Kursserier

Lederne vil gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig. Gjennom et bredt utvalg kurs og utviklingsprogrammer får medlemmer tilgang til kompetanseutvikling som bidrar til karriereutvikling.

Våre fysiske kurs er organisert etter tematiske “kursserier” med 4 kurs i hver serie. Målet med kursseriene er å:

  • veilede våre medlemmer i valg av etter- og videreutdanning gjennom forhåndsdefinerte serier
  • sikre et bredt spekter av kurstilbud med fordypning i utvalgte temaer
  • kunne tilby kurs over hele landet der medlemmene bor

Alle kurs kan også tas for seg selv uten å følge en pakke. I tillegg til pakkestrukturen, tilbyr vi også “frittstående kurs” som omhandler flere temaer og byttes ut årlig.

Gå inn å les mer om våre kursserier her:

Kursserie 1: Selvledelse

Kursserie 1:

Selvledelse

Denne kursserien fokuserer på deg som leder ved å ta deg gjennom en rekke kurs fra det å bli kjent med deg selv til å lede deg selv, samt kunsten å kunne sette realistiske mål og prioritere oppgaver riktig.

Kursserier - teamledelse. Mann som leder sitt team

Kursserie 2:

Teamledelse

Det å lede andre kan være givende og krevende samtidig. Denne serien tar deg gjennom fire kurs fra det å klare å få andre med seg til å bygge gode team. I tillegg tas opp hvordan bygge god tilbakemeldingskultur og ikke minst kunne delegere.

Kursserie 3: Strategisk ledelse

Kursserie 3:

Strategisk ledelse

 Denne kursserien tar for seg områder som er viktig å ha kunnskap om og et bevist forhold til som leder. Vi begynner med en innføring i strategisk ledelse, over grunnkunnskaper om prosjektledelse til innkjøp, forhandling og logistikk.

Kursserie 4: Kommunikasjon

Kursserie 4:

Kommunikasjon

Denne kursserien tar deg gjennom det å lære grunnleggende ferdigheter innen kommunikasjon til å kunne presentere sitt budskap på en god måte. I tillegg tas opp coachende ledelse.

Du finner en oversikt over alle kursserier under.

Trykk her for å melde deg på kurs eller se hele kurs og webinarer.

KURS OG WEBINARER

Oversikt over kursserier og tidsplan

Oversikt over kursserier