Enighet i hovedoppgjøret mellom Lederne og Virke for HUK-området

I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster, der Lederne har partsforhold i fem av dem. HUK-området omfatter helse, utdanning og kultur.

Tekst
Lars Wiggen
Dato

Lederne fremmet krav som var på linje med resultatene som ble oppnådd i KS, staten og Spekter Helse.

– Resultatet er på linje med det som er oppnådd i resten av samfunnet. Det har vært utfordrende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet. For oss er det viktig at resultatet i Virke er i tråd med resultatet for våre medlemmer i de sammenliknbare tariffområdene i offentlig sektor, sier Lars Wiggen, forhandlingsleder i Lederne.

Resultatet skal nå godkjennes politisk i Lederne innen 9. desember.