Svein Ole Kristiansen

– Føl deg trygg med en fagforening i ryggen

I en periode gikk Lederne-medlemmet Svein Ole Kristiansen gjennom en tung tid som arbeidstaker. Arbeidsrettslig bistand og gode råd var helt avgjørende for han da noe uforutsett oppstod på arbeidsplassen.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Tromsøværingen Svein Ole Kristiansen har fra tidlig av jobbet for fagorganisering i arbeidslivet. Kristiansen startet sin karriere i kjøttbransjen i 1979, og den gang var han organisert i et fagforbund tilknyttet bransjen. På 80-tallet ble Svein Ole nestleder i fagforbundet, og da selskapet han jobbet for flyttet fra Tromsø, ble han forespurt om ny jobb i en kjøttforedlingsbedrift i byen. Kristiansen takket ja til stillingen i den lille, men betydelige bedriften, som skulle gjøre det stort i området i tiden fremover.

Tariff til besvær

En ildsjel for fagorganisering som han er, tok det ikke lang tid før Svein Ole hadde laget et forslag til en tariffavtale for den nye arbeidsplassen. Sjefen så imidlertid ikke behovet for dette i det hele tatt, og mente det var «noe forbanna tull». Prosessen ble lang, og Kristiansen ble kastet ut gjentatte ganger fra møter som omhandlet tariffavtale.

-Det ble veldig mye støy rundt det der, men jeg sa til sjefen at det er viktig at arbeidstakernes rettigheter er formalisert, at vi alltids kunne velge å kommunisere via e-post fra nå av, og ta med fagforbundet inn i denne prosessen. Da hjalp det å ha en fagorganisasjon i ryggen, poengterer Kristiansen megetsigende.

Etter en periode som salgsleder og ferskvaresjef i ferskvareavdelingen i Coop Obs Tromsø, blir Svein Ole headhuntet av to tidligere kollegaer til en nystartet kjøttforedlingsbedrift i 2001. Her ble han forespeilet at han skulle jobbe seg inn i bedriften og bli medeier etter hvert. Derfor kjøper han i tillegg seg inn med en liten eierandel.

Uforutsigbare endringer

Kristiansen jobber hardt over lang tid. Han opparbeider seg flere tusen timer til avspasering i håp om å jobbe seg inn i bedriften. De har det veldig gøy og drar på salgsturer rundt om i verden, og Svein Ole får være med på å utvikle bedriften. Alt virker bra, men en dag får han en uventet beskjed av sjefen. Hvis Svein Ole skal bli medeier, så må han gå inn med et betydelig beløp. Bedriften har fått ny styreleder, og de tidligere betingelsene for medeierskap gjelder ikke lenger.

Bli medlem i dag

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk.

I 2015 viser det seg at bedriften må omorganisere. Lønnskostnadene er for høye, og ledelsen peker på dem som tjener mest. En av disse er Kristiansen. Beskjeden ovenfra er at stillingen hans blir «vurdert», og litt senere sies det at han må fases ut av bedriften.

-Ifølge ledelsen var det viktig å velge nedskjæringer fra toppen, og det fikk jeg ikke til å stemme. Kunnskapen jeg hadde som produksjonssjef mente jeg var avgjørende for bedriften. Jeg følte at arbeidsforholdet mitt var truet. Derfor skrev jeg en e-post til Lederne og fikk spontan hjelp, forklarer Kristiansen.

Bistand som hjalp

I denne e-posten forklarte Svein Ole utførlig om den forestående oppsigelsen, at han hadde blitt lovet medeierskap, og om alle de utestående arbeidstimene. Ledernes juridiske avdeling kunne imidlertid se at en eventuell oppsigelse under de gjeldende forholdene ville bli begått på et usaklig grunnlag. Anbefalingen fra fagforeningens side var å kreve å stå i sin stilling. Svein Ole fulgte rådene som ble gitt, og bedriften trakk oppsigelsen tilbake. Kristiansen ble tatt inn i varmen igjen.

-Hadde jeg ikke hatt en fagforening da, så hadde jeg vært nødt til å betale dyrt for juridisk bistand. Fagforeninger er dessuten spesialister på feltet, og gir erfarne råd om de tunge situasjonene man kan havne i, og du vet aldri når det kan ramme deg. Styret i den bedriften du jobber i kan endre kurs, eller så får man en ny daglig leder som kan bryte ned en god bedriftskultur. Da er det viktig å ha noen som kan navigere deg trygt i havn, avslutter Kristiansen.

Det tok tre seige år før denne prosessen var over. Det tærte på, men nå er Svein Ole vara til styret i Ledernes avdeling Troms, og trives veldig godt på arbeidsplassen sin.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.