Strømkrise illustrasjon

En varslet strømkrise

– Regjeringen må snarest utvikle langsiktige og forutsigbare rammevilkår for det norske strømmarkedet. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og privatpersoner rammes av det som fremstår som tilfeldighetens spill, og politikerne har sovet i timen, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Tekst
Jørn Henning Lien
Foto
Adobe Stock
Dato

Les også:

Strøm er blant de viktigste innsatsfaktorene i det grønne skiftet, og lave strømpriser har utgjort et komparativt fortrinn for norsk industri, både landbasert og offshore. Det fortrinnet virker nå å være i spill uten en klar plan for fremtiden.

Her ser du forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– Våre medlemmer opplever uro og uforutsigbarhet knyttet til sine arbeidsplasser og de rammevilkårene de opererer under. Vi har visst at det grønne skiftet ville medføre endringer, men politikerne ser ikke ut til å ha noen plan for hvordan strømmarkedet skal møte denne utviklingen, sier forbundsleder Ingvartsen i Lederne.

Store og ubesvarte spørsmål

Større aktører og kraftkrevende industri har som regel langsiktige strømavtaler, men for mindre virksomheter rundt om i Norge må virksomhetene legge ned eller redusere aktiviteten fordi driftskostnadene gjør videre drift meningsløs. Pandemien har aktualisert spørsmål om nasjonal produksjon av mat, medisiner og medisinsk utstyr. For olje og gass-næringen byr ønsket om elektrifisering av sokkelen på store og ubesvarte spørsmål knyttet til knapphet på strøm, driftskostnader og ikke minst hvorvidt det gir ønsket klimaeffekt.

Lederne ønsker en langsiktig politikk for forskning og utdanning, bærekraftig ressursutnyttelse og bruk av ny teknologi for å sikre fremtidige arbeidsplasser og den norske velferdsstaten. Norge som energinasjon forvalter store fornybare og ikke-fornybare ressurser. Disse må utnyttes mest mulig energieffektivt. Elektrifisering av sokkelen må stanses inntil rammevilkårene for all norsk industri og vanlige folk er sikret. Lederne kan ikke støtte en politikk som både svekker konkurransekraften til norsk næringsliv og svekker folks privatøkonomi, samtidig som den globale klimaeffekten er tvilsom.

Forutsigbare rammevilkår nødvendig

 

Det langsiktige verdiskapingspotensialet for norsk næringsliv må realiseres gjennom god forvaltning, og forutsigbar politikk og vektlegging av norske konkurransefortrinn.

– Hverdagen for våre medlemmer – og svært mange andre mennesker i Norge – er preget etter år med korona og den usikkerhet det medfører for deres arbeidsplasser. I tillegg sliter de fleste arbeidsgiverne med skyhøye strømregninger. Strømregninger som også møter våre medlemmer når de kommer hjem etter endt arbeidsdag eller slår av lyset på hjemmekontoret, sier Ingvartsen.

Kompensasjonsordninger kan fungere som et plaster på såret for mange, men det skaper ikke den langsiktige forutsigbarheten næringsliv og arbeidstakere søker for å bygge en bærekraftig samfunnsutvikling. Skal norsk næringsliv bidra til å skape fremtidige bærekraftige arbeidsplasser, ren energi og et grønt skifte, så må myndighetene stake ut en fremtidsrettet politikk der rammevilkårene er forutsigbare og innsatsfaktorene jobber sammen. Et dysfunksjonelt strømmarked jobber mot en slik utvikling.