Kurs og seminarer for medlemmer

 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon).
 • Vi tilbyr kurs og webinarer innenfor lederutvikling
 • Kontakt oss på kurs@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Etter- og videreutdanningsfond for Ledernes medlemmer

Lederne som arbeidstakerorganisasjon har en spesiell medlemsfordel for de av medlemmene som er omfattet av tariffavtaler med fondsinnbetaling til etter- og videreutdanning. Ordningen omfatter NHO-Lederavtalen, PBL og ASVL. Midlene skal gå til lederutdanning og høyere teknisk utdannelse – både til etterutdanning for de som er ledere i dag og en videreutvikling for de som ikke er det.

Ihht vedtak på Ledernes kongress 2019 må søker ha vært medlem og betalt kontingent i minimum seks måneder (men 12 måneder for støtten på kr. 60.000).

 • Inntil kr 20.000 til fagkurs / studier der det jobbes ved siden av studiene.
 • Inntil kr 30.000 der det studeres på halvtid med 50% permisjon fra jobb.
 • Inntil kr 60.000 der det studeres på heltid med 100% permisjon fra jobb. Søkere til dette beløpet må ha vært medlem og betalt kontingent i minimum 12 måneder.
 • Det gis ikke støtte til elektroniske hjelpemidler, reise og opphold, kun til rene studiemidler og bøker.
 • Om utdanningen ikke påbegynnes eller nødvendig dokumentasjon (studiekontrakt mellom medlem og Lederne, avslag fra arbeidsgiver, opptak på studier/bekreftelse på plass) ikke sendes inn, vil søknaden bli slettet og en må søke på nytt ved neste søknadstidspunkt.
 • Medlemmer betaler studieinstitusjon/bokhandler, legger frem kopi av betaling og sender et krav til Lederne på bakgrunn av innvilget støtte.
  Alternativt kan studieinstitusjon/bokforlag sende en faktura til Lederne for medlemmets studie og bøker på bakgrunn av innvilget støtte.

Alle medlemmer skal være á jour med kontingenten før vi innvilger utdanningsstøtte. Tildelinger skjer to ganger pr år – 1. juni og 1. desember. Datoene vil passe i forhold til de store utdanningene. Dette gjelder alle typer utdanning og det er viktig at du planlegger i forhold til egen kompetanse, og du må først søke arbeidsgiver om dekning. Dersom du får avslag der, sender du en kopi av avslaget til Lederne, som deretter vil tildele midler etter vurdering (innen ledelse eller høyere teknisk utdanning).

Bindingstid:

Bindingstid på medlemskapet ved tildeling: Inntil kr 20.000 gir to års bindingstid. Inntil kr 30.000 gir tre års bindingstid. Inntil kr 60.000 gir fire års bindingstid. Søker man år etter år øker bindingstiden tilsvarende. Har man søkt og fått bevilget midler opp til kr 180.000 kan det ikke søkes nye kompetansemidler før 10 år etter siste utbetaling.

Fakturering til fondet

Fondet er en stipendordning til etter- og videreutdanning for medlemmer i Lederne som er underlagt noen tariffavtaler. Ordningen finansieres ved at bedriftene betaler inn en fast sum per ansatt.

NB! Dette kravet skal ikke trekkes medlemmene i lønn eller innberettes som lønn.

Henvendelser eller spørsmål om faktureringen kan rettes til regnskap@lederne.no og merkes «Fakturering EV-fond».

Informasjon om Ledernes tariffavtaler.

Dersom tillitsvalgte/medlemmer får spørsmål fra arbeidsgivere om dette kravet ber vi om at de henvises til sin arbeidsgiverorganisasjon, eventuelt til Ledernes administrasjons- og økonomiavdeling.

Spørsmål?

Send mail til utdanning@lederne.no.

Søknad til fondet:

Søknad etter innlogging på «Min side»