Rolls Royce oppkjøpt av Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Commercial Marine

- Dette er positivt både for ansatte, regionen og landet. Med den samlede kompetansen som finnes i Kongsberg Gruppen og Rolls-Royce Marine, vil dette bli en solid og ledende aktør innen maritim næring, sier Ledernetillitsvalgt Arild Walderhaug ved Rolls-Royce og Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar til at Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Marine.

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

 

F.v. Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen, tillitsvalgt Arild Walderhaug og nestleder Liv Spjeld By.

– Nå håper jeg vi kan beholde det maritime fagmiljøet og videreutvike det, sier Ledernes forbundsleder om oppkjøpet. Han understreker at sammenslåingen trolig vil styrke den faglige kompetansen til begge selskapene, og at det nye selskapet vil kunne ta en verdensledende posisjon.

Ledernes tillitsvalgte, Arild Walderhaug, er glad for at en stor innsats fra mange involverte, blant annet med møter med sentrale politikere, ser ut til å ha fått et positivt utfall.

– Først og fremst er vi glade for å ha fått en avklaring. Vi er fornøyde med at det er norske Kongsberg Gruppen med 50 prosent statlig eierandel som kjøper bedriften, og ser nå fremover, sier han.

Støtte fra staten
Kjøpet, til en verdi av 5,3 milliarder kroner, støttes med 2,5 milliarder av den norske stat.

– Dette er viktig for Kongsberg Gruppen, Rolls-Royce Commercial Marine og den norske maritime næringen. Begge selskapene er i dag verdensledende på sine områder. De har mange ansatte i Norge, samtidig som de har bred internasjonal virksomhet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en NTB-melding.

Han sier videre at beslutningen om oppkjøpet og kapitalutvidelsen er styrets beslutning. Tilskuddet fra staten er avhengig av å få tilslutning fra Stortinget.