Kurs, konferanser og seminarer for medlemmer

 • Et stort, faglig kurstilbud
 • Dekker kostnader for reise, kost (ikke alkohol) og losji til kurs
 • Dekker kostnader kurs/konferanser/seminarer (foredrag og mat, ikke reise og losji).
 • Gratis reiseforsikring som kursdeltaker
 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon)
 • Kursrelaterte henvendelser: kurs@lederne.no
 • Utdanningsrelaterte henvendelser: utdanning@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Etter- og videreutdanningsfond for Ledernes medlemmer

Lederne som fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte har en spesiell medlemsfordel med fondsmidler til etter- og videreutdanning. Midlene skal gå til lederutdanning og høyere teknisk utdannelse – både til etterutdanning for de som er ledere i dag og en videreutvikling for de som er betrodde ansatte.

Søknad etter innlogging på «Min side»

 

 • Fondet tildeler kr 20.000 til fagkurs eller studier der du jobber ved siden av studiene. Alle medlemmer får tilgang til dette etter første innbetalte kontingent.
 • Fondet tildeler kr 30.000 dersom du studerer på halvtid og har 50 % permisjon fra jobb. En må ha vært medlem i seks måneder for å få tilgang til dette.
 • Fondet tildeler kr 60.000 dersom du studerer på heltid og har 100 % permisjon fra jobb. En må ha vært medlem i ett år for å få tilgang på dette.
 • Det gis ikke støtte til reise og opphold, kun til rene studiemidler og bøker.
 • Dersom utdanningen ikke påbegynnes etter plan eller nødvendig dokumentasjon (studiekontrakt mellom medlem og Lederne, avslag fra arbeidsgiver, opptak på studier/bekreftelse på plass) ikke sendes inn innen avtalt frist, vil søknaden bli slettet og en må søke på nytt ved neste søknadstidspunkt.
 • Medlemmer betaler studieinstitusjon/bokhandler, legger frem kopi av betaling og sender et krav til Lederne på bakgrunn av innvilget støtte.
  Alternativt kan studieinstitusjon/bokforlag sende en faktura til Lederne for medlemmets studie og bøker på bakgrunn av innvilget støtte.

Alle medlemmer skal være á jour med kontingenten før vi innvilger utdanningsstøtte. Tildelinger skjer to ganger pr år – 1. juni og 1. desember. Datoene vil passe i forhold til de store utdanningene. Dette gjelder alle typer utdanning og det er viktig at du planlegger i forhold til egen kompetanse, og du må først søke arbeidsgiver om dekning. Dersom du får avslag der, sender du en kopi av avslaget til Lederne, som deretter vil tildele midler etter vurdering (innen ledelse eller høyere teknisk utdanning).

En ny ordning i fondet er utdanning i forbindelse med omstillinger/nedbemanninger. Dersom du blir oppsagt, kan du i løpet av de tre første oppsigelsesmånedene søke fondet spesielt for å oppdatere din kompetanse eller ta en etter- og videreutdanning for å bli ytterligere attraktiv på arbeidsmarkedet. Her vil midler bli tildelt hele året. Etter de tre første oppsigelsesmånedene følges ordinære regler. Vårt krav vil være å motta en kopi av oppsigelsen sammen med søknaden.

Det er nedsatt en nemnd som vil behandle søknadene etter de vedtatte retningslinjene som du kan laste ned som pdf ovenfor.

 

 

Det er innført bindingstid på medlemskapet dersom du benytter deg av etter- og videreutdanningsfondet. Reglene er:

 • Bindingstid på medlemskapet ved tildeling: Kr 20.000 gir to års bindingstid. Kr 30.000 gir tre års bindingstid. Kr 60.000 gir fire års bindingstid. Søker man år etter år øker bindingstiden tilsvarende. Har man søkt og fått innvilget midler opp til kr 180.000 kan det ikke søkes nye kompetansemidler før 10 år etter siste utbetaling.

Dersom du tar en utdanning innen ledelse, og utdanningen tar utgangspunkt i den norske ledelsesmodellen, stiller Lederne opp med kompetanse og tilgang til undersøkelser innen vårt medlemssegment. Lederne vil da bruke masteroppgaven i sitt arbeid for å bedre hverdagen til våre medlemmer.

Spørsmål?

Send mail til kurs@lederne.no eller ring avdelingsleder Susanne Slaatsveen på mobil 908 80 991 eller kurskonsulent Karin Backer (som tar i mot alle søknader) på mobil 982 88 857.

Last ned reglene her (pdf).