Kurs og seminarer for medlemmer

 • Kurs: Dekker kostnader for reise, kost (ikke alkohol) og losji.
 • Gratis reiseforsikring som kursdeltaker
 • Seminarer: Dekker foredrag og mat, ikke reise og losji.
 • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon)
 • Kursrelaterte henvendelser: kurs@lederne.no
 • Utdanningsrelaterte henvendelser: utdanning@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem

Etter- og videreutdanningsfond for Ledernes medlemmer

Lederne som arbeidstakerorganisasjon har en spesiell medlemsfordel for de av medlemmene som er omfattet av tariffavtaler med fondsinnbetaling til etter- og videreutdanning. Midlene skal gå til lederutdanning og høyere teknisk utdannelse – både til etterutdanning for de som er ledere i dag og en videreutvikling for de som ikke er det.

Søknad etter innlogging på «Min side»

 

 • Fondet tildeler kr 20.000 til fagkurs eller studier der du jobber ved siden av studiene. Alle medlemmer får tilgang til dette etter første innbetalte kontingent.
 • Fondet tildeler kr 30.000 dersom du studerer på halvtid og har 50 % permisjon fra jobb. En må ha vært medlem i seks måneder for å få tilgang til dette.
 • Fondet tildeler kr 60.000 dersom du studerer på heltid og har 100 % permisjon fra jobb. En må ha vært medlem i ett år for å få tilgang på dette.
 • Det gis ikke støtte til reise og opphold, kun til rene studiemidler og bøker.
 • Dersom utdanningen ikke påbegynnes etter plan eller nødvendig dokumentasjon (studiekontrakt mellom medlem og Lederne, avslag fra arbeidsgiver, opptak på studier/bekreftelse på plass) ikke sendes inn innen avtalt frist, vil søknaden bli slettet og en må søke på nytt ved neste søknadstidspunkt.
 • Medlemmer betaler studieinstitusjon/bokhandler, legger frem kopi av betaling og sender et krav til Lederne på bakgrunn av innvilget støtte.
  Alternativt kan studieinstitusjon/bokforlag sende en faktura til Lederne for medlemmets studie og bøker på bakgrunn av innvilget støtte.

Alle medlemmer skal være á jour med kontingenten før vi innvilger utdanningsstøtte. Tildelinger skjer to ganger pr år – 1. juni og 1. desember. Datoene vil passe i forhold til de store utdanningene. Dette gjelder alle typer utdanning og det er viktig at du planlegger i forhold til egen kompetanse, og du må først søke arbeidsgiver om dekning. Dersom du får avslag der, sender du en kopi av avslaget til Lederne, som deretter vil tildele midler etter vurdering (innen ledelse eller høyere teknisk utdanning).

Det er innført bindingstid på medlemskapet dersom du benytter deg av etter- og videreutdanningsfondet. Reglene er:

 • Bindingstid på medlemskapet ved tildeling: Kr 20.000 gir to års bindingstid. Kr 30.000 gir tre års bindingstid. Kr 60.000 gir fire års bindingstid. Søker man år etter år øker bindingstiden tilsvarende. Har man søkt og fått innvilget midler opp til kr 180.000 kan det ikke søkes nye kompetansemidler før 10 år etter siste utbetaling.

Fakturering til fondet

Lederne utfakturerer årlig krav til fondet, basert på den tariffavtalen medlemmet tilhører. Dette kravet skal ikke trekkes medlemmene i lønn eller innberettes som lønn. Henvendelser eller spørsmål om faktureringen kan rettes til post@lederne.no og merkes «Fakturering EV-fond».

Informasjon om Ledernes tariffavtaler.

Dersom tillitsvalgte/medlemmer får spørsmål fra arbeidsgivere om dette kravet ber vi om at de henvises til sin arbeidsgiverorganisasjon, eventuelt til Ledernes administrasjons- og økonomiavdeling.

Fondet er en stipendordning til etter- og videreutdanning for medlemmer i Lederne som er underlagt noen tariffavtaler. Ordningen finansieres ved at bedriftene betaler inn en fast sum per ansatt.

NB! Dette kravet skal ikke trekkes medlemmene i lønn eller innberettes som lønn.

Spørsmål?

Send mail til kurs@lederne.no.

Reglene for fondet revideres. Oppdatert info om bl.a. fondenes tildelingsregler publiseres her når den er klar.