Kurs og seminarer for medlemmer

  • Gratis ledelsesbøker på nett (Bookboon).
  • Vi tilbyr kurs og webinarer innenfor lederutvikling
  • Kontakt oss på kurs@lederne.no
Gratis e-bøker om ledelse
Bli medlem
Kurs og kompetanse

Ledernes kurs- og kompetanseavdeling bygger gode ledere. Det gjør vi ved å utvikle og arrangere relevante kurs for medlemmer, bedriftstillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i Lederne.

Alle kursene som legges ut på disse sidene vil være gratis for alle, men for å få tildelt kursplass så skal alle være á jour med kontingentbetalingen.

Her kan du finne mer informasjon om hvilke kurs vi tilbyr og melde deg på det du måtte finne interessant. For nærmere opplysninger kan du kontakte Karin Backer (karin@lederne.no – 982 88 857) eller Hege Wold (hege@lederne.no – 907 64 183).

Når det gjelder reise og opphold skal dere kun bestille reise. Lederne sentralt ordner hotell. Bookes det hotell dagen før et kurs og det ikke er avklart med Lederne sentralt, må kostnadene for hotellet dekkes av den enkelte deltaker. Vi ber dere lese all informasjon som står omtalt under de enkelte fanene før dere melder dere på et kurs. Spesielt viktig er dette med avmelding.

Pris og avmelding

Lederne dekker alle kostnader i forbindelse med kurs, transport, kost (ikke alkohol) og losji for våre medlemmer. Dersom du melder deg på kurs og velger å ikke stille på kurset, må vi ha beskjed senest to uker før kursstart . Dette er spesielt viktig hvis du har booket hotell. Våre sentrale og lokale kurs er meget populære og vi har ofte lange ventelister på kursplasser. Dersom du blir syk, vil vi kreve legeerklæring og du må selv kreve inn våre tapte utgifter via Ledernes reiseforsikring og overføre dette til Lederne. Dersom du bare uteblir, blir du belastet for én overnatting på kr. 1.500. Vi fakturerer også alle som uteblir fra dagskonferanser tilsvarende en dagpakke, og også de som uteblir fra frokostseminar uten å gi beskjed.

Avmeldingsfristen er satt til 14 dager før kursstart.  Dersom du blir syk, ber vi deg ta kontakt med oss så raskt som mulig. Du vil få tilsendt informasjon om vår reiseforsikring. Forsikringen vil dekke alle utgifter ved avmelding. Husk at hvis du har krysset av for middag så må du gi oss beskjed senest en uke før hvis du ikke benytte deg av dette tilbudet. Kommer kanselleringen samme dag, blir du belastet for middagen. Flybilletter som er bestilt og som ikke blir benyttet, faktureres den enkelte. Dette gjelder hvis du ikke blir omfattet av reiseforsikringen ved sykdom.

For å sikre at vi får beskjed, vil du få en påminnelse på mail fra oss, tre uker før og en uke før kursstart.   Vet du allerede da at du ikke har anledning til å delta må du gi oss beskjed så raskt som mulig. Det er veldig viktig at dere sjekker mailadressen som kommer opp når dere melder dere på. Denne hentes fra medlemsregisteret og her sendes all informasjon. Hvis denne er feil må den rettes i vårt medlemsregister.

Påmelding

Vi arrangerer kurs i hele landet for å sikre at det ikke blir så lang reisevei for de fleste. Deltakere fra de respektive regionene som kurset er lagt til vil få førsteprioritet. Deltagere fra region Samvirke og region Olje og gass vil ha samme rettighet til plass i de regionene de bor i og med at regionene er landsomfattende.

Dersom kursene ikke blir fylt opp i regionene vil deltakere fra resten av landet ha mulighet. Påmelding vil da foregå fortløpende etter ”først-til-mølla”- prinsippet og i henhold til antall deltagere pr. kurs som beskrevet. Seks uker før kursstart frigis alle ledige kursplasser. Her er det den som har meldt seg på først som får plass (dato for registrering).

All påmelding skjer elektronisk med linken som står under hvert enkelt kurs. Her vil deltakere kunne rette opp opplysninger, endre og avmelde frem til én uke før kursstart. Etter dette må det tas telefonisk kontakt med Karin Backer på telefon 982 88 857 eller epost karin@lederne.no.

Den enkelte kursdeltager vil få tilsendt bekreftelsesmail straks påmelding er bekreftet samt informasjon om reisebestilling. De som eventuelt ikke får plass på ”sitt” kurs, vil få melding om dette, samt tilbud om å stå på venteliste. Husk å fylle inn alle opplysninger når du registrerer deg. Det er veldig viktig at dere sjekker mailadressen som kommer opp når dere melder dere på. Denne hentes fra medlemsregisteret og her sendes all informasjon. Hvis denne er feil må den rettes i vårt medlemsregister

Vilkår

Alle som melder seg på et kurs, vil ved påmelding få følgende melding: Ikke bekreftet plass.

Vi sjekker fortløpende og bekrefter de som får plass på kurset. Du vil da få en bekreftelse med status bekreftet og først da kan du eventuelt bestille flybilletter. Hvis du har fått bekreftet plass og det viser seg at du ikke kan delta, må du gi beskjed så fort som mulig slik at de som står på venteliste kan få din plass.

Overnatting og kurssted

Overnatting for kursperioden bestilles av Lederne. Du vil finne informasjon om kurssted og overnatting i bekreftelsen du får tilsendt.

