Enighet i reforhandlingen av Lederavtalen

Lederne møtte NHO 22. november for å reforhandle Lederavtalen. Over 6100 av våre medlemmer er omfattet av denne tariffavtalen. Partene ble enige, og ny avtale gjelder nå til 2024.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
Lederne
Dato

Lederavtalen er en rammeavtale med få materielle bestemmelser. Denne gangen lå fokus på å få til en enighet om et partssammensatt utvalg som frem mot neste tariffoppgjør skal se nærmere på forståelsen og praktiseringen av avtalens bestemmelser.

Lederne og NHO er enige om at vi skal prioritere og styrke samarbeidet på sentralt nivå, herunder ha et tettere samarbeid med NHOs landsforeninger.

Dette håper vi vil bidra til å skape flere arenaer for å diskutere felles utfordringer, og et bedre grunnlag for å kunne støtte de lokale partene (tillitsvalgte og bedrift) i arbeidet for å finne gode løsninger.

I tillegg ble partene enige om å ta inn en ny bestemmelse som slår fast at dersom bedriften åpner for bruk av hjemmekontor, skal rammene drøftes med de tillitsvalgte.

Ledernes forhandlingsutvalg besto av:

  • Audun Ingvartsen – Forbundsleder
  • Liv Spjeld By – Nestleder
  • Roar Laug – Equinor
  • Stein Olav Rogne – Frem Bodø
  • Jon Martin Bratthammer – Speira
  • Finn Kydland – Beerenberg
  • Stein Zander – sekretariatet (generalsekretær)
  • Frøydis Vandvik Løvdal – sekretariatet (leder av seksjon for arbeidsliv og jus/forhandlingsleder)

Protokollen fra forhandlingene finner du her.

Publisert i Nytt fra Lederne