Hovedstyret samlet i Ledernes lokaler.

Hovedstyret avholdt første møtet på hovedkontoret

For første gang har Ledernes nye hovedstyre i sin helhet avholdt utvalgsmøter og hovedstyremøte på kontoret i Oslo.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Etter kongressen i 2021 har planene hele tiden vært at et samlet hovedstyret skal kunne avholde møter i egne lokaler, men korona-pandemien har så langt forhindret dette.

Styremøtet 25. august samlet 20 av 21 styremedlemmer, hvorav tre er vara. Ett hovedstyremedlem med vara var forhindret i lokale lønnsoppgjør.

Dette gir grunn til å tro at både kommunikasjon og samarbeid mellom hovedstyret og administrasjonen vil styrkes.

Publisert i Nytt fra Lederne