Begravelsesbidrag

Dato

Når et medlem eller partner* dør etter det kalenderår medlemmet fyller 72 år utbetaler organisasjonens stønadskasse et begravelsesbidrag. Etter det kalenderår medlemmet fyller 72 år og fram til og med det året man fyller 75 år utbetales kr 15.000 ved medlemmets død og kr 15.000 ved medlemmets partners død. Etter det kalenderår medlemmet fyller 75 år utbetales følgende beløp: Kr 6.500 ved medlemmets død og kr. 6.500 ved medlemmets partners død.

Begravelsesbidraget utbetales til avdødes partner. Eller til avdødes barn dersom medlemmet ikke etterlater seg partner. Hvor medlemmet ikke har partner eller barn utbetales det kr 3.750. Utbetaling ved partners død gjelder så lenge medlemmet er i live.

Kontakt Lederne på tlf. 22 54 51 50 eller e-post post@lederne.no. Du søker om bidraget ved å logge inn på www.lederne.no/min-side og velge linken “Skjema”.

* Partner = ektefelle/samboer/registrert partner