning

Det produseres allerede teknologi som kan brukes innen både olje, gass og havvind, men det trengs mye mer videreutvikling og innovasjon.

– Det er viktig at myndighetene sørger for å utdanne folk innenfor de feltene vi faktisk trenger fremover – både ingeniører, sveisere og elektromontører. Og det må satses betydelige midler på forskning, understreker hun.

Kragseth mener at den norske sokkelen må endre seg. Ingen skal «slukke lyset», slik enkelte tar til orde for:

– Vi har alltid utnyttet sokkelen og vår lange kystlinje. Til nå har vi drevet med fiske, olje, gass og havvind. Kanskje skal vi senere utvinne mineraler eller drive annen virksomhet som vi ikke en gang tenker på i dag. Norges kystlinje er samlet verdens nest lengste, og sammen med vårt store areal til havs, kommer vi til å utnytte videre på en bærekraftig måte.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Finne veien sammen

Hun ser for seg at unge mennesker skal være med på å hjelpe Norge videre i det grønne skiftet. Det blir et viktig og meningsfylt arbeid.

– Jeg har jobbet i denne bransjen i 30 år, og jeg har aldri sett så store utfordringer som vi ser nå, men vi må ikke miste motet og bli likegyldige. Vi trenger unge, kloke hoder til å gjøre en innsats. Det blir ikke enkelt, men vi må finne den veien sammen. Vi må stadig forbedre oss, og vi trenger de unge og deres kompetanse og endringskraft. Vi har både myndigheter og et næringsliv som vil, og da må vi få det til. Vår styrke og gode utgangspunkt for å finne bærekraftige løsninger, er jo den teknologien som er utviklet gjennom mange år, og det aller viktigste er samarbeid og tillit. Med godt samarbeid får vi til mye i jakten på løsninger, avslutter Kragseth.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.