Det dekkes i utgangspunktet ikke ekstra overnatting i forbindelse med kursene. For de som bor ekstra vanskelig til, ber vi om at dere kontakter kurs og kompetanseavdelingen for å se på mulighetene for ekstra overnatting (dette dekkes kun i helt spesielle tilfeller). Alle kurs er lagt opp med start for at en skal rekke inn til åpning og argument med tidlig avreise vil ikke bli dekket. Dette utgjør veldig store kostnader for oss ved de enkelte kursene.

Reiseinformasjon
Alle medlemmer i Lederne som skal reise med fly én eller flere ganger i året på organisasjonens regning, og som skal på kurs/konferanser, må registreres hos Egencia. Dette må gjøres før man bestiller reise første gang og vi trenger derfor noen opplysninger.

Lederne vil ikke dekke flyreiser som er bestilt via flyselskaper eller andre reisebyråer enn Via Egencia. Bakgrunnen er at vi skal sikre at alle billetter skal være med lavest mulig pris. Alle skal bestille flybilletter minst 14 dager i forveien  og dere skal velge Norwegian pga. pris. Dere velger kun SAS eller andre flyselskaper dersom de er billigere, er fulle eller Norwegian ikke går fra utreisested.

Velger du noen annet vil dette være utenfor policy og du vil måtte dekke mellomlegget selv, dersom det ikke er godkjent av Lederne sentralt. Du vil også måtte legge inn avviksårsak hvis du bestiller utenfor policy. Alle billetter skal helst bestilles innen 2 uker før avreise. Dersom du blir syk og ikke kan reise, skal det sendes epost til kurs@lederne.no.

OPPLYSNINGENE VI TRENGER:

Send inn fullt navn, epostadresse, og mobiltelefonnummer. Disse opplysningene sender du på epost til kurs@lederne.no. Du vil motta en tilbakemelding når du er registrert og du kan da logge inn påwww.egencia.no og bestille reise. Dersom du har spørsmål til bestillingen eller ikke får logget deg på kan du sende epost til ditt serviceteam hos Egencia, customer_service@egencia.no.

Alle bestillinger skal gjøres etter innlogging via Ledernes reiseportal hos Egencia (www.egencia.no). Klikk på Sign In, legg inn ditt brukernavn og passord.

For første gangs innlogging: Trykk glemt passord og følg instruksen. Du vil da få mulighet til å opprette ditt eget personlige passord.
Når det gjelder reise og opphold skal dere kun bestille reise. Lederne sentralt ordner hotell. Bestilles det hotell dagen før et kurs og det ikke er avklart med Lederne sentralt, må kostnadene for hotellet dekkes av den enkelte deltaker.

Hurtigveiledning for reisebestilling

 

VISMA.NET EXPENSE

Alle medlemmer som skal ha refusjon fra Lederne i forbindelse med reise og utlegg skal bruke Visma.net Expense. Systemet krever eget brukernavn og passord, send forespørsel til reise@lederne.no. Når du har fått tilgang kan du registrere reiseregningen din elektronisk her. I Visma.net Expense kan du laste inn kvitteringer elektronisk (se brukerveiledning), dersom dette ikke er blitt gjort må du sende det til reise@lederne.no eller pr. post: Lederne, Storgata 25, 0184 Oslo.

Når dere reiser på kurs og konferanser i Ledernes regi dekker Lederne frokoster, lunsjer og ofte middager. Det vil ikke være anledning til å kreve diettsatser gjennom reiseregningene som sendes. Deltakeren må selv dekke matkostnader under reise. Kryss derfor av for ikke diett. Alle reiseregninger må være oss i hende senest 2 måneder etter kursets slutt for å det refundert. Ved feil blir reiseregningen avvist og du vil få den i retur.

Registrer reiseregning

Veiledning for Visma.net Expense

OPPRETT VISMA-BRUKER FOR REISEREGNINGER

VISMA SUPPORT(REISEREGNINGER)
Dersom du får problemer med registrering av reiseregningen, ta kontakt med Eline Krøger på tlf. 22 54 51 50 (tast 2, så 3) eller på e-postreise@lederne.no

Reiseforsikring som kursdeltaker

Lederne har en tjenestereiseforsikring i Europeiske. Denne forsikringen omfatter reiser for medlemmer, styremedlemmer og tillitsvalgte som deltar på kongress, sentralstyre, kurs, utvalg, konferanser og lignende arrangement i Ledernes regi.

Oppgi polisenummer SP557591 og kontonummer 7032.05.03262.

Ved skademelding vil forsikringsselskapet be om en bekreftelse fra Lederne på at den det gjelder har vært på reise for Lederne (evt. skulle ha vært om det gjelder avbestillingsdekningen).

Ledernes forsikringskontor: tlf: 22 54 51 50 (tast 1) eller direktetlf.  +47 21 49 50 00. E-post: forsikring@lederne.no.

 

Dette dekker forsikringen

Melde skade

Ledernes øvrige forsikringsordninger

Europeiske

Boken: Den norske ledelsesmodellen

Lederne selger boken «Den norske ledelsesmodellen».

Se omtale av boken her.

Har du lyst til å kjøpe boken? Send en mail til post@lederne.no.

Den koster kr 249 + porto (kr70). Boken vil også være til salgs på noen av våre arrangementer rundt i landet. Her bruker vi Vipps.