Søk medlemsskap

Barnehager

Carl Oscar Alsos er medlem av Lederne.

– En dag vil du trenge en fagforening

Lederne-medlemmet Carl Oscar Alsos jobber i den private barnehagen Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage i Drammen, og er opptatt av å gi barna trygghet og lærerike erfaringer de kan ha med seg videre i livet. Vi tok en prat for å høre mer om jobbhverdagen og perspektivene hans rundt ledelse.

Barnehagelærer og barn i en sirkel.

Økt bemanning i barnehager gir resultater

Leder ved Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon ved Universitetet i Sør-Norge, professor Karin Hognestad, er prosjektleder for en gruppe forskere som forsker på økt grunnbemanning i barnehager. I Tønsberg kommune har et bemanningsprosjekt ved tre barnehager vist klare tendenser til blant annet økt trivsel og et bedre pedagogisk opplegg for barnehagebarna.

Barnehagestoler

Lederne kritiske til foreslåtte endringer

Regjeringens foreslåtte endringer i styring og finansiering av barnehagesektoren kan gi en rekke negative effekter

Ledernes logo.

Lederne til enighet med Norlandia om ny pensjonsordning

Lederne har fått på plass en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon for våre medlemmer i Norlandia.

Under streik er barnehager tomme for barn og ansatte. Svekkede pensjonsrettigheter kan tømme barnehager for kvalifiserte ansatte i fremtiden (Foto: Tromsø kommune).

Lederne støtter kravet om anstendig pensjon i private barnehager

Lederne støtter PBLs stengningsaksjon

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en reduksjon i tilskuddet til private barnehager. Lederne stiller seg kritisk til dette i påvente av gjennomgangen av Storberget-utvalgets rapport. - Å redusere pensjonspåslaget fra tretten til ti prosent før høringssvarene til Storberget-utvalgets rapport er gjennomgått, er en forhastet beslutning, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Storberget-utvalgets rapport

Lederne konkluderer at mindretallets forslag til ny finansieringsmodell i størst mulig grad vil bidra til å nå de målforbedringene barnehagene trenger nå.

Bli medlem av Lederne

Ikke stå alene i arbeidslivet – ha Lederne i ryggen!

Usikkerhet preger dagens jobbmarked, og mange føler seg utrygge i en tid med mange permitteringer og oppsigelser. Viktigheten av å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen har blitt større.

Her ser du Annelin Pettersen, som er barnehageleder. Hun har mørkt, stripet hår, og har på seg en lett ulljakke som det står "FUS" på.

Barnehageledernes skvis

Barnehagesektoren opplever nå store utfordringer utenfra og innenfra. Lederne-medlemmet og barnehageleder Annelin Pettersen forklarer noen av de viktigste årsakene til at barnehagene ikke kan rope så høyt om sine krav.

Ønsket økt jobbtrygghet, innflytelse og lederutvikling

- Jeg meldte meg inn i Lederne for å få økt jobbtrygghet og innflytelse. Samtidig ønsket jeg å øke min kompetanse på faget ledelse, sier barnehageleder Jana Jarosova.