Søk medlemsskap

Barnehager

Avtale

Mekling i flere tariffområder utenfor Ledernes tariffavtaler

Mange av lønnsoppgjørene innenfor tariffområdene til LO og YS har gått til mekling. Dette medfører at det er en reell streikefare som indirekte vil kunne påvirke Ledernes medlemmer.

Å engasjere seg gir mye tilbake

Synnøve Betten har i flere år innehatt verv og arbeidet aktivt for mange medlemmer i Kristiansundområdet. - Synnøve Betten avslutter ikke en sak før den er i mål. Hun er i kulissene og følger med, og hun tør å si sin mening om det er en sak som opptar henne, sier blant annet kollega Svein Kringstad om Synnøve.

Ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen

Tom Bjarne Christiansen har flere oppfordringer spesielt til unge arbeidstakere. Hans erfaringer kan du lese om nedenfor.

Gjenåpning av barnehager – erfaringer og utfordringer

Foreldre setter stor pris på gjenåpningen – og det gjør også de ansatte, som med stort engasjement har bidratt mye til å få etablert og å følge smittevernreglene og anbefalingene.

I dag åpner barnehagene igjen

Barnehageledere og -ansatte har jobbet intenst for å få både lokaliteter, rutiner og opplæring på plass siden regjeringens veiledninger kom for knappe fire dager siden.

Gjenåpning av barnehager

Myndighetenes veileder for gjenåpning av barnehager og skoler må ha et innhold og en tekst som ikke åpner for større lokale tilpasninger. Det smittevernfaglige innholdet må være konsist.

PBL: – Avvent permitteringer

Verken private eller kommunale barnehager vil tape penger på at foreldrebetaling uteblir i forbindelse med korona-pandemien. Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir. Private Barnehagers Landsforbund er tydelig i sitt råd til sine medlemsbarnehager: Det er ikke grunnlag til å permittere folk så lenge så lenge tilskudd opprettholdes.

Enighet om lønnsoppgjør for Norlandia

Lederne har i lønnsoppgjøret for Norlandia barnehagene, i dag blitt enig om et generelt tillegg på 3,02 prosent til alle våre medlemmer. Dette betyr at lønnsoppgjøret samsvarer med resultatet i frontfaget på 3,2 prosent. Tillegget gis med virkning fra 1. april.

Her ser du en tom barnehage fra Tromsø.

– Mangfoldig barnehagetilbud viktigst

Det er positivt at statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet (KD) gir uttrykk for at private barnehager har vært og er viktige for å sikre full barnehagedekning og for å sikre mangfold og et godt tilbud til barn.

Foreløpig ingen enighet med Norlandia

Lederne og Norlandia møttes til forhandlinger 25. april for våre medlemmer i barnehagene.