Økt trygghet og bra for lommeboka

Å være medlem i et fagforbund kommer med mange fordeler. Trygghet og faglig utvikling står høyt hos Lederne. I tillegg skal medlemskap også lønne seg økonomisk. Gode forsikringsordninger, gunstige rentebetingelser og andre rabatter kan bidra til at du kan spare inn medlemskontingent - og mer til.

Juridisk hjelp kan bli dyrt

Tilgang til gratis juridisk bistand er en svært viktig grunn til å bli medlem i en fagforening generelt, og er den medlemsfordelen som er aller viktigst for Ledernes medlemmer. Ettersom advokathjelp er dyrt kan det være avgjørende å ha en seriøs fagforening i ryggen dersom du skulle få utfordringer på jobb – å vite at man får hjelp hvis man trenger det føles trygt.

Det er kort vei til hjelp og råd hos våre erfarne rådgivere, jurister og advokater. I tillegg til arbeidsrettslig hjelp tilbyr vi også opptil 15 timer privatrettslig bistand innen de fleste rettsområder. Merk at nye medlemmer har  karenstid før man får full tilgang til denne medlemsfordelen, og saken/utfordringen må ha oppstått før innmelding.

-Hadde jeg ikke hatt en fagforening da, så hadde jeg vært nødt til å betale dyrt for juridisk bistand. Fagforeninger er dessuten spesialister på feltet, og gir erfarne råd om de tunge situasjonene man kan havne i, og du vet aldri når det kan ramme deg. Svein Ole Kristiansen

Les også: Føl deg trygg med en fagforening i ryggen | Lederne

Spar penger på forsikring og bank

Forsikringer og boliglånet er gjerne blant de største utgiftene vi har. Et medlemskap i Lederne kan hjelpe med å redusere noen av disse kostnadene. Som medlem får du et omfattende forsikringstilbud, til et av markedets beste priser. Vi har sammenlignet våre priser på personforsikring (død, uførhet og kritisk sykdom) med tre av de største forsikringsselskapene. Resultatet viser at du i gjennomsnitt sparer inntil 70 prosent ved å kjøpe forsikringene gjennom Ledernes forsikringskontor.

Lederne har et eget forsikringskontor hvor du kan få nøytrale råd basert på din livssituasjon. Er du dobbeltforsikret, og trenger du egentlig den livsforsikringen? Dette er typiske spørsmål du kan få hjelp med.

Vi har inngått en avtale med Danske Bank, og fremforhandlet gunstige betingelser som våre medlemmer nyter godt av. Avtalen gir både tilgang på gunstige renter på lån og sparing, og økonomisk rådgivning slik at du får et tilbud som er skreddersydd dine behov.

Christian Pollock benyttet seg av både forsikrings- og bankordningen, og sparte inn hele fagforeningskontingenten og mer til ved bytte av bank.

Gratis kurs og kompetanse

Faglig utvikling, kurs og videreutdanning kan være svært kostbart. Lederne ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg og har et fantastisk godt medlemstilbud. Vi har et godt og bredt utvalg kurs, lederutviklingsprogrammer og annet faginnhold, og attpåtil er det er helt gratis for medlemmer. På de fleste kurs dekker vi også reise og opphold, så her har du virkelig muligheten til å spare noen kroner. For medlemmer som er omfattet av tariffavtaler med fondsinnbetaling til etter- og videreutdanning kan man i tillegg søke om opptil 60 000 kroner til videreutdanning.

Les mer om Ledernes kompetansetilbud

Ivaretar dine rettigheter

Som fagorganisert er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. Tariffavtalene sikrer mange av velferdsgodene vi setter pris på og tar for gitt, eksempelvis velferdspermisjon, 5 ukers ferie og lønnsforhandlinger. Desto flere man er som organiserer seg, desto tryggere er avtalen som gir rett til godene.

Husk skattefradrag for medlemskontingenten

Du får fratrekk på skatten for betalt fagforeningskontingent. Skattefradrag er et beløp som du kan trekke fra i forbindelse med beregningen av skatten din, slik at du betaler mindre skatt. For 2024 kan du trekke fra inntil kr 8000,- pr. år. Dersom du betaler kontingenten selv, rapporterer vi til skattemyndighetene for deg. Hvis du betaler via trekk i lønn er det arbeidsgiver som rapporterer. Det er likevel lurt å kontrollere at det er riktig når selvangivelsen kommer.

Medlemskontingenten i Lederne er fast og forutsigbar, uavhengig av hvor mye du tjener, mens den i mange andre forbund er en prosentandel av lønnen. Den månedlige kostnaden består av medlemskontingent, kontingent til din avdeling/bedriftsgruppe, og «Ledernepakken», en pakke med gunstige personforsikringer (du kan reservere deg mot sistnevnte).

Rabattavtaler og andre fordeler

Vi forhandler frem gode avtaler med leverandører av varer og tjenester. Medlemmer får tilgang til en rekke rabattavtaler innen reise, hotell, drivstoff, bilutleie, trening og psykolog.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler