Enighet i forhandlingene med Virke på Lederavtalen

Etter brudd i årets tarifforhandlinger med Virke, har partene som følge av ny kontakt likevel kommet til enighet. Planlagt mekling hos Riksmekleren 6. november er derfor avlyst, og faren for streik er over.

Dato
Stein Zander
Stein Zander, konstituert generalsekretær i Lederne.

– Lederne er fornøyde med resultatet. Vi har fått styrket bestemmelsene som regulerer lønnsfastsettelsen, og har sikret rettigheter for våre medlemmer som tidligere har vært omfattet av Ledernes tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO, sier Stein Zander, Ledernes forhandlingsleder og konstituert generalsekretær.

– De største utfordringene i denne tariffrevisjonen var knyttet til at SAMFO ble oppløst i februar 2020, og at tidligere medlemsbedrifter tilknyttet Coop og noen bedrifter tilknyttet boligsamvirke har valgt å melde seg inn i Virke, forteller Zander.

Denne beslutningen fra arbeidsgivers side, og overgangen til ny tariffavtale, medførte at flere kollektive rettigheter og særordninger kunne falle bort for Ledernes medlemmer som har vært omfattet av de tidligere avtalene med SAMFO: Overenskomst for daglig leder, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag, overenskomst for butikksjefer m.fl. og overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke.

– Vi hadde en klar målsetting om å videreføre disse rettighetene, som mange av våre medlemmer opplever er en del av sine personlige betingelser. Etter å ha møtt motstand i forhandlingene, noe som også foranlediget bruddet, har vi nå fått en enighet med Virke om sikring av flere av ordningene som denne gruppen har hatt i mange år, sier regionleder for Ledernes region Samvirke og forhandlingsdelegasjonsmedlem Ole-André Leivdal.

Lederne opplever nå at både Virke og samvirkelagene har en intensjon om at flere av rettighetene som ikke er en del av forhandlingsløsningen skal tas inn i lokale særavtaler. Etter det vi oppfatter er flere av de store lagene i gang med å inngå lokale avtaler, hvor blant annet retten til full lønn under sykdom inntas for de som har fulgt overenskomstene med SAMFO. Lederne har tiltro til at arbeidsgiverne vil gjennomføre dette i alle samvirkelag. Lederne sentralt vil nå kontakte alle tillitsvalgte for å sikre at det tas initiativ til lokale forhandlinger.