Alder som ressurs

Lederne jobber for å fremme et arbeidsliv som dyrker innsikt og talent, og som tilrettelegger for alle arbeidstakere, uavhengig av alder. Aldersdiskriminering er uklokt, skadelig for dem som erfarer det, og svært lite produktivt.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Canva / Håkon Holo Dagestad
Dato

Alderisme er et begrep som forsøker å beskrive eksistensen av stereotypier, fordommer og diskriminering av eldre mennesker og seniorer i arbeidslivet.

Alderisme må motarbeides

Lederne mener at alderisme må motarbeides, og at seniorer i arbeidslivet bidrar med uvurderlig erfaring og kompetanse til arbeidsplassen. I sitt seniorpolitiske barometer for 2023 dokumenterer Senter for seniorpolitikk at selv om seniorer leverer minst like godt som sine yngre kolleger, så foretrekker nesten halvparten av de spurte å ansette 30-åringer fremfor 60-åringer.

Samarbeid med Senter for Seniorpolitikk

De færreste starter sitt arbeidsliv i lederroller, men opparbeider seg lederposisjoner gjennom erfaring, kompetanse og videreutdanning. For Lederne, som har mange medlemmer i Lederposisjoner, så er disse funnene særlig relevante.

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne Liv S. By

– Senter for seniorpolitikk er et veldig kompetent miljø som bidrar til å rette søkelyset mot viktigheten av seniorer i arbeidslivet. De dokumenterer de strukturelle hindringene seniorer erfarer enten i en stilling eller når de søker en stilling sent i karrieren. For Lederne er det naturlig å samarbeide med Senter for Seniorpolitikk i slike spørsmål, sier politisk nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

På frokostmøte 13. februar ble betydningen av en plan for å beholde seniorer, sterkt vektlagt. Den utfordringen ønsker Lederne å ta med seg til sine medlemmer og tillitsvalgte.

– Med vår medlemsmasse er det helt naturlig at det jobbes systematisk med muligheten for å stå lenge i arbeidslivet og bidra med verdifull erfaring og kompetanse. Det våre medlemmer har lært seg og opparbeidet gjennom mange tiår i arbeidslivet, fortjener en systematisk behandling, på linje med alle andre verdifulle ressurser i arbeidslivet, avslutter Liv Spjeld By.

Styrket pensjonstilbud

For Lederne er det viktig å se helheten i vårt tilbud. Det er et politisk mål å få flere til å stå lengre i jobb, og trolig blir det en nødvendighet for å kunne opprettholde det velferdstilbudet som er i dag. Vi arbeider aktivt for å utvikle en bærekraftig seniorpolitikk. Lederne jobber også kontinuerlig med å styrke vårt tilbud til de som nærmer seg siste del av arbeidslivet og pensjonstilværelsen.

Vi tilbyr derfor pensjonskurs, seniorrådgiving, pensjonsguide på nett og pensjonstelefon. Les mer om de ulike tilbudene på vår pensjonsrådgivningsside.

Gjennom vårt engasjement for en god og meningsfull seniorpolitikk, ønsker Lederne å skape arbeidsmiljø der alle medlemmer kan bidra til suksess. Vi tror på en balansert tilnærming til aldersmangfoldet på arbeidsplassen for å bygge sterke, bærekraftige og inkluderende organisasjoner for fremtiden.

Publisert i Nytt fra Lederne