Enighet i forhandlingene om hovedavtalen i Virke

Lederne og Virke ble 11. januar 2022 enige om en revisjon av hovedavtalen i Virke. Hovedavtalen er en sentral avtale og regulerer samarbeidet mellom partene både sentralt og lokalt.

Tekst
Lars Wiggen
Foto
Virke.no
Dato

Denne avtalen skal gi en stabilitet i samarbeidet mellom partene, og det er derfor sjeldent at det gjøres store endringer i denne avtalen.

En grønnere hovedavtale

For Lederne er det viktig at hovedavtalen er et verktøy i arbeidet for en bærekraftig utvikling. I den nye avtalen har Lederne blitt enige om klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene og inngår som en del av både det lokale og sentrale partssamarbeidet.

Både likestilling og diskriminering

Tidligere omtalte avtalen bare likestilling, men nå er partene enige om et forsterket samarbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. Dette gjelder både sentralt og lokalt på den enkelte arbeidsplass. I den «nye» avtalen har Lederne oppdatert det som var en rammeavtale om likestilling til en rammeavtale om likestilling og diskriminering, og inkludert i denne avtalen er det blant annet et eget aktivitetsprogram.

Selv om det er arbeidsgiver som har et overordnet ansvar for dette arbeidet, er denne nye avtalen også veldig tydelig på at begge parter har et ansvar i dette arbeidet, og det er et viktig arbeid å ta fatt i lokalt i den enkelte virksomhet. Seksuell trakassering har blitt et eget punkt i avtalen for å understreke at dette er et veldig viktig tema.

Publisert i Nytt fra Lederne