Høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Storberget-utvalgets rapport

Lederne konkluderer at mindretallets forslag til ny finansieringsmodell i størst mulig grad vil bidra til å nå de målforbedringene barnehagene trenger nå.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Skjermdump fra regjeringen.no
Dato

Les også:

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Et godt finansieringssystem må ivareta likeverd, mangold, stabilitet, økt kvalitetssatsing og gi sikkerhet for arbeidsplassene i private barnehager, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar til høringen.

Lederne har avgitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet i sammenheng med Storbergets-utvalgets rapport og flertalls- og mindretallsforslagene som framkom der.

Lederne registrerer at utvalget er relativt samstemte om eksisterende situasjon, men at flertall og mindretall velger ulike modeller for å skape løsninger og endringer.

Lederne kan se at noen av forslagene kan være et steg videre, men at det trolig er et stykke vei å gå før man har sikret et velfungerende finansieringssystem.

Imidlertid tror Lederne på at mindretallets forslag til modell, «Kvalitets- og mangfoldsmodellen», i høyest mulig grad vil bidra til å nå utviklingsmål som likeverd, mangfold, fortsatt foreldreinnflytelse i barnehagevalg, høyere kvalitet og sikkerhet når det gjelder arbeidsplasser.