Selvledelse

Vi lever i en verden som er i konstant endring, og som stiller store krav til vår omstillingsevne. Hvordan vi møter endringer og utfordringer avgjøres av vår evne til selvledelse